En ny verden skapes nå

Når jeg snakker med kursister og klienter og introduserer ideen om at vi er inne i en ny tid som jeg kaller den 3. skapelsesrunde faller de fleste av lasset. Og med god grunn. Det var en gang jeg også stusset over denne terminologien og ideen.

Vet du hva jeg snakker om da? Hvis ikke, ville det være betimelig å stille spørsmål til hva det betyr og hvor jeg har det fra.

Bare for å avklare, dette kommer ikke bare fra meg.

Dette finner vi fortalt gjennom mye litteratur. Det esoteriske materialet, The Law of One, Crimson Circle, Bibelen, Masters of the East, Hinduistisk litteratur og Vediske tekster som «Bahgavad-gita», Althar og Telos bøkene, Kryon (The end times), Nostradamus, Edgar Cayce – «den sovende profet» og Mathias de Stefano sine beretninger bare for å nevne noen.

Tredje skapelsesrunde kan vi ikke forstå om vi ikke tar en liten titt på hva som var 1. og 2.

 1. skapelsesrunde var Tanken. Noen forklarer dette med The Big Bang. Bibelen forklarer det som Gud skapte verden. Masters of the East beskriver det som Kilden satt i uttrykk. Det handler om Kildens ønske om å erfare seg selv, utenfor seg selv. I denne fasen ble bevissthet omskapt til det vi kan forklare som energier i form. Gasser og planeter ble skapt.
 2. skapelsesrunde handler om Kildens erfaring gjennom sin skapelse, derav planeter, engler, vesener, mennesker, dyr helt ned til den minste amøbe, celle og atom. Dette kan vi finne igjen i vår mytologi verden over. Alle nasjoners mytologisk opphav stammer fra samme kilde.

Denne skapelsesrunden har vart frem til nå og tid er et jordisk fenomen for at vi skulle kunne erfare vår egen skapelse i «sakte film» slik at vi kunne forstå, lære og oppfatte skapelse og konsekvens. Og ikke minst, ta ansvar for vår egen energi og uttrykk. Selvfølgelig også mye mer, men dette er kort versjonen.

Skapelsesberetninger om vår eksistens finnes det utallige av og sannheten vil kun være den du selv velger for deg. Kanskje finnes den et sted mellom vitenskapen og den spirituelle berettelse. Formålet med denne artikkelen er ikke beskrive eller dokumentere skapelsesberetningen, men kun å gi en pekepinn hva som har vært og hvor vi er på vei nå.

2. skapelsesrunde

I denne 2. skapelsesrunde kom skapelsen til en tilstand av stillstand.

Alt som noen gang var tenkt var skapt. Det betyr at alt heretter er kun gjentakelser i ny form. Gjennom vår historie har vi som vesener både brukt og misbrukt vår egen skapelse. Vi har glemt, fortrengt og misforstått hvem og hva vi er og hva vi kommer ifra. Dette måtte til for å kunne skape noe nytt, finne veien ut av stillstanden.

I denne 2. runden begynte Energien å gå saktere. Dette gjorde at undringen kom i form av om alt sakker ned, vil det da gå ut av eksistens eller implodere i seg selv?

I mange fora, skrifter og bøker står det beskrevet en avtale vi gjorde i å komprimere våre over 200 sanser ned til de 5 vi kjenner i dag, for å kunne finne veien ut av tilstanden vi selv hadde skapt. Dette er der vi er nå.

 1. skapelsesrunde handler det om å huske. Huske hvem og hva vi er, og kanskje det største av alt. Elske ALT vi er og noen gang har skapt. Mennesket har valgt å gå inn i dette nye feltet som 3. skapelsesrunde er. Hvor mennesket har skapt fysiske erfaringer og opplevelser av det å forvalte energi til fysisk materie. En del av denne reisen har handlet om karma og ta ansvar for vår egen skapelse i alle ledd. Denne reisen avsluttes nå og karma er opphevet. Når vi nå står på et nytt trinn her, er det fordi menneskene har valgt å gå forbi det som allerede er skapt. Vi trer nå ut i en ny era. Dette er hvor vi går videre. Forbi krig, undertrykkelse, maktkamp, dualitet og dominans. (Ser kanskje ikke slik ut akkurat nå per 2021). Vi skal over i et helt nytt felt av vår evne til å skape og være medskapere. Det betyr at strukturene slik vi kjenner de nå faller. De må falle fordi noe nytt er i ferd med å tre frem. Når vi bygger et nytt hus, må vi også ha ny grunnmur.

Det betyr at det er dyrearter som også reiser videre, som ikke lenger skal oppholde seg på jorden. De er ferdig med sin reise og erfaring. Det betyr at moder jord ikke lenger er villig til å holde en lavere frekvens slik hun har gjort for oss mennesker i påvente av at vi skal våkne. Hun har også sin egen energi og tar ansvar for seg selv. Moder jord har sin egen bevissthet og sjel som ønsker videre utvikling.

Det gjør at vi også må ta ansvar for oss selv. Det krever ny samhandling, nye verktøy, ny innsikt og en utvidet og ekspansiv bevissthet om hva og hvem vi er og hva vi er i stand til. Vi må vokse opp fort og modnes slik at vi har mulighet til å ta ansvar for egen skapelse.

Vi går nemlig nå fra vibrasjonell til ekspansjonell energi og det fordrer bevissthet og ansvar i alt vi gjør og er.

Hva med meg da?

I denne nye runden av energi og bevissthet opererer vi ikke lenger i dualitet. Vi går forbi. Noen vil fortsatt ønske å leve videre i dualiteten og har mulighet til å spille ut sine mørke og lyse sider i den fysiske virkelighet, mens andre er her nå for å ta et endelig oppgjør med dette og bringe hjem sin egen Selvrealisering. Forståelsen av at du er Kilden du er Gud også. Vel om noen gikk rundt i dagens samfunn og kalte seg Gud, så ville vi vel be de finne veien til Asylet, men det å ta ansvar for dine egen skapelse er det samme som å forstå at du også er Skaperen og en del av helheten. Du kan lese mer om dette i denne bloggen.

Ny energi begynte å finne veien inn i vårt univers for ca. 100 år siden. Den har etablert seg sterkere og sterkere etter 2012. Mange forskere begynner nå oppdage dette fenomenet gjennom kvantefysikk, men det er fortsatt vanskelig å definere, nettopp fordi det er nytt og kan ikke repeteres.

Vitenskapen vil likevel kanskje være den som først innser dette da mye av det de har trodd var sant frem til nå, ser de at ikke lenger stemmer.

Vi ser en teknologisk utvikling i rivende fart. Gamle maskiner og teknologi vil ikke henge sammen, fordi fornyelsen skjer daglig både i teknologiske verktøy og i vår bevissthet. Det er vanskelig å forstå hva som fungerer, fordi alt endrer seg så fort.

Denne nye energien er uforutsigbar. Den kan ikke repeteres eller dupliseres. Den er hurtig og raskt manifisterende. Derfor er det så viktig at vi er bevisst hva vi skaper.

Vi skaper gjennom våre tanker, tro, handlinger, ord og følelser. Vi skaper bokstavelig talt en ny verden for oss selv, minutt for minutt. Alt dette gjøres gjennom intensjon og fokus.

Intensjon og også bevisst oppmerksomhet, vilje til å stå og gå med endringen.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Denne teksten er forfattet med tanke på å gi deg støtte og forståelse i alle endringene du nå går igjennom og blir kastet ut i.

Du kan ikke lengre klamre deg til det som var.

Vi kan heller ikke lene oss på noe utenfor oss selv, noe vi ikke eier selv.

Vi lærer å stole helt og fullt på oss selv.

Det vil si autentisk, stå i egen energi. Du må faktisk være villig til å tenke og skape noe nytt for deg selv.

Det vil være mennesker og grupperinger som ønsker fortsatt å spille ut maktspillet, overgrep og underkastelse. De vil kunne gjøre det for å fortsette sin læring, erfaring og bringe denne opplevelsen til visdom for seg selv.

Kilden dømmer ikke og har uendelig med tålmodighet. Hver og en av oss vil komme til vår egen Selvrealisering før eller siden. Det er opp til deg når du vil begynne din.

Men Moder Jord er ferdig med å være lekegrind for en slik bevissthet og er ferdig med å tolerere overgrep mot seg selv og sin natur.

Hun er som en våt hund som rister av seg uønsket vann eller uvelkomne lopper.

