Den feminine kraften – NÅ

Det er en ny kraft som nå bryter seg igjennom vårt kaos – den feminine skaperkraft. Den baserer seg på andre kvaliteter og andre verdier enn det som har holdt de gamle strukturene.