Motiverende Intervju – et grunnkurs

Datoer:

  • Ta kontakt

Sted: Kristinelundveien 6, Oslo
(Scandinavian Leadership Group)

3-dagers kurs i MI – motiverende samtale

MI er et utmerket verktøy for å avdekke motstand og motivere til gjennomføring av nye ideer, tanker og prosjekter.

Samtaleteknikken brukes i utbredt grad av både ledere og medarbeidere i stat og kommune, og i privat sektor. Også helsevesenet, NAV-ansatte og lærere viser økt interesse for denne konkrete og evidensbaserte samtaleteknikken.

Dette 3 dagerskurset vil gi deg grunnleggende kunnskap og fylle opp verktøykassen din med praktiske øvelser innenfor de sentrale områdene av MI. Les mer her