Mitt eget heroin

I møte med klienter, venner og meg selv i den siste tiden kan det se ut som det er et sammenfallende tema hos flere. Hva er MIN lidenskap? Hva er min egentlige drivkraft og motivasjon? Hva vil jeg egentlig? Vi strever og strever, bygger, skaper, presterer, leverer, er flinke hele tiden…………til hvilken pris? Rundt meg … Continue reading Mitt eget heroin

To do or not to do…that is the question

Vilje og valg I psykosyntesen har vi fokus på Viljen som en selvstendig, uvurderlig kraft i et hvert menneske. Gjennom å ha en vilje har vi derfor også evnen til å ta valg. Teorien sier den er både personlig, transpersonlig og universell. Det er ikke alltid så lett å skille på hva som er hva … Continue reading To do or not to do…that is the question

To be or not to be ….

Jeg og Vi - Gjøren og Væren I Psykosyntese sier vi at vi vokser gjennom 4 akser:  Jeg vs Vi Gjøren vs Væren Det betyr at alle fire akser eller områder eller like viktige og like verdifulle i vår personlige og spirituelle utvikling og søken etter vårt egentlig Jeg og kanskje høyere Selv. Vi vil … Continue reading To be or not to be ….