Hvor fri er du?

Frihet under ansvar

Dette var mottoet vi levde etter når jeg jobbet i McKinsey & Co. for en generasjon siden :). Jada, vi fortalte oss selv at vi hadde frihet, men hadde vi egentlig det?Spirituell oppvåkning

Ansvar fikk vi i hvert fall. Ansvaret i å levere på deadlines, å levere vårt ytterste og helst enda litt til. Utfordret til å gå forbi begrensninger og la ingenting definere seg av å være umulig. En utmerket lærdom å ta med seg videre i livet. Men frihet? Nei, det tror jeg ikke vi hadde så mye av.

Ikke mer enn å tolerere en fest for så å måtte levere på toppnivå neste dag.

Så hva er frihet?

Det blir jo en definisjon for hver og en, men for meg handler den om så mye mer enn det å:

 • Kunne velge hvilken jobb du skal gjøre eller ha
 • Velge hvilket parti du skal stemme på
 • Velge hvilken mat du skal spise, eller
 • Om du kan kjøpe deg det du vil ha.

Frihet er MYE mer grunnleggende enn som så. Dette er bare utslag av en type frigjøring. En frihet mange i dette landet har lært å kjenne.

Frihet under ansvar gjelder fortsatt i min verden. Men forståelsen av det har endret seg radikalt. For nå handler det om å VÅGE å leve ut en frihet i mye større forstand enn nevnt over. Og deriblant ta ansvaret for å leve dette ut. Så ja, frihet under ansvar er fortsatt i høyeste grad gjeldende, men det handler mer om hvilket ansvar og hvor mye vi er villig til å ta.

Erfaringen er at når vi begynner å fokusere på egen frihet, begynner vi også å se begrensningene. Ikke minst vanene vi har skapt oss for å gjøre oss trygge.

Hvor fri vi virkelig er handler noe om følgende:

 • Trossystem
 • Rytme
 • Verdighet
 • Separasjon

Hver av disse punktene kan inneholde en livslang læring og utforskning.

Trossystem

Trossystem handler ikke om religiøs overbevisning, men kan gjøre det. For det er definitivt et trossystem. Men tro og trossystem er MYE mer enn det.

Hva du tror er mulig og ikke mulig er definitivt et aspekt av din frihet og din mulighet for være fri.

 • Hvilke sannheter er dine?
 • Hva tror du på som er ufravikelig?
 • Hva, om noe ber du til når du opplever motgang?
 • Hvor mye stoler du at på at det du tror er riktig? (dvs. hvor mye tvil opererer du med?)

Sinnet vårt er skapt av trossystem. Det er det som definerer vårt sinn. Det kan ikke operere uten assosiasjoner, sammenligninger og overbevisning. Det er dette som skaper vår identitet, vårt mentale fakultet og mange er så avhengig av sin evne til å tenke, forstå, resonnere at de ikke orker, eller liker å ta i bruk følelsene.

Tro er kanskje også det som har splittet nasjoner og verden mer enn noe annet. Trossystem hvor en har rett over en annen. Min sannhet vs. Din sannhet.

 • Kan du tillate deg å ikke tro på noe?
 • Hva skjer med deg da?
 • Vil du det?

Rytme

Hva har rytme med frihet å gjøre? Fordi frihet handler om å finne DIN rytme.

Den daglige rytmen er ofte preget av vaner, rutiner og når disse endres, så endres også rytmen. Sommerferien er et godt eksempel på dette. Vi går inn i en «dvale». Et fritak fra daglige sysler, ansvar og oppgaver. Men også, vel vitende om at det er noe som venter på oss når vi skal tilbake. Enten på jobb eller skole. Så det er egentlig bare en litt kunstig pause fra livet.

For å leve ut friheten, må vi også være villig til å utfordre våre vaner og lære oss å finne en ny rytme. En ny måte å leve på, jobbe på og finne vår egen indre rytme. Den er ofte annerledes enn den vi opplever i vår ytre verden.

Det å få dette til å harmonere er en kunst. Ditt kunstverk om du vil.

 • Når vil du ha ferie?
 • Når kan du ta ferie?
 • Hvor fri er du til å ta fri når du vil og hvor du vil?

Verdighet og egenverdi

Frihet handler også om Verdighet. Føle deg verdifull. Føle og anerkjenne din egen verdi.

Det å føle verdighet betyr også å kunne ta imot. Ta imot din egen verdi, din egen essens, din egen energi. Men hva vil det si i praksis?

