Aktiviteter

  • Hvordan oppfatter andre deg?
  • Opplever du å bli forstått?
  • Synes du enkelte relasjoner er vanskelig?

Hvordan oppfatter andre deg?

Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser? Kanskje av noen og ikke så mye av andre? 

Vil du lære mer om hva som er dine preferanser og din kommunikasjonsstil og hvordan denne kan bli oppfattet av dine relasjoner? 

Les mer om kurset 2019

SjeleSpa er en helg for deg og din sjel. Et sted hvor du kan kan komme i større kontakt med ditt indre navigasjonssystem. Det stedet i deg hvor du føler deg trygg, får svar og finner klarhet og retning. 

Vi er programmert gjennom årtusener til å tro at vi er små og ubetydelige vesener i det hele og store.  Hva om du er mer kraftfull og har større påvirkning enn du tror? Nye kurs i august 2019

Les mer her

Hvis du har lyst til å jobbe med din egen og andres personlige og spirituelle utvikling og benytte en enestående typelære og et dypt, holistisk perspektiv, så er veileder utdannelsen i Energipsykologi kanskje noe for deg.

Ny Veilederutdannelse starter i oktober 2019

Les mer her

Faglig veiledning er noe alle som jobber med mennesker trenger. Vi kan fort bli blinde på hva som skjer i dynamikken mellom to eller flere mennesker, når vi selv er en del av gruppefeltet.

Vi kan også med tiden bli litt “satt” i rollen som rådgiver, terapeut eller coach og glemmer elementære ting, uansett hvor erfarne vi er. Faglig veiledning er nettopp til hjelp i dette. Bistå i å se på det hele i et utenforstående perspektiv.

I veiledningen møtes vi i et profesjonelt fellesskap og deler utfordringer og muligheter. 

Ettermiddagsmodulene vil også inkludere oppfriskning, introduksjon og veiledning på praktiske øvelser på forespørsel. Kom og få påfyll til din rolle som utøver. 

Gruppeveiledning for faglige utøvere (enten du har diplom, lang erfaring innen feltet eller holder på med diplomering/treningsklienter) er satt opp følgende datoer og tider: 

Påmelding til: mariann@levdittliv.no

Datoer 2018

29. november kl. 10-13.00

29. november kl. 15-19.00 – inkl. trening av øvelser og påfyll

5. desember kl. 15-19.00 – inkl. trening av øvelser og påfyll

Datoer 2019

22. januar kl. 15-19.00 –  inkl. trening av øvelser og påfyll

31. januar kl. 10-13.00

21. februar kl. 15-19.00 – inkl. trening av øvelser og påfyll

Veiledning i gruppe er rabattert til kr 790 person. Individuell veiledning er kr 890. 
Gruppen vil være på max 5-6 stk. per veiledning.

Bindende påmelding. Faktura blir sendt ved registrering.