7 veier til sjelen

7 veier til Sjelens formål 

 • Ønsker du å finne mer styrke og kraft i deg selv?
 • Lurer du på hva som er dine spesielle talenter?
 • Ønsker du å finne ditt livsformål – din mening med livet?
 • Ønsker du å la Mesteren i deg få større plass?

De 7 livsenergier er livets nervesystem. Det er de livsstrømmer vi alle er en del av og som vi forvalter på personlige og sjelelige plan

Kjenner du på:

 • Lav energi
 • Manglende lidenskap og livsglede
 • Vanskelig for å ta valg
 • Utfordringer med å komme videre fra der du står
 • Et behov for dypere forståelse for dine egne talenter og potensial

Da kan vi gjennom de 7 livsenergier avklare, rydde og gi nytt liv til nye drømmer. Du vil på dette kurset kunne få:

 • Kontakt med dine egne nøkkelkvaliteter
 • Sterkere kontakt med ditt livsformål
 • Innføring i de 7 livsenergier fra et kosmisk til et personlig og spirituelt plan

I 7 uker vil vi utforske de 7 universelle livsenergier gjennom meditasjon, refleksjon og praktiske øvelser. Vi skal utforske hvordan de preger ditt liv og din kontakt med dine talent, og ditt potensial for vekst og større harmoni. Kurset er for deg som har startet veien i selvutvikling, som ikke er novise til sjelens kall og dens påvirkning. Det er for deg som ønsker å fordype din kontakt med dine egne evner, din egen spiritualitet og utforske det transpersonlige aspektet av dine kvaliteter.

Hva er de 7 livsenergier?

De er det sentrale nervesystemet i vår tilværelse. De er opprinnelsen og slutten, de er det som gir liv til alt som er. De råder fra kosmos til de minste prinsipp i vår psyke. De skaper liv, endring, og transformasjon. Hvilke energier trenger du å hente inn mer av for å balansere og harmonisere det liv du lever.

De syv universelle livsenergier utgjør i virkeligheten essensen av alt som eksisterer, og de farger og levendegjør hver celle og atom i alt som er skapt. De er både kosmiske og personlige. De består av syv typer grunnfrekvenser i vår livsenergi og er i den esoteriske litteratur beskrevet som: Vilje/ kraft, kjærlighet-visdom, aktiv intelligens, skjønnhet, konkret viten, hengiven idealisme og skapende organisering.

 • Hvordan kan energien hjelpe deg til å leve mer i pakt med ditt eget DNA
 • Hvordan du kan hente de inn som kvaliteter og egenskaper du ønsker å utvikle
 • Hvordan ser energiene ut i konflikt og hva kan skape løsning?

De 7 universelle livsenergier baserer seg på at vi er alle påvirket av 7 energistrømmer, kvaliteter og evner. Disse 7 har ofte et uttrykk gjennom din personlighet, din sjel, din kropp, dine følelser og ditt sinn.

Disse 7 livsenergiene er grunnlaget til modellen for personlig og spirituell vekst som Dr. Roberto Assagioli laget, Psykosyntesens opprinnelse.

Praktisk, sted, dato og tider

Kveldskurs i kontakt med og utnyttelsen av de 7 universelle energier og kvaliteter i deg. På disse modulene vil vi skape dypere kontakt og forståelse med våre egne arketyper og kontakt med energiene.

Kurset fokuserer på å styrke livsenergien, livsnerven, håpet og gleden i å være deg. Du bygger selvtillit, mestring, styrker egenkjærligheten og selvrespekten.

Tema

 • Dag 1: Viljen og styrken til å være hele meg
 • Dag 2: Kjærligheten og empatien for meg selv og den verden jeg lever i
 • Dag 3: Mine tanker og ideer – hva vil frem?
 • Dag 4: Kreativitet og lek – skjønnhetens magi
 • Dag 5: Presisjon – min dypeste sannhet
 • Dag 6: Lidenskap – hva er det i ny energi – hva når den blir borte?
 • Dag 7: Skaperverket er fullbrakt. Syntesen av alt du er – du er hel.

Praktisk info:

7 moduler, kurset inkluderer lydfiler med meditasjoner, øvelser og kaffe og te.

