Kunsten å leve som du vil – ditt liv – din skapelse

”Be YOU. Everyone else is already taken”
– Oscar Wilde