Tid for noe nytt

Det nye  mennesket og den nye tiden – hva betyr det?

Mye blir skrevet og delt om tiden vi er inne i, og det kan skape mye frykt for hver og en. Klima kriser, pengekriser, konflikt kriser og samtidig ser vi også en helt ny verden skapes. En verden som beveger seg gjennom dette. I gamle tekster beskrives tiden vi er inne i som den ”Gyldne Era”. Det kan virke lite gyllendt med det blotte øye, men det er her vi trenger å bestemme oss for hvilke briller vi vil se med.

Samtidig som vi ser uro i verden, vokser det også frem en vilje til å være fri, til å leve et annet liv, ta et oppgjør med undertrykkelse og makt. Når lyset bryter igjennom blir også mørket tydeligere.

Hva du tenker og tror på blir og er din realitet.

Det du tenker om deg selv, ditt liv, skaper også fortsettelsen. Dette er viktigere nå enn noen gang.

Derfor gleder det meg å kunne jobbe sammen med mennesker på kursene ”Hvem tror du at du er” for å utfordre noen av disse sannhetene. Utfordre det som begrenser oss og skaper frykt.

Alle mennesker har evnen til å beseire sin egen frykt om de vil. Frykten som også gjør oss sårbar, og for ikke å snakke om frykten for sårbarheten. Det å vise at vi ikke kan noe eller mestrer noe. Når vi legger ned beskyttelsen og bare er. Det kan virke skremmende nok og vårt ego stritter i hvertfall. Samtidig finnes det intet som gir større frihet og rom for transformasjon. Her har vi alle våre livstema som vi forsøker å forstå, mestre og transformere.

2020

Du har kanskje også hørt om ”20/20 vision” Det betyr ”perfekt syn”. Hva er et perfekt syn? Hvilket syn VIL du ha på verden og på deg selv? Det er her vi er mer medskapende enn hva mange tror og forstår. 

Mange refererer til at vi er ved et kritisk veiskille på hvor vår verden og klode skal videre. Året 2020 beskrives som et nytt ”tipping point” for ny bevissthet.  Slik du har dine potensial som du kan utnytte eller ikke, har jorden et tilsvarende. Moder jord har sin egen energi som hun søker å utvikle, hun er også en planet i samhørighet med andre planeter i vårt univers. Og vi har alle vår evolusjon. Hvordan den skal foregå, kan vi være med å påvirke.

Mange gamle tekster og skrifter snakker om oppvåkningen av menneskeheten, og at når det magiske tallet av ”oppvåknede” mennesker har skjedd vil vi få en endring. Men det er ikke så mye tallet i seg selv som avgjør, det er graden av bevissthet og personlig ansvarlighet for denne bevisstheten som vil være avgjørende.

Når vi skal leve mer i det psykosyntesen refererer til som transpersonlig eller i 5-dimensjonal virkelighet fordrer det at vi har tro på oss selv, at vi velger å mestre frykten og VILLE leve annerledes enn før. For å føle og leve annerledes, må vi faktisk også handle, tenke og gjøre ting annerledes. Vi trenger å tro på vår egen skaperkraft, vår egen påvirkning, vårt eget potensial. Vi må faktisk eie vår egen kraft fullt og helt.

Du er med på denne utviklingen enten du vil eller ei. For moder jord har sin syklus hun vil gjennomføre den uansett. Vi er tross alt bare leietakere, eller kanskje til og med okkupanter. Hvordan vi samhandler med vårt vertskap er avgjørende for hvordan utfallet blir.

Det er sjelden noe som gjør oss så sårbar som når vi mister noe eller noen vi er glad i, klimakatastrofer og konflikter skaper dette i stort omfang. Det som også kommer ut av slik katastrofer er økt medfølelse, støtte og omsorg for hverandre. Hvor vi deler sårbarheten hvor vi innser hvor små vi kan være. Men også hvor kraftfulle vi er, når vi bruker vår kraft via aksept, forståelse og omtanke for hverandre. Det blir til samhandling i 5-dimensjon. Samtidig som vi ikke skal bli sittende fast i å føle synd på noen – for det hjelper ingen. Da senker vi igjen bevisstheten og frekvensen i oss selv og fellesskapet.

For å sitere Dalai Lama: «The world does not need more technology, it needs more compassion».

Denne sommeren med mange planeter i retrograd, har gitt oss enda større tilgang på indre kontakt, forståelse og mottak av lysfotoner. Hvordan vi forvalter dette er opp til oss.

I 3-dimensjonal virkelighet – den fysiske hverdag som vi ser med det blåtte øye, har vi tilgang på frykt, begrensninger, svik, skam, skyld, separasjon, maktesløshet og polariteter. Det personlige aspektet i Psykosyntesen. Dette har vært et nyttig eksperiment, men det er nå over. Vi er gitt muligheten til å transendere dette elementet, men det fordrer at vi anerkjenner vår personlige vilje og kraft til å bevege oss videre. Det ligger til rette for at vi kan gjøre denne reisen, men det er ingen som gjør den for oss.

Vi må gjøre jobben selv. Ta tilbake vår egen kraft og troen på at du kan mer enn du har erfart til nå. Vi rydder nå opp i tusenvis av reinkarnasjoner. De mer eller mindre kollapser inn i vår nåtid. Det gjør at ryddejobben kan virke litt uoverkommelig til tider, og den er definitivt i min verden en ”daglig foreteelse”. Det fordrer daglig fokus og bevissthet rundt våre følelser, tanker og handlinger. Det her vi lærer og slippe tak i det vi ikke lenger ønsker å ta med oss.

Når vi nå har muligheten for å leve i 5-dimensjonal virkelighet trenger vi se alt med større briller om du vil, et 20-20 vision perspektiv. Vi trenger å utvise mer respekt (for oss selv, og derigjennom andre), samhørighet og fellesskap fordrer tilgang på tilgivelse og forståelse. Dette er ikke lite å skulle beherske på daglig basis. Men det er her vi begynner.

Bevissthet skapes nå

Vær oppmerksom på dine tankestrømmer, følelser, alt er en inspirasjon til nytt liv, lys og glede. Hvordan du forvalter tankene og følelsene avgjør om du repeterer det gamle eller bevisst velger å endre og transformere.

Skal livet bli annerledes, starter vi med her og nå og den hverdagen vi alle har.

Så det er opp til deg – hvordan vil du at livet skal se ut? Hva vil du skape? Du er klar, du er forberedt og du har alle muligheter. Vil du?

Vil du ha litt drahjelp og inspirasjon – så sjekk ut kurs her. Ønsker du et kurs nærmere deg der du bor, så er det også mulig. Samle sammen venner og beslektede sjeler du vil jobbe med, så kommer jeg og bidrar med mitt.

Varme hilsener fra Mariann

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *