Blogg

Lar du andre stoppe drømmen din?

Lever du din drøm?

Har du noen gang tenkt at når jeg blir eldre så skal jeg… reise mer, hvile mer, nyte mer, leve mer? Kanskje er du av den mer fatalistiske typen som tenker, det blir som det blir – jeg får ikke gjort noe med dette livet likevel?

Eller er du en som jobber for å nå drømmen og målene dine – i dette livet?

Uansett hvor du er og hva du vil, så vet du at det å jobbe mot mål og drømmer det koster. Det koster innsats, fokus og utholdenhet. Det krever tro, tro på egne evner og vilje til gjennomføring. Det koster å stå i det ubehaget som alltid vil dukke opp underveis, tvilen som får deg til å tro at du er blitt gal for å prøve eller stemmen i hodet som sier ”at nå må fornuften seire” og du må gjøre det ”vanlige” mennesker gjør. Hvor mange av oss har ikke tenkt den tanken eller hørt den stemmen?

Likevel, så er vi her og søker videre. Til tross for motstand og motbør.

Motstanden er ofte der for å vise deg at du bærer med deg noe mer, noe enda bedre, noe i deg som venter på å komme ut. Vi prøver og såkalt feiler, for jeg liker ikke å kalle det feil. Jeg kaller det erfaringer og uten erfaringer kan vi ikke forbedre ideen, drømmen, konseptet vi jobber mot. Erfaringene er viktige og uvurderlige innspill på reisen.

Hvis du er der hvor du har tenkt å gi opp drømmen, før du gjør det så vil jeg anbefale deg å se vedlagte TED Talk for kanskje litt ytterligere inspirasjon. Se Diana Nyad’s – Never, ever give up! Og få din boost i dag.

Diana Nyad er en inspirasjon for meg. Har du ikke hørt om henne? Dette er kvinnen som med fire mislykkede forsøk på å svømme over den ekstreme, 100 kilometer lange strekningen mellom Cuba og Florida bak seg, og til tross for maneter, haier og hallusinasjoner, klarte hun endelig å oppnå sitt livsmål i en alder av 64 (!) år.

Dianas historie er en påminnelse om å tenke stort, sette seg mål og å godta å feile underveis i reisen mot målet.

Uansett hva slags minefelt du er nødt til å krysse, vil du kunne nå målene og drømmene dine når du tror på egne evner og hever deg over enhver tvil og fortsetter og heie på deg selv.

La denne videoen inspirere deg til å fortsette å jobbe mot dine egne mål drømmer og jeg ønsker deg en deilig dag videre.

https://www.ted.com/talks/diana_nyad_never_ever_give_up

Den nye tiden og det nye mennesket

Mye blir skrevet og delt om tiden vi er inne i, og det kan skape mye frykt for hver og en. Klimakriser, pengekriser, konfliktkriser og samtidig ser vi også en helt ny verden skapes. En verden som beveger seg gjennom dette. I gamle tekster beskrives tiden vi er inne i som den ”Gyldne Era”. Det kan virke lite gyllendt med det blotte øye, men det er her vi trenger å bestemme oss for hvilke briller vi vil se med.

Samtidig som vi ser uro i verden, vokser det også frem en vilje til å være fri, til å leve et annet liv, ta et oppgjør med undertrykkelse og makt. Når lyset bryter igjennom blir også mørket tydeligere.

Hva du tenker og tror på blir og er din realitet.

Det du tenker om deg selv, ditt liv, skaper også fortsettelsen. Dette er viktigere nå enn noen gang.

Derfor gleder det meg å kunne jobbe sammen med mennesker på kursene ”Hvem tror du at du er” for å utfordre noen av disse sannhetene. Utfordre det som begrenser oss og skaper frykt.

Alle mennesker har evnen til å beseire sin egen frykt om de vil. Frykten som også gjør oss sårbar, og for ikke å snakke om frykten for sårbarheten. Det å vise at vi ikke kan noe eller mestrer noe. Når vi legger ned beskyttelsen og bare er. Det kan virke skremmende nok og vårt ego stritter i hvertfall. Samtidig finnes det intet som gir større frihet og rom for transformasjon. Her har vi alle våre livstema som vi forsøker å forstå, mestre og transformere.

2020

Du har kanskje også hørt om ”20/20 vision” Det betyr ”perfekt syn”. Hva er et perfekt syn? Hvilket syn VIL du ha på verden og på deg selv? Det er her vi er mer medskapende enn hva mange tror og forstår. 