Ny energi

Ny energi kan ikke sees, høres, leses om eller dokumenteres enda. Nettopp fordi den er ny. Vår hjerne er laget for å assosiere og koble det den allerede ser og forstår. Den er også lineær av struktur. Men når noe er nytt, finnes det derfor ikke assosiasjon til dette. Du kan bare kaste deg ut i det og være oppmerksom, nysgjerrig og observerende.

Hjernen må få tillatelse av deg til å inngå i en større helhet, din større helhet.

Mens jeg skriver denne artikkelen leser jeg boken «Story of the Soul» forfattet av W.H. Church, som tar for seg tusenvis av Edgar Cayce sine kanaliseringer av hva sjelen består av. Denne kan anbefales for deg som vil forstå mer om hvor mye du kanskje består av og reisen vi har gjort frem til i dag.

Når jeg bruker tid på å skrive denne artikkelen er det fordi skapelsesberetningen er en del av din sjel. Din sjels opprinnelse, tilhørighet og essens. Det som skjer nå er i takt med din sjel. Du har vært med å velge dette. Du har vært med å skape alt som finnes. Både i deg og utenfor deg.

Uten å ta dette innover seg, vil vi stadig havne i offerrollen. Føle oss sveket, bedratt, lurt, ignorert og forlatt. Ingen av disse følelsene gir deg kraft, mot eller styrke til å ta fatt. Til å skape en endring, til å heve deg over de vanskeligheter alle erfarer nå.

Kun ved å akseptere ansvar for din egen skapelse, din historie, ditt opphav kan du også ta i bruk og forvalte ny energi.

Gi deg selv rom til å sørge, sørge over tapte muligheter og misforståelser, men også får og gi deg mulighet til å gå videre. Gi deg mulighet til å føle kjærlighet for reisen du har gjort frem til nå.

Ny energi kan ikke oppfattes når vi bærer skyld, skam eller synes synd på oss selv. Frekvensen vil bare ikke være fattbar.

Vi trenger å heve, endre vår egen frekvens (som vi gjør gjennom å modne våre følelser, tanker og erfaringer) for å kunne oppfatte og dra nytte av denne nye energien.

Det som gjør det spennende synes jeg, er at når jeg klarer det så er alt som ufattelig lett. Det er virkelig en flyt og harmoni som jeg ønsker alle fikk ta del i.

Det betyr ikke at alle våre problemer blir borte over natten, men det gjør at vi lettere får hjelp til å løse de og verktøyene vi bruker, gjør at det kan gå raskere og raskere og bringe ny bevissthet og kontakt med nye frekvenser ut i manifestasjon og fysiske virkelighet.

Forstå ny energi

For å få tilgang til dette trenger vi å forstå at materie er kun etterfulgt av bevissthet. Alt starter med bevissthet. Selv energi. Energi skapes når bevissthet er i bevegelse. Energi er bevissthet i uttrykk og bevissthet er oppmerksomhet.

Gjennom å akseptere at du, din kropp og hele deg er sammensatt av atomer og celler og det som er mindre enn atomer, som enda ikke har noe annet navn enn «quads» og at hver av disse har en bevissthet, så vil du innse at du er et mektig og skapende individ.

Det finnes bevissthet i hver celle, hvert atom og kun gjennom oppdagelsesferd gjennom dine atomer og celler og det som er mindre enn det vil du kunne forstå og dra nytte av den nye skapelsesenergien. Da vil du også forstå at det finnes ingen offer, du kan ikke være et offer og en skaper på samme tid!

Alle er ikke der enda. Men om du har lest så langt, kan det være at du er det. Ellers ville du sannsynligvis ha falt av for lenge siden.

Vi trenger å tillate kaos, for gjennom kaos kommer ny orden. Ny cellestruktur og det er det hel vår klode holder på med nå.

Aldri alene

Vi er ikke alene. Vi har aldri vært det. Vi er en del av et større univers, flere galakser og likevel er vi betydningsfulle. For jorden er det som var læremesternes lekegrind. Det var her vi i fysisk form har opplevd og erfart vår egen skapelse. Ikke alle universets skapninger har gjort denne reisen gjennom materie. De kjenner ikke selvrealisering gjennom kjærlighet, for det er det kun Jorden som kan tilby.

