Hvem er du i relasjon?

Hvem er du i relasjon?

  • Hvordan oppfatter andre deg?
  • Opplever du å bli sett for den du er?
  • Synes du enkelte relasjoner er vanskelig?

Føler du at du blir forstått, anerkjent og respektert av dine omgivelser? Kanskje av noen og ikke så mye av andre? Har du og din partner, sjef, venn eller kollega forskjellige behov når det gjelder orden, system, oversikt eller strategi?

Hva er årsaken til dette?
I Energipsykologi refererer til forskjellig personlighetstyper. Vår personlighetstype vil ha sin egen motivasjon, drivkraft, engasjement og behov for å bli sett og hørt. Det gjør at i relasjon til andre så kan våre egne behov og uttrykk bli tolket og derfor oppleves som avvist og misforstått.

Hvem som tolker og hvordan vi tolker hverandres uttrykk avgjør hvordan vi blir oppfattet.

I en relasjon, enten som partner, kollega, sjef eller venn så vil vi ønske å bli møtt, sett og forstått for den vi er. Men om vi selv ikke vet hvem vi er, eller hvordan vi uttrykker oss så vil vi også kunne oppleve å bli avvist helt uten at det kanskje er tilfelle.

De 7 energityper har sine egne preferanser i hvordan de lever ut sitt liv, samtidig influerer det hvordan vi tolker og ser andre. Vi ser gjennom våre egne briller (type), og oversetter det vi ser i henhold til vår egen personlighetstype. Dette gjør at bordet er dekket for misforståelser og konflikter i familie, blant venner og på jobb.

  • Vil du lære mer om din egen og kanskje din partner eller venns personlighetstype og hva som får den til å tikke og gå?
  • Vil du lære mer om hvordan disse kan prege ditt liv og relasjoner, og hvordan du kan oppfattes av de andre typene?

I såfall bli med på Relasjonskurs til høsten 2019 og få din GPS til en bedre forståelse av deg og dine relasjoner.

Kom sammen eller alene – vi er her og gleder oss til å møtes.

Pris: 2490,-
Sted: Kristinelundveien 6, Oslo
Bindende påmelding innen: Max 12 personer.

Kursholdere: Anne Sloth Dieserud og Mariann Marthinussen

Ta kontakt for mer informasjon og spørsmål til: mariann@levdittliv.no