Og hvorfor vil økt bevissthet tjene deg?

I møte med klienter jobber jeg ofte med det vi kaller Delpersonlighetsarbeid (DP). Dette er en måte å forstå våre egne reaksjonsmønster og behov på og skape økt bevissthet.

Økt bevissthet – både om oss selv, men også våre medmennesker.

Gjennom å forstå oss selv,  kan vi unngå å havne i automatiske reaksjonsmønster og føle oss kontrollert av andre eller utenom verdenen.

Oraklet i Delphi sa til datidens ledere;

«Mennesket, kjenn deg selv».

Det er fortsatt gjeldende, om ikke enda mer viktig enn noen gang.

Det å forstå hva som er dine triggere, hvor dine grenser går, hva som er dine behov og hvordan du dekker de selv. Ikke hvordan andre skal dekke de for deg, men hvordan DU kan ta hånd om de.

Den eneste du kan forandre her i verden , er DEG. Derfor begynner og slutter ALT med deg.

La meg gi deg et lite eksempel fra en nylig klient situasjon.

Hvem i deg?

Min klient hadde observert at hun ofte kunne bli sur og gretten i gitte situasjoner på jobb. Vi bestemte oss for å finne ut hva som lå bak denne adferden og følelsen.

Vi gjorde da en det vi kaller DP øvelse.

Hun fant frem til en karakter som jeg gir navnet; «Grinebitteren». Denne «Grinebitteren» viste min klient at hun hadde latt strikken bli tøyd for langt. «Grinebitteren», var også en karakter med egne behov. En som ville både bli hørt og respektert.

Den var en veiviser gjennom en såkalt «negativ» følelse for å si fra om hennes egne behov, verdier og integritet. Når hun så dette aspektet av sin egen delpersonlighet, så endret også hennes holdning til den.

Hun begynte å se den som en venn, fremfor hindring eller fiende og noe hun måtte unngå eller forvise fra sin personlighet.

Hva med motsatsen?

Vi gjorde også øvelsen i å se motsatsen til denne «Grinebitteren». Dette viste henne en ny delpersonlighet som vi kan kalle «Smiley». Det var en karakter som alltid var blid. Den som skulle vise at hun var tilgjengelig og åpen for alle som trengte henne.

Når vi tok «Smiley» i nærmere ettersyn, så viste det seg at den kunne bli litt grenseløs, og var kanskje ikke alltid så positiv som den først virket. Hun så plutselig at «Grinebitteren», balanserte ut «Smiley». Økt bevissthet

Denne klienten fant det nyttig å reflektere over hva disse to viste henne. Både av behov, men også av adferd og reaksjonsmønster på jobb og privat.

Hun så også at disse to karakterene, ble igjen katalysatorer for ytterligere delpersonligheter, som hadde andre behov og adferd. På denne måten skaper vi større forståelse og bevissthet om vår egen multidimensjonalitet og tilgang til større bevissthet. Vi er ikke en-dimensjonale, til tross for hva vi er lært til å tro eller være.

Slik kan vi nemlig bruke Delpersonlighetsarbeid til å skape en større bevissthet for oss selv og om oss selv.

Hva med deg?

Nå er det opp til deg om du ønsker å gå på autopilot eller om du ønsker mer bevissthet i eget liv.

Mer bevissthet starter med: Observasjon!

Observasjon av din egen adferd, dine følelser, tanker og trosmønstre.

Desto mer bevissthet du får rundt dette, desto mer valg for du og mulighet for mindre automatikk eller maktesløshet overfor gitte situasjoner og mennesker.

Det er viktig og forstå at observasjon ikke handler om kritikk på egen adferd. KUN nysgjerrighet og ren observasjon. Det er kun gjennom nøytralitet overfor deg selv, at du kan påvirke, ditt liv og din opplevelse av din realitet.

Vil du ha mer innsikt i dine egne DP?  I så fall kan du laste ned gratis denne arbeidsboken om delpersonligheter for eget bruk.

Til lykke med reisen gjennom «å kjenne deg selv».

Se videon om økt bevissthet her