Tenke sjæl

Det begynner å bli viktigere og viktigere å TENKE sjæl som Trond Viggo Torgersen så bra en gang formulerte det.

Når vi snakker om forskning på bevissthet så snakker om vi om å studere det vi ser og vet fra «innsiden». Det betyr at om vi studerer bevissthet fra de menneskeskapte modeller og teorier vi har, det vil si at vi studerer oss selv fra inni i «buret».

For en som er trent i meditasjon så vet vedkommende at det å transcendere det den allerede vet er å overgi seg, gi slipp. Gå ut av buret. Ikke definere, assosiere, vurdere eller sammenligne. Det betyr å oppleve, erfare noe nytt.

Gjennom meditative opplevelser kan vi erfare vår bevissthet innenfra opplevelsen av fysisk form, men for å bryte ut av fysisk form, trenger vi å tre ut i det ukjente. Mennesket er skapt i form for å uttrykke og erfare sin egen energi og skapelse. Men vi har hittil også vært fullstendig avsondret fra vår større tilhørighet og vår større skaperkraft.

A psychiatrist describes his pioneering theory:

 “I called my system metapsychoanalysis. By my definition, the psyche is the immortal intelligence which in this world is most highly developed in the consciousness of man. The peak of man’s awareness unfortunately compares to the limitless Spirit as does a speck of dust to the Cosmos.

A disease of the soul means there is some kind of damage to the bridge, the organs that transmit between the individual and the spirit. He who would doctor the soul must diagnose and correct this malfunction with all the efficiency and thoroughness of clinical research. If he only treats the symptoms, he may well fill mental institutions – and the world – with raging living dead.”

From the novel The Red Lion by Maria Szepes

Dette utsnittet beskriver i dag både tradisjonell psykologi og medisin. Når skal vi begynne å ta ansvar for egen kropp og psyke, og ikke overlate dette til andre?

Dagens psykologi og forskning

Om forskningen fortsatt studerer bevissthet som om det er en del av sinnet vil den aldri forstå dens massive påvirkning. Nassim Haramein og hans team Resonance Science Foundation derimot gjør stadig større fremskritt i å forklare bevissthet og sammenhengen mellom vår egen frekvens og den materie vi lever i.

Samtidig henger den tradisjonelle psykologien igjen. Den klarer fortsatt ikke å skille på hva som er personlig og transpersonlige utfordringer.

Som Dr. Roberto Assagioli skrev i sin bok “Psychosynthesis – a  Collection of basic Writings” kan en terapeut som leder en klient inn i en personlig utvikling gjøre stor skade når opphavet til ubalansen ligger i et transpersonlig anliggende. Like stor skade kan det bli om terapeuten leder klienten inn i en transpersonlig prosess når årsaken er en personlig umodenhet.

Finn en som som går veien med deg

Det å vite forskjellen kan kun en terapeut som selv har gått veien og går veien til selvrealisering kunne vurdere og se.

Det er per i dag ikke mange terapeuter og psykologer som gjør denne reisen for seg selv. Men den reisen som moder jord (Gaia) er på nå, så trenger vi at flere gjør det.

Vi trenger mennesker som forstår hva oppvåkning er og hva det betyr. Ikke bare for det mentale og emosjonelle systemet, men hele vårt energetiske system og vesen.

I den tradisjonelle psykologien vil du bli erklært schizofren om du begynner å kalle deg «jeg er Gud eller jeg er Skaperen». Samtidig er det å vite at du er medskaper og skaperen av eget liv, nettopp det som gjør det mulig å skape endring. Det krever at vi tar ansvar for eget liv og skapelse og dermed gjør oss til «gud også». Det er her du begynner å forstå uttrykket «Mind over matter».

The Dark Night of the Soul

Det og forstå hva dette faktisk innebærer, handler om å gjøre reisen. Det handler absolutt ikke om tro og religion. Tvert imot, troen på seg selv. Tillit til seg selv. Kjærlighet til seg selv. Denne reisen inneholder mange «dark nights of the soul». Det er ingen kvikk fiks, og det er ingen snarveier. Det er mange oppturer og nedturer – men oppturene blir stadig flere og varer lengre og lengre.

Derfor, for å få innsikt i hvor grandiost og stort livet og du er, må vi ekspandere bevisstheten til utenfor de rammer vi kjenner, utenfor de merkelapper vi har, utenfor de assosiasjoner og ord vi beskriver det med. Uten dette vil det ikke være ekspansjon eller nytt.

Fra innsiden eller utsiden?

Når du studerer deg selv fra innsiden av et bur – vil du fortsatt se rammene av buret du lever i, men om du våger å observere deg selv utenfor rammene, utenfor buret så blir opplevelsen av hvem og hva du er veldig annerledes.

Paradokset i dagens forskning og psykologi er de oppfatter Selvet som om det var sinnet og tror derfor at det er bevissthet. Men om vi ikke inkluderer at bevissthet transcenderer tid og rom, så vil vi fortsatt studere det innenfor buret. Din bevissthet skaper din energi, energi aktiveres av din bevissthet.

En ny bølge – ny forståelse

Derimot er det en ny type psykologisk bølge som kommer, den kalles Psychoenergetics. Den inkluderer forståelsen av at vi lever i en konstruert tid og rom. En av pionerene her er William A. Tiller. Disse teoriene er ikke mainstream og det krever at vi er åpne for det vi ennå ikke vet eller kan dokumentere.

Men er det ikke slik vi kan komme ut av buret?

Om du hadde dokumentasjonen på buret ditt, låskombinasjonen, materialutvalget, sveisemekanismen og konstruksjons manualen så hadde du vel vært ute av buret for lengst?

Finne deg sjæl

Finn deg sjæl

Derfor henger jeg meg på Spetalens nylige bursdagstale og sier TENK SELV, eller aller helst FØL deg selv, og KJENN deg selv. VÆR deg selv.

Og våg å ikke følge flokken… du vet ikke hvor de skal, men du har kanskje en bedre ide om hvor du skal? Eller hva du vil? Det håper jeg inderlig for det er dit du ender opp.

Nylig hørte jeg sangen til Finn Kalvik «Jeg vil finne meg sjæl» også på nytt, og plutselig innså hvor viktig teksten hans var og hvor dyp den var. Jeg anbefaler det å lytte til den igjen (link:

Ha en deilig dag i solen.

Klem fra meg

«To build a reliable bridge of understanding for nature’s manifold expressions that (a) seamlessly joins with today’s conventional scientific understanding of our outer world, on one end, (b) passes through the various subtle domains of inner reality in the middle and (c) strongly joins with the domain of spirit on the other end.  To communicate this new understanding to the world in all possible formats so as to inspire and uplift our entire human family to a deeper awareness of, and the great potential of, their own inner resources as well as the inner resources of global nature.»

-Dr William A Tiller