Mange refererer til at vi er ved et kritisk veiskille på hvor vår verden og klode skal videre. Året 2020 beskrives som et nytt ”tipping point” for ny bevissthet.  Slik du har dine potensial som du kan utnytte eller ikke, har jorden et tilsvarende. Moder jord har sin egen energi som hun søker å utvikle, hun er også en planet i samhørighet med andre planeter i vårt univers. Og vi har alle vår evolusjon. Hvordan den skal foregå, kan vi være med å påvirke.

Mange gamle tekster og skrifter snakker om oppvåkningen av menneskeheten, og at når det magiske tallet av ”oppvåknede” mennesker har skjedd vil vi få en endring. Men det er ikke så mye tallet i seg selv som avgjør, det er graden av bevissthet og personlig ansvarlighet for denne bevisstheten som vil være avgjørende.

Når vi skal leve mer i det psykosyntesen refererer til som transpersonlig eller i 5-dimensjonal virkelighet fordrer det at vi har tro på oss selv, at vi velger å mestre frykten og VILLE leve annerledes enn før. For å føle og leve annerledes, må vi faktisk også handle, tenke og gjøre ting annerledes. Vi trenger å tro på vår egen skaperkraft, vår egen påvirkning, vårt eget potensial. Vi må faktisk eie vår egen kraft fullt og helt.

Du er med på denne utviklingen enten du vil eller ei. For moder jord har sin syklus hun vil gjennomføre den uansett. Vi er tross alt bare leietakere, eller kanskje til og med okkupanter. Hvordan vi samhandler med vårt vertskap er avgjørende for hvordan utfallet blir.

Det er sjelden noe som gjør oss så sårbar som når vi mister noe eller noen vi er glad i, klimakatastrofer og konflikter skaper dette i stort omfang. Det som også kommer ut av slik katastrofer er økt medfølelse, støtte og omsorg for hverandre. Hvor vi deler sårbarheten hvor vi innser hvor små vi kan være. Men også hvor kraftfulle vi er, når vi bruker vår kraft via aksept, forståelse og omtanke for hverandre. Det blir til samhandling i 5-dimensjon. Samtidig som vi ikke skal bli sittende fast i å føle synd på noen – for det hjelper ingen. Da senker vi igjen bevisstheten og frekvensen i oss selv og fellesskapet.

For å sitere Dalai Lama: “The world does not need more technology, it needs more compassion”.

Denne sommeren med mange planeter i retrograd, har gitt oss enda større tilgang på indre kontakt, forståelse og mottak av lysfotoner. Hvordan vi forvalter dette er opp til oss.

I 3-dimensjonal virkelighet – den fysiske hverdag som vi ser med det blåtte øye, har vi tilgang på frykt, begrensninger, svik, skam, skyld, separasjon, maktesløshet og polariteter. Det personlige aspektet i Psykosyntesen. Dette har vært et nyttig eksperiment, men det er nå over. Vi er gitt muligheten til å transendere dette elementet, men det fordrer at vi anerkjenner vår personlige vilje og kraft til å bevege oss videre. Det ligger til rette for at vi kan gjøre denne reisen, men det er ingen som gjør den for oss.

Vi må gjøre jobben selv. Ta tilbake vår egen kraft og troen på at du kan mer enn du har erfart til nå. Vi rydder nå opp i tusenvis av reinkarnasjoner. De mer eller mindre kollapser inn i vår nåtid. Det gjør at ryddejobben kan virke litt uoverkommelig til tider, og den er definitivt i min verden en ”daglig foreteelse”. Det fordrer daglig fokus og bevissthet rundt våre følelser, tanker og handlinger. Det her vi lærer og slippe tak i det vi ikke lenger ønsker å ta med oss.

Når vi nå har muligheten for å leve i 5-dimensjonal virkelighet trenger vi se alt med større briller om du vil, et 20-20 vision perspektiv. Vi trenger å utvise mer respekt (for oss selv, og derigjennom andre), samhørighet og fellesskap fordrer tilgang på tilgivelse og forståelse. Dette er ikke lite å skulle beherske på daglig basis. Men det er her vi begynner.

Bevissthet skapes nå

Vær oppmerksom på dine tankestrømmer, følelser, alt er en inspirasjon til nytt liv, lys og glede. Hvordan du forvalter tankene og følelsene avgjør om du repeterer det gamle eller bevisst velger å endre og transformere.

Skal livet bli annerledes, starter vi med her og nå og den hverdagen vi alle har.

Så det er opp til deg – hvordan vil du at livet skal se ut? Hva vil du skape? Du er klar, du er forberedt og du har alle muligheter. Vil du?

Vil du ha litt drahjelp og inspirasjon – så sjekk ut kursene “Hvem tror du at du er” – et SjeleSpa for det Nye mennesket. Høsten 2018 vil de foregå i Oslo, men ønsker du at de kommer nærmere deg der du bor, så er det også mulig. Samle sammen venner og beslektede sjeler du vil jobbe med, så kommer jeg og bidrar med mitt.

Varme hilsener fra Mariann

Hvem tror du at DU er?

Peru – look I can fly 🙂

Snart reiser jeg til Tibet. Det kribler og bobler inni meg. Jeg har allerede for lengst begynt å merke gruppeenergien og forløsningen som skapes i dette fellesskapet. Meningen som ligger her. Betydningen av at det er akkurat VI som skal på tur sammen. Det er ingen tilfeldighet. Jeg får også bekreftelser på forberedelser og øvelser jeg har gjort i årevis, uten helt å vite hvorfor akkurat dette er viktig for meg. Jeg bare vet det. Og nå, plutselig får jeg bekreftet hensikten og linken. Slikt gleder meg alltid. En stor del av meg søker å forstå, vil vite, søker trygghet. Samtidig som en stor del av meg vet at dette ikke kommer først. Den spirituelle leveregel: “Erfare først – forstå etterpå”.

Slik er det å leve spirituelt når vi velger det. Leve i tråd med ens egen indre overbevisning uten å vite eksakt hvorfor og hvordan, men ha tillit til veien en går og at prosessen vil lede dit den skal. Ikke alltid like lett har jeg erfart, men det blir alltid som det skal 🙂 . Og ofte, blir det også bedre enn jeg noen gang kunne forestilt meg.

Jeg deler dette med deg i dag fordi kursene til høsten nettopp har denne essensen i seg. Det å leve etter sin egen spirituelle overbevisning og hva det fordrer. Kurset ”Hvem tror DU at du er” (også kalt SjeleSpa) settes opp i Oslo i oktober og november og om du etter å ha lest teksten nedenfor kjenner at dette snakker til deg, så kanskje sees vi snart.

I mellom tiden skal jeg bestige Romsdalens fjell og tinder så langt det går og kroppen bærer. Den fysiske kroppen skal også med i disse transformasjonene vi alle går igjennom. Våre materielle behov skal også ivaretas, i balanse med vårt spirituelle formål.

Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer hvor enn du er 🙂

Nysgjerrig på høstens kurs?

Her er hvorfor jeg gleder meg til å holde kurs.

Hjertelig velkommen

Fra individ til kosmisk tilhørighet

De emosjonelle og spirituelle utviklingsfaser

Er du mettet på ny informasjon? eller heller sulten på noe nytt? Er du sliten av alle inntrykk? eller gidder du bare ikke mer nå?

Kanskje er du i en utviklingsfase hvor du er i ferd med å skape noe nytt. Mange som søker innover, søker også mye utover for å forstå mer om seg selv og livet de lever. Vi går på kurs, leser bøker, diskuterer, mediterer og reiser på opplevelsesspekkede turer. Når er det nok? Når er vi klar?

Her er et forsøk på å beskrive de forskjellige faser vi går igjennom når vi søker en åndelig oppvåkning:

 • Sultfasen: du har en sterk tørst etter ny kunnskap. Søker kurs, bøker, visdom, forståelse og dypere innsikt i deg selv og livet du lever.
 • Promotereringsfasen: du er engasjert, oppglødd over alt dette nye du har funnet. Du vil dele og  vise, uttrykke dette i ett og alt. Gjerne dele med likesinnede det du opplever, men også med andre  enten de er åpne for dette eller ei :).
 • Metningsfasen: du orker ingen flere bøker eller ytterligere kunnskap eller kurs. Det er fullt.
 • Likegyldighetsfasen: ”jeg gidder ingenting”, ingenting gir mening, jeg kunne likevel latt vær å være her på denne jorden, ingen mer søken. Tror ikke på noe lenger, frustrert over all tid du har brukt for “ingenting”. Mistet troen på alt og alle. Er oppgitt, tom, ingen lidenskap, glede eller sorg. Folk rundt deg virker tamme, tomme, uinteressante. Livet er flatt som en pannekake og du gir blanke i diskusjonen om jorden er rund, flat eller som en disk. Hva er poenget?
 • Skapelsesfasen: “JEG VIL” med store bokstaver. Det er som om du har våknet fra en lang drøm eller dvale. Alt begynner å spire på en gang. Alt du ønsker nå er å Skape og det med stor S. Kreere, enten det er mat, bolig, hage, bilder, tegning, maling, sang, musikk, skriving eller annet. Jobben blir uinteressant om den ikke tilhører ditt skapelsesbehov. Farger smak, nyanser, stemninger er sterkere, dypere. Sansene er forsterket, det er glede, nytelse i nesten alt. Du kan føle deg berørt av den minste ting og kjenne at alt betyr noe. Alle rundt deg er hjelpsomme, glade, bidragsytende. En euforiske fase og du kjenner at endelig er du der du vil være og ingenting kan rokke ved det.

Kan du kjenne deg igjen i dette? Hvilken fase er du i?

Så hva skjer etter Skapelsesfasen?  Tar vi en ny runde? Noen gjør kanskje det? Hva gjør du? Hvor er du? Dette er det kanskje opp til hver og en av oss å  oppleve, og se hva som skjer…

I vår utvikling vil vi også reise gjennom det vi i Psyksoyntesen og Integral filosofi kaller de fire stadier:

Fra ego til kosmisk bevissthet

 • Ego-sentrisk: Meg mot alle. Omsorg og oppmerksomhet for kroppens behov, sikkerhet og trygghet, egoets status, jeg er! “det er meg det handler om”.
 • Etno-sentrisk: Oss mot de andre. Omsorg for familien, gruppen, nasjonen; “vi er de viktigste”. Et vi-perspektiv. VÅR enhet, enten det er vår nærmeste familie, venner eller annen gruppering av tilhørighet og identifikasjon.
 • Verdens-sentrisk: Alle oss, alle i hele verden er et VI, en større helhet, omsorg for hele verden, verden er min familie, vi er alle like, din smerte er min smerte…
 • Kosmo-sentrisk: enhet, i ett med kosmos, universell omsorg.

Noen av oss føler naturlig større tilhørighet i en eller flere av disse. Noen kan være sterkt tilknyttet det Kosmo-sentriske men har liten eller ingen opplevelse av ego-sentriske. Utfordringen er at vi trenger  å inkludere alle stadier og bevissthetsnivåer i oss, i vår erfaring og praksis. Hvis vi søker å bli Kosmo-sentriske FØR vi har lært å være individer, vil vi vakle og bli et lett bytte andres overbevisning, tro og forståelse av verden og kosmos. Vi må ha et personlig senter før vi kan bli et verdens eller kosmisk senter.

Ønsker deg en deilig dag videre i der du er i ditt univers 🙂

Mariann

Hvor fri er du egentlig?

Hvor fri er din frie vilje? Når du til stadighet blir konfrontert med nyheter, sosiale medier, inntrykk, forventning om raske responser. Et sted dypt der inne vet du at også du er programmert. Den største programmeringen har allerede funnet sted før du fylte 7 år! Du er programmert av din kultur, ditt opphav, din oppvekst, din miljø, dine studier, dine erfaringer, dine nyheter, dine naboer, venner, kollegaer og arbeid.

Vi blir farget hele tiden av våre omgivelser. Vi finner ofte sammen med de som tenker som oss, er like oss på flere vis. Det gjør det lettere og omgås når vi liker de samme tingene. Samtidig kan det utgjøre en fare for at vi havner i faste spor, i forhold til hva vi tror på, hvem vi tror på.

Vi er ofte mest kritiske til de som er utenfor ”vår klan”. De som tenker radikalt annerledes enn oss selv, fordi det kan virke truende og det påvirker hvordan vi selv tenker og føler om ting. Kritikken kommer ofte mot de som stiller spørsmål til etablerte sannheter, gjengse oppfatninger, etablerte systemer som skaper ”trygghet” for noen.

Det er ofte 3 nivåer i motstanden som oppstår:

Fase 1: full fornektelse. Dette er ikke sant, kan ikke være, hvorfor har ingen fortalt meg eller andre rundt meg om dette før. Hvorfor vet jeg ikke dette allerede? Hvorfor snakkes det ikke om i tradisjonelle medier eller i det offentlige etablerte rom? Hvorfor skulle det være sant når jeg har lært noe annet? Kanskje til og med til tross for at dokumentasjon foreligger lett tilgjengelig, men vi vil ikke vite, fordi det krever noe å endre syn og overbevisning. En del av den realitet og verden vi har hittil levd i vil kunne da se annerledes ut. Våre relasjoner og trygghet kan utfordres og frykten for å miste tilhørighet og bli avvist er grunnleggende faktor og instinkt i oss alle.