Først handler det om å lære å ta imot – alt. Punktum.

Ta imot alt av følelser, tanker, ideer, motstand og la det strømme gjennom deg. Tillate deg å ikke bli redd for egne følelser og tanker, men å møte de med aksept og nysgjerrighet. Dette er ofte en prosess som varer en stund for de fleste mennesker.

Ta imot handler om å anerkjenne at du er verdig et bedre liv, et lettere liv, et friere liv.

Det nye paradigmeskiftet handler om å lære å ta imot.

Senest for noen dager siden hadde jeg denne samtalen med en venninne. Hun står overfor nye muligheter, nye oppdrag som kan gi henne enda mer anseelse i hennes yrke. Men det var ingen stolthet å spore. Ingen verdighet. Ingen vilje til å se det som gaver eller anerkjennelse av hennes dyktighet. Hun nærmest motstridene tok imot oppgaven, men uten noen form for egenverd og stolthet i å ta imot.

Hvis du føler stor motstand der du er i livet akkurat nå eller i det du leser, så kjenn etter – hvor er det du ikke anerkjenner deg selv eller føler deg verdig?

 • Er det i oppgaven av å ta imot deg selv? Eller
 • Det å gi deg selv oppmerksomheten som trengs? Eller
 • Ta imot ubetinget av det noen vil gi deg?

Hva som helst. Bare se på det… føl deg inn i det. Hva skjer med deg når du skal ta imot?

Overfloden som alle ønsker seg – særlig av penger og det å ta imot, er alle aspekter av vår verdighet og oppfattelse av egenverd. Det er også et aspekt av friheten og hvor fri vi kan tillate oss å være og leve.

 • Hva har du tatt imot i det siste?
 • Hva har du gitt deg selv i det siste?
 • Har din verdighet en begrensning?

Separasjon

Vår opplevelse av vår egen separasjon er også et aspekt av friheten.

Frihet handler ofte om separasjonen. Som menneske kjenner vi egentlig ikke noe annet enn separasjon. Separasjon fra Selvet/Sjelen/Universet – kall det hva du vil. Separasjonen vi gjorde fra tidenes morgen. Hvor vi ble spaltet i biter og hver sjel fikk sin sfære i å oppleve seg selv i. Denne separasjonen finnes fortsatt i oss og leves ut hver eneste dag i hver eneste ting og tilstand.

Den har bare utviklet seg – i millioner av år.  Helt ned til det vi nå kjenner som fysiske strukturer. Celler, protoner, nøytroner etc.

Separasjonen fra kropp og følelser, følelser og tanker, natur og menneske. Jeg kan fortsette i evighet om muligheten for å oppleve separasjon. Vi er mestre på det. For her på jorden lever vi i og med separasjon, også kalt dualitet.

Det er både vår utfordring og vår gave. Separasjonen har skapt identiteter og identifikasjon, nettopp for å forstå vår egen skapelse. Mange liv i å utforske forståelsen av separasjon og hva den betyr og er.

Men tiden er inne for å bringe dette sammen. For mange mennesker er det dette som er oppgaven denne gang. Å hente seg hjem igjen. Forene seg selv til ett rike, for gjennom det skape en verden mer «helhetlig».

Oppgaven i å bringe seg selv hjem.

Hvor fri er du?

Om du har fulgt med helt ned hit, så forstår du at frihet er omfattende. Det er mange aspekt i det å føle og leve ut vår frihet. Så ta en ting av gangen. Kanskje velg en av overskriftene jeg har tatt med i denne omgang, og se hva du kan gå dypere inn i for å kjenne på din frihet.

Jeg overlater resten til deg der du er akkurat nå.

 • Hvor fri føler du deg?
 • Hvor fri er du fra dine egne tanker og følelser?
 • Hvor fri er du til å leve uhemmet og uhindret ut alt du er og vil?
 • Hvor fri er du til si, tenke og føle det du gjør?
 • Hvor fri fra dine eiendeler er du?

Bare du vet! Og bare du kan sette deg selv fri!

………….

Å leve som menneske er også å leve i undring. Å erfare reisen fra helhet til separasjon for så å komme tilbake til det du alltid har vært. HEL og HELT perfekt – akkurat som du er.

Jeg ønsker deg en deilig dag videre der du er – akkurat nå!

PS: Vil du lære mer om å leve fra Menneske til Mester så sjekk ut Portalen her. Vi starter 4. september med 3. runde i egen frigjøring og egenkjærlighet.