Tiden er inne for å gå videre. Til dette nye, delta i den 3. runden.

Ord kan ikke beskrive det som enda ikke er skapt. Ord kan heller ikke skape bilder av det som ennå ikke er skapt.

Det er her du og jeg kommer inn. Føl deg inn i hvordan du vil at dette nye skal være. Ikke for alle andre, men for deg. Det du skaper for deg vil du dermed også gjøre tilgjengelig for alle andre. Men akkurat nå er det viktig mer enn noen gang at ALLE tar ansvar for seg selv og sin egen skapelse. Og ikke legger seg så mye borti alle andres.

Er livet ditt et uttrykk for hvordan du virkelig vil leve? Er dine handlinger et uttrykk for hvordan du ønsker å bli møtt?

Jorden og oss mennesker er derfor på «utstilling» for hele galaksen til å bevitne den transformasjon vi gjør nå gjennom fysisk kropp. Andre sivilisasjoner har gjort tilsvarende bevissthets oppgradering, men aldri gjennom fysisk kropp slik vi er i nå.

Derfor er denne overgangen også krevende for den fysiske kroppen. Den skal integrere masse ny informasjon på alle mulig cellenivå. Samtidig som vi skal forstå og integrere at det ikke finnes noe separasjon og nivå.

Kroppen på reise

Kroppen er den delen av oss med tettest materie og den trenger derfor ditt samarbeid. Samarbeid gjennom tillatelse. Tillatelse til at den gjør jobben for deg. Det vil si, gi den hvile når den ber om det. Gi den fysisk aktivitet når den trenger det, god mat og drikke som bygger den. Ikke gjennom strenge disipliner, rutiner, dietter og hva hodet ditt tror er god mat for den til enhver tid, men ved å lytte til den. Lytte til hva den vil ha. Det kan nemlig være noe helt annet enn hva du tror er sunt.

Gjennom perioder av vår fysiske endring trenger vi mer:

 • Salt
 • Sukker
 • Vann
 • Fett
 • Kjøtt
 • Fisk
 • Grønn mat
 • Rød mat, etc.

La deg ikke lure ved å være for forutinntatt til å tro at du vet bedre enn kroppen. Gå på strenge dietter, holde tilbake sjokoladen om hele deg skriker etter noe søtt. Det finnes gode salt og sukker stoffer og by på. Bruk det som har mest mulig naturlig opprinnelse. Minst mulig kunstige tilsetningsstoffer.

Kroppen din vet hva den trenger, og noen ganger vil du merke at den ikke trenger noe. Den vil verken ha mat eller drikke, mens andre ganger er den som en utsultet ulv.

Noen perioder (les både dager og uker/mnd) vil du trenge mye søvn. Mer enn det som er vanlig for deg. Tillat det også. (PS: Dette er ikke helseråd, og du er selv ansvarlig for å følge din egen intuisjon og søke profesjonell helsehjelp når du føler du trenger det for å ivareta din fysiske kropp. Dette er kun for å gi deg et større bilde).

Denne overgangen utfordrer våre daglige vaner, rutiner og arbeidsforhold. Nettopp fordi den fysiske overgangen tar ikke hensyn til at du tror du skal være på jobb kl. 07.00 eller være uthvilt etter 8 timers søvn, eller være mentalt aktiv hele dagen.

Du vil føle deg mer sårbar, mer sensitiv og trenger grenser for å beherske denne sanseligheten som oppstår. Bare for å si det med en gang: denne overgangen tar år. Det er ikke et verktøy, en metode, en bok eller et kurs som vil hjelpe deg heve frekvensen, og oppheve alt som har vært for å gjøre deg ferdig.

Den fysiske kroppen ville ikke tålt en slik «en gangs» oppgradering. Den trenger å gjøre det suksessivt. Derfor handler det mye om å erkjenne og akseptere de følelser, tanker og historie du har underveis. Som jeg har skrevet om tidligere, er det noen som har forberedt seg gjennom mange liv for å gjøre denne transformasjonen i dette livet. Andre vil bruke flere liv på høste erfaringene og skape visdom av de.

Forestill deg at kroppen din går på svakstrøm og så forsøker du sette inn sterkstrøm uten å bruke en transformator eller konvertering plugg. Da vil alt kortslutte. Slik er det med kroppen din også, den trenger gradvis tilvenning til både nye ideer, energier og følelser for å kunne finne ny flyt.

