Mirakler

“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.” ~ Albert Einstein

Medlidenhet

Medlidenhet er noe mange er oppdratt til å skulle føle for våre medmennesker. Men jeg ønsker at vi ser litt på forskjellen på Medlidenhet og Empati. Vi behøver ikke være ufølsomme om vi ikke viser medlidenhet.