Hvordan ser en 5. dimensjonal jord og verden ut?

Også jorden skal igjennom sin prosess i det vi kaller Oppvåkningen. Det at jorden er et eget energisystem som har sin egen frie vilje er kanskje en veldig ukjent måte for mange å tenke.

Likevel, Jorden er en planet med sin egen planetariske bevissthet og reise, og den har en ny reise.

I Portalen som er en månedlig veiledning og gruppe for de som søker økt bevissthet og selvrealisering, lærer vi sammen om de endringene vi står i og hvordan vi MÅ tillate endring for å kunne bli med videre.

Vi utforsker våre personlige liv og vilje til ansvar og utvikling. Hva må til for å leve bedre, friere og i samsvar med det vi ønsker oss.

Her spurte en av deltakerne følgende spørsmål, som jeg tenkte kunne være av interesse for flere, så jeg deler derfor mitt svar og innspill på bloggen her:

Spørsmål fra deltaker;

«JORDEN i 5. DIMENSJON»

«Hvilke konsekvenser gir det? Hva betyr det for jordens videre utvikling og eksistens?»

Det finnes mange som snakker om disse endringene nå. Alt fra Astrologer til Fysikere, Forskere og Aktivister. Som alltid når noen uttaler seg om slike ting, kjenn etter at om svaret resonnerer med deg og det du «husker». Hvis ikke, slipp det å gå videre.

Her er mitt svar:

Det er en Ommøblering!

Jorden startet ut i 5. dimensjon. Det er de galaktiske og jordiske kriger som brakte jorden og dens bevissthet ned i 3. dimensjon. Men det er bevissthet vi snakker om. Det fikk helt klart konsekvenser fysisk, slik som at jordmassene skilte seg og vi ser mer av det verdenskartet slik vi kjenner det i dag.

Jorden er skapt for å holde en 3. dimensjonal læring og mestring, som er fysisk. Rent fysisk var dette ment å være et Paradis for fysisk og sanselig opplevelse.

Slik jeg forstår det vil ikke dette endre seg. Men livet i denne fysiske virkeligheten vil endre seg. Den blir mer og mer teknologisk. Hvor biologi og teknologi forenes. Derfor er det viktig at så mange som mulig kan holde det vi kaller en 5. dimensjonal bevissthet. En mer moden bevissthet gjennom denne utviklingen. En ansvarlig holdning, i forhold til skapelse som er til gode for fellesskapet og ikke bare de få. En mer altruistisk holdning og adferd.

Samtidig endrer også det vi kjenner som magnetisme seg. Derigjennom tyngdekraften. Vi får tilgang til en ny fysikk siden vi endrer frekvens/dimensjon. Vi må lære å operere i denne frekvensen og forstå magnetismens påvirkning på tanker, følelser og materie.

Jordens frekvens vil igjen høynes, tilbake til 5. dimensjon der hun kom fra. Det vil si at de som ikke kan kalibrere kroppen sin til denne frekvensen av kjærlighet, omtanke, ansvar for seg selv og fellesskapet, må forlate jorden.

Det handler om glede, samhold, fellesskap, nytelse, vennlighet. Et lettere lag å leve i. Mindre «tyngde» i både følelser og tanker.

Smerte, krig, lidelse, underkastelse og hat kan ikke eksistere og får ikke tilgang til 5. dimensjon. Det er lukket. Så derfor er det vi som er mennesker her og nå, kan og må være med å løfte bevisstheten tilbake til slik det var ment å være. Dette bruker vi kroppene våre til, for å transformere dette. For, uten fysisk kropp, kan ikke en 3. dimensjonal bevissthet transformeres.

Du kan ikke gå fra ett «nivå» av bevissthet og bli der over tid, uten at kroppen transformerer smerten og alt som er skapt i de lavere lag. Dette er fysikk. Du må tillate endring i både bevissthet og kropp.

Gaia som er jordens energi, som valgte å være her for oss reiser nå videre som mange vet. Gaia overlater jorden til menneskene for å ta ansvar og forvalte ressursene.

Derfor vil det være mye som er lagret her av smerte og lidelse også i hennes  (Gaia) sin kropp, som skal ut og opp slik at hun kan trekke sin bevissthet ut og reise videre i sin utvikling.

Vi må tillate henne og rense.

Vi er underordnet hennes ønske og behov nå. Det må vi akseptere og ta ansvar for. Hun har hatt ansvar for oss hele veien og tillat oss som barn og leke og misbruke henne, nå må vi vokse opp og ta ansvar for videre utvikling.

Det er mange dyr som er ferdig med sitt «oppdrag» eller opplevelse her på jorden også. Isbjørnene er en av dem. De vil naturlig bli borte, og nye dyr, flora og fauna vil komme frem.

Vi må tillate at noe blir borte. Det er vanskelig for oss mennesker. Vi skal ha noe nytt, men samtidig holde på alt som det var og er. Det går ikke.