Sted: Oslo, Kristinelundveien 6

Tid: 17-20.30

Pris: 3,950 kr per pers – bindende påmelding innen 1. april. Early bird pris, NOK 2,500 innen 12. mars.

Datoer:

 • 30. april
 • 7. mai
 • 14. mai
 • 21. mai
 • 4. juni
 • 11. juni
 • 18. juni

Mer om de 7 livsenergier

Energipsykologien rommer så vidtstrakte perspektiver at den setter mennesket inn i en kosmologisk sammenheng som beskrives som de syv livsenergier. Det er selvfølgelig et meget stort perspektiv, men spirituell utvikling handler om den større helhet som vi alle er en integrert del av.

De syv livsenergier er de kosmologiske byggestener som universet består av. Hele universet er i denne sammenhengen et uttrykk for ét stort levende livs skapende aktivitet,og hele det utfoldede kosmos og herunder mennesket er levende celler i dette liv.

Den amerikanske filosofen, Ken Wilber snakker om Spirit-in-action. Det er den evolusjonære kraft som igangsatte Big Bang og fortsatt driver utviklingen frem mot stadig høyere bevissthetsformer.

Det er hva dette de syv livsenergier gjør. De er uttrykk for Spirit-in-action og driver oss frem mot stadig høyere bevissthet og menneskelig utvikling. Det er disse livsenergiene vi lever i og består av, og som bevisst fører oss inn i Det Ene Liv vi alle er en del av.

Med andre ord, Sjelen har en essens som den forsøker å finne et uttrykk eller form til.

Det å bli bevisst på hvordan disse 7 kosmiske og personlige energistrømmene påvirker oss vil sette oss i stand til å integrere vår sjels essens og transformere livet vårt i mye større grad i den retning som gir mest mening for vår utvikling som menneske og sjel.

Her finner du et utdrag fra kollega Kenneth Sørensen bok, Integral Meditation

De syv livsenergiene og meditasjonsveiene til sjelen

”La oss kort omtale de syv livsenergier, og hva vi kommer i kontakt med når vi retter vår meditasjonspraksis mot dem.

 • Den dynamiske livsenergi forbinder oss med sjelens vilje og power. Det er en energi som gjør oss modige, målrettet og sterke.
 • Den sensitive livsenergi forbinder oss med sjelens kjærlighet og visdom, og den gjør oss empatiske, innsiktsfulle og rommende.
 • Den mentale livsenergi åpner opp til sjelens intelligens og klarhet, hvilket gjør oss årvåkne, strategiske og fleksible.
 • Den kreative livsenergi fører oss inn i sjelens skjønnhet og harmoni, og gjør det mulig å harmonisere, forene og opplyse våre indre og ytre liv.
 • Den analytiske livsenergi forbinder oss med sjelens skjelsevne og sannhet slik at vi kan gjennomskue, avsløre og åpenbarer virkeligheten som den er.
 • Den dedikerte livsenergi bringer oss inn i sjelens visjoner, idealisme og vekker hjertets oppriktighet, aspirasjon og begeistret aktivisme.
 • Den praktiske livsenergi forbinder oss med sjelens skaperkraft og organiserende kapasitet så vi systematiserer, fasiliterer og manifesterer sjelens kvaliteter i praksis.

De syv meditasjonsveiene er ikke skarpt adskilt, men er mer som en regnbue av farver som glir inn i hverandre og gjennsidig påvirker og befrukter hverandre.

Du vil alltid være i mer harmonisk overensstemmelse med noen av disse livsenergiene enn andre. Du har adgang til alle syv livsenergier, men én av dem vil især overstråle de andre fordi din sjels livsenergi primært udfolder seg igjennom denne. Det er denne livsenergien, sjelens egen livsenergi, som den integrale meditasjon primært søker kontakt med.

Det finnes derfor syv forskjellige måter å meditere på avhengig av vår sjels- eller essenstype og et utall av variasjoner og kombinasjoner. Det er kjennskapet til disse meditasjons-metodene som gjør at vi kan velge våre mediatsjonsmetoder med visdom.”

Kjøp boken her

Les mer om Energipsykologi i sin helhet her

Bindende påmelding. Faktura blir sendt ved registrering.