Aktiviteter

Vil du styrke din:

 • Vilje til å være hele deg? Stå i din kraft
 • Egenkjærlighet og raushet for andre?
 • Kreativitet og lekenhet?

I 7 uker vil vi utforske de 7 universelle livsenergier gjennom meditasjon, refleksjon og praktiske øvelser. Vi utforsker hvordan de preger ditt liv og din kontakt med dine talent, og ditt potensial for vekst og større harmoni.

For hvem

Kurset er for deg som har startet veien i selvutvikling, som ikke er novise til sjelens kall og dens påvirkning. Det er for deg som ønsker å fordype din kontakt med dine egne evner, din egen spiritualitet og utforske det transpersonlige aspektet av dine kvaliteter.

Datoer: 30. april til 18. juni – 7 kvelder

Tid: 17.00-20.30

Sted: Oslo, Kristinelundveien 6

Underviser: Mariann Marthinussen

Pris: NOK 3, 950, bindende påmelding før 1. april. Early bird NOK 2,500 før 12. mars

Hva er de 7 livsenergier?

De er det sentrale nervesystemet i vår tilværelse. De er opprinnelsen og slutten, de er det som gir liv til alt som er. De råder fra kosmos til de minste prinsipp i vår psyke. De skaper liv, endring, og transformasjon. Hvilke energier trenger du å hente inn mer av for å balansere og harmonisere det liv du lever.

De syv universelle livsenergier utgjør i virkeligheten essensen av alt som eksisterer, og de farger og levendegjør hver celle og atom i alt som er skapt. De er både kosmiske og personlige. De består av syv typer grunnfrekvenser i vår livsenergi og er i den esoteriske litteratur beskrevet som: Vilje/ kraft, kjærlighet-visdom, aktiv intelligens, skjønnhet, konkret viten, hengiven idealisme og skapende organisering.

Se mer her

Hvis du har lyst til å jobbe med din egen og andres personlige og spirituelle utvikling og benytte en enestående typelære og et dypt, holistisk perspektiv, så er veileder utdannelsen i Energipsykologi kanskje noe for deg.

Ny Veilederutdannelse starter i oktober 2019

Les mer her

SjeleSpa er en helg for deg og din sjel. Et sted hvor du kan kan komme i større kontakt med ditt indre navigasjonssystem. Det stedet i deg hvor du føler deg trygg, får svar og finner klarhet og retning. 

Vi er programmert gjennom årtusener til å tro at vi er små og ubetydelige vesener i det hele og store.  Hva om du er mer kraftfull og har større påvirkning enn du tror? Nye kurs i august 2019

Les mer her

Motiverende intervju (MI) er preget av grunnverdiene i humanistisk psykologi. I dette ligger troen på at et hvert menneske har ressurser til å gjøre forandringer når de forsøker.

Den ligger også tett opp til eksistensiell psykologi, også i samsvar med positiv og kognitiv psykologi, KBT/KAT. MI benyttes i dag i helsevesenet, NAV, fengsler, i medarbeidersamtaler; f.eks. “den vanskelig samtalen”.

Hva er MI?
– MI defineres som en samarbeidsorientert, fokusert veiledning som skal lokke frem og styrke motivasjonen til endring hos den du snakker med. Å finne viljen og motivasjonen til å endre sin situasjon er kjernen i motiverende samtale.  MI er empatisk OG målrettet tilstedeværelse for å skape endring.

Se mer om kursene her

Faglig veiledning er noe alle som jobber med mennesker trenger. Vi kan fort bli blinde på hva som skjer i dynamikken mellom to eller flere mennesker, når vi selv er en del av gruppefeltet.

Vi kan også med tiden bli litt “satt” i rollen som rådgiver, terapeut eller coach og glemmer elementære ting, uansett hvor erfarne vi er. Faglig veiledning er nettopp til hjelp i dette. Bistå i å se på det hele i et utenforstående perspektiv.

I veiledningen møtes vi i et profesjonelt fellesskap og deler utfordringer og muligheter. 

Ettermiddagsmodulene vil også inkludere oppfriskning, introduksjon og veiledning på praktiske øvelser på forespørsel. Kom og få påfyll til din rolle som utøver. 

Gruppeveiledning for faglige utøvere (enten du har diplom, lang erfaring innen feltet eller holder på med diplomering/treningsklienter) er satt opp følgende datoer og tider: 

Påmelding til: mariann@levdittliv.no

Datoer 2019

 • 22. januar kl. 15-19.00 
 • 21. februar kl. 15-19.00 
 • 26. mars kl. 15-19.00 
 • 24. april kl. 10-13.00
 • 23. mai kl. 10-13.00
 • 13. juni kl. 15-19.00

Veiledning i gruppe er rabattert til kr 790 person. Individuell Faglig veiledning er kr 1200. 
Gruppen vil være på max 5-6 stk. per veiledning.

 • Hvordan oppfatter andre deg?
 • Opplever du å bli forstått?
 • Synes du enkelte relasjoner er vanskelig?

Hvordan oppfatter andre deg?

Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser? Kanskje av noen og ikke så mye av andre? 

Vil du lære mer om hva som er dine preferanser og din kommunikasjonsstil og hvordan denne kan bli oppfattet av dine relasjoner? 

Les mer om kurset 2019

Bindende påmelding. Faktura blir sendt ved registrering.