Den nye æra En Ny æra

Når vi nå går over i den nye æra av Vannmannen, handler det om Selvets forståelse. Det som er ditt, din kraft som skal håndteres uten å dominere andre. Kun skaperkraft for deg selv. Dette er vanskelig for mange og forstå.

I mars 2023 har det åpnet seg for nye tilganger av dimensjoner og informasjon. Disse krever at vi tar ansvar for vår egen skapelse og tillater oss å ekspandere. Om du er fylt av bitterhet, hat og hevn, mindreverdighet og underkastelse, vil det kunne gjøre vondt.

Vi kan forstå det som skjer nå som følgende:

HELL! 🙂 

Hierarkisk – Strukturene faller. De gamle har vært bygd på Atlantis sine premisser. Nå er vi i en helt ny tid. Tiden for Selvet, derfor nye strukturer.

Dette inkluderer strukturene i vår egen kropp, ledelse, mennesker, naturen ALT endrer seg og vi kan være med på reisen om vi er villig til å stå i endringen.

Eksternt – Vår opplevelse av andre endrer seg. Vår speiling av oss selv i andre endrer seg. Vi forstår det eksterne på en ny måte og vi forstår mer og mer, at vi opererer fra det indre. Kvantefysikken vil først bevise det, så kommer psykologien.

Vi vil forstå at alt ER internt og at vi skaper det SELV – det er nøkkelen for å forstå vår (selv) realisering.

Lokal – etter Atlantis har ting vært lokale. Vi har bodd stort sett på de samme stedene vi hatt liv etter liv. Dette endrer seg nå. Transport verktøy og måter å reise på vil endre seg dramatisk. Innen 5 år vil vi sannsynligvis kunne reise fra New York til Los Angeles på 40 min!! Følger du med på den teknologiske utviklingen vil du se at dette går fort nå. Dette endrer alt!

Lineært – tid endrer seg. Vi går vekk fra Lineære. For mange vil dette skape utfordringer i det mentale. Vi skal lære å være MER ENN. Både og. Du kan ha flere talenter samtidig som søker et uttrykk. Flere og flere husker sine talent og søker å sette de ut i livet. Eksempel kan sees her. Være menneske OG Mester samtidig.

Dette foregår gjennom 3 stadier;

Det første som er; Ferdigstillelse – den gammel era slutter – det er det vi ser nå. Vi aksepterer ikke maktmisbruk lenger, slik vi ser enkelte styrer og ledere opererer under. Det er ikke en tid for underkastelse. Vi sier nei takk!

Så kommer integrasjonen. Vi må integrere både de gamle erfaringer og den nye bevisstheten. Vi må lære å bevege oss i begge verdener. Det nye og det gamle. Integrere ny energi og ny bevissthet. Lære å transformere, tilgi og gå videre.

Så kommer neste steg; Skapelse. Vi lærer å skape på nytt. Med større omtanke og helhet for alle. Dette er det som er spådd som den «Gyldne æra».

Men vi må gjøre oss ferdig med den gamle først. (Se også transpersonlige symptomer på oppvåkning)

Ommøblering til 5. dimensjon

Vi kan ikke skape i denne nye æra med de gamle prinsipper av makt og underkastelse. Vi kan kun skape gjennom harmoni for fellesskapet, nytelse, glede og utvikling for alt og alle.

Så når du kjenner det blåser om ørene og du tror verden er blitt gal. Så ja, den har kanskje det. Men husk også at det ryddes. Ryddes på plass for noe nytt, noe bedre og da må det gamle ut.

Du pusser vel ikke opp huset ditt uten å flytte på møblene? Uten å vaske ned før du maler? I så fall blir det lite god oppussing. Kanskje vil du ominrede samtidig, og du kjøper eller lager noe nytt som erstatter det gamle. Slik kan vi se det som skjer rundt oss og i oss akkurat nå.

Det skal ryddes, vaskes, slipes og skapes på nytt.

Å unngå det ubehaget det er å rense ut de gamle møblene og slipe ned den gamle malingen er som å være sommerfugl og forsøke prøve å komme tilbake til puppen…

Vi vet også det kan se ut… og at det ikke går. Transformasjonen er i gang. Du er i gang.

Ta vare på deg selv når verden ellers ser ut til å være i kaos. DU er det som endrer akkurat nå.

Portalen noe for deg?

Vil du være med i Portalen? Så starter nytt opptak NÅ, og påmeldingen innen 1. juli. Les mer om dette her, påmelding på samme sted 

Vi starter ny gruppe med nye og gamle 4. september 2023.

Hjertelig velkommen!

Vil du lære mer om den nye tiden og endringene, så se blant annet

Crimson Circle sin ProGnost serie

Cindy Lauper sin sang her kan vekke noe i oss. Hva vekker den i deg?