Hva motiverer deg?

Motivasjon og Mening I mange av samtalene jeg har om dagen dreier det seg om motivasjon. Hva inspirer deg? Hva gleder deg? Hva gir deg mening? Flere og flere søker mening i det de holder på med, sin hverdag, sin jobb, sitt liv....Vi stiller spørsmål om «hvorfor skal jeg gjøre dette» og når basisbehovene er … Continue reading Hva motiverer deg?