Kroppen din skal fra karbonkropp til lyskropp – den reisen går ikke helt uten smerter og ubehag. Når det er sagt, lyskroppen kan ikke komme inn før du utviser egen kjærlighet.

Derfor vil det være perioder med både sykdom, ubehag, smerter i ledd og hodet når energiene skal forløses.

Du kan lese mer om kroppen og symptomer her.

Hva hindrer dette?

Stress og kontroll

Tar du kontroll på kroppen, situasjonen eller reisen vil du oppleve å gå glipp av det hele. For dette er forbi din kontroll. Stress hindrer oss i å være tilstede, til å lytte innover, til å oppfatte nyanser og de subtile endringer og tegn.

Stress skaper blokkeringer i din bevissthet og du får ikke tilgang til de høyere frekvenser. Stress er per i dag en av de største underliggende årsak for all sykdom og fysiske utfordringer.

Hva er viktig

Akkurat nå er det ingen jobb som er viktigere enn jobben du gjør med deg selv. Kontakten du skaper med ditt eget Selv. Din glede, nytelse og forløsning. Din egen opplevelse av frihet, glede og aksept.

Det finnes ikke en statlig eller privat utdannelse som kan gi deg dette. Dette er en livserfaring du gjør for deg selv. Du kan lære mye underveis, ta mange utdannelser som alle vil bringe deg ny kunnskap, innsikt og læring. Men ingen av de kan gi deg «opplysthet ». For det er noe du skaper helt selv, rettere sagt, gir tillatelse til å skje.

Avslutt prosjekt lidelse

Slutt å tro at du må ofre deg eller få tilgivelse utenfor deg selv. Ofre deg for en jobb, sak, gruppe eller person. Det å ofre seg skaper ingen glede. Når du begynner å glede deg 70% prosent av din våkne tid, vil du kunne holde mer lys og mer energi.

Gå fra å tro du må jobbe til å skape. Bruke tiden på å skape det du vil, ikke for å overleve.

 • Hva skal til for å avslutte lidelsen i ditt liv?
 • Hva holder du fortsatt fast i som ikke gir deg glede eller nytelse?

Bare du vet. Disse tingene må identifiseres og adresseres for å kunne endres.

Så hva betyr det for deg?

Skal du slutte å jobbe? Forlate ekteskapet? La være å ta utdanning? Bare sitte på rompa og vente?

Vel, det betyr at du velger det som er riktig og viktig for deg til enhver tid. Ingen andres agenda, ingen andres meninger skal la deg lede til å bli eller gjøre noe som helst. KUN deg selv kan du lytte til. Få heller hjelp til å lytte innover.

Det er her vi blir utfordret til å tillit til oss selv. Velge hva som er sant for deg.

Du skal leve. Leve slik du selv ønsker, med så mye glede, nytelse og sanselighet som bare du kan mestre. Det er livet og det er reisen til opplyst tilstand. Det på denne reisen du gjør dine smertefulle erfaringer, skyld, skam, tvil og frykt om til dine reisevenner og gjennom aksept du transcenderer erfaringene til stadig større bevissthet om hva og hvem du er.

Stikkord på veien er:

 • Aksept
 • Tillatelse
 • Vilje
 • Takknemmelighet

Se også bloggen om 4 veier til opplysthet (Ken Wilber fasene) nedenfor.

Jeg heier på deg og meg og vår nye skapelse. Dette blir en spennende reise hvor alt er mulig.

Varme hilsner fra Mariann

PS: Videon er fra et tidligere år og beskriver et kurs som har vært, men som stadig oppdateres og kommer i nytt format. Følg med på lenken for aktiviteter om du er interessert i tilsvarende. 

Inspirasjon

Her er en serie linker med bøker og inspirasjon for mer om dette tema:

 • Crimsoncircle.com
 • The Journey of the Angels, Geoffrey Hoppe
 • Story of the Soul, W.H. Church
 • The Seven Rays of Life, Alice Bailey
 • Masters of the East, James Spalding

Nyere forskning:

https://bigthink.com/hard-science/new-hypothesis-argues-the-universe-simulates-itself-into-existence/#Echobox=1639200739