Jeg vil takke deg

/
Takk og tilgivelse Når vi trenger å forløse vår historie…

Hvor fri er du egentlig?

/
Hvor fri er din frie vilje? Når du til stadighet blir konfrontert…

Tilgilvelsens kraft

/
Tilgivelse og betydningen av den "Å tilgi er ikke å godkjenne…

Mitt eget heroin

/
I møte med klienter, venner og meg selv i den siste tiden kan…

Grensesetting

/
Grensesetting hvordan gjør vi det? Jeg undres av og til hvordan…