Fase 2: latterliggjøring. Denne nye/annerledes informasjon begynner å bli ubehagelig kanskje også truende på et underbevisst nivå. Vi søker støtte i likesinnede og skaper motsvar, gjerne gjennom gjenghets. Vi latterliggjør tankegods, konsepter vi selv ikke finner resonans med. Latterliggjøring er en mektig hersketeknikk. Den brukes blant venner, familie og på jobb i alt for stor grad, og i særdeleshet i sosiale medier.  Latteren er kynisk og har til hensikt å trykke ned. Vi unnlater å bruke vår nysgjerrighet til å utforske om det kan være noe sant i det som fremmes, eller være åpne for andre perspektiver. Respekten er totalt fraværende og noe heter at; ler du av andre så peker det alltid tilbake på deg selv! Hvorfor ler du? Og hva betyr det? Hva sier det om deg? Og hvis du ikke skulle ha ledd – hva da? Er noe i dette som skremmer deg? Eller er ubehagelig på noe vis?

Fase 3: ”det har alltid vært slik”. For å unngå fella med skammen over å ha blitt lurt eller tatt feil, og ikke ha vært på ”riktig” side. Ikke tatt til ordet når andre kjempet eller trodde på noe annet enn deg. Så kommer en ny fase av fornektelse. Nemlig, ideen om at det har alltid vært slik og vi hopper over prosessen i hvordan vi kom til denne erkjennelsen og aksepten (at vi igjen bare fulgte noen andre). Da unngår vi selv og bli latterliggjort – for å ha tatt feil.

På et foredrag med Johan Galtung etter jul, sa han noen interessant. Han kategoriserte nordmenn som ”avhengig av å være på den rette siden”. Han beskrev en underliggende trang til å være på riktig side når det oppstår konflikter og uenigheter. Dette kan handle om vår historie som nasjon som ligger preget i ryggmargen vår som våre minner. Dessverre kan ofte vi i et av verdens minste land og rikeste, miste litt gangsynet for alle de andre kulturer som også har mange sannheter, ideer og tradisjoner i seg som vi kan lære av. Vi mangler ofte litt overblikk og forståelse for et større bilde, for de respektive parters historie og følelser, et større samfunn, større sannheter og større ideer om hvem vi er.

Har du tenkt på hvilken side du tar? Tør du stå i mot de som er uenig med deg eller tilpasser du deg, lar være å fremme ditt syn i for å slippe ubehaget ved å være uenig? Må du ha rett? Eller kan du fremme ditt synspunkt uten at andre må være enig?

Sosiale mediers programmering

Facebook (se linken nedenfor) innrømmer hvordan de og andre bruker bevisst psykologi for å skape avhengigheter til sosiale medier. De bruker vårt behov for dopamin helt konkret. Vi i vår vestlige verden har fått et avhengighetsbehov til sosiale medier hvor formålet er å bli likt og få oppmerksomhet. Når er det godt nok? Når 10 mennesker liker det du skriver og poster? Eller når hele verden er enig med deg?

Vi programmeres subtilt (og ikke fullt så subtilt) ved å få skreddersydde posts og informasjon i henhold til vår overbevisning. Vi mates med feilaktig informasjon fra diverse kilder. Fakta sjekk har vi ikke tid til og vårt nyhetsinntak er gjort på 10 sekunder, hvor vi gjør oss opp en mening og går videre. Dette er skremmende for vår oppfattelse av verden og dens innhold og styringsmekanismer. Vi er lett programmerbare og sårbare i dette om vi ikke er oppmerksomme og tør å tenke utenfor ”det akseptable”.

Her er ungdommen særdeles sårbar, mobbing gjøres lettere med sosiale medier og ny teknologi, virtuelle fellesskap og avvisning.

Kan vi lære våre barn at det er LOV å ha forskjellige tanker? Forskjellige ideer, at det er både sunt og godt for mangfoldet at vi kan ha flere syn på en sak? At det er bra at de stiller spørsmål til det etablerte, at det er bra at de tenker annerledes. Dette handler også om grunnleggende respekt for forskjeller.

Ironien i dette innlegget er at jeg bruker de samme sosiale medier til å fremme denne bloggen. Vi bruker sosiale medier i vårt virke, for å dele informasjon, fremme våre kamp saker og skape gehør og fellesskap. Det er ikke bare dårlig, men vi trenger samtidig en bevissthet rundt vår avhengighet i å bli hørt og sett i dette mediet. Og lære å bruke dette på en konstruktiv måte uten å bli avhengig, samtidig bruke teknologien og annet til å søke MER informasjon og skape bevissthet rundt vår egne programmeringer.

En kritisk holdning til den påvirkning vi til stadighet blir utsatt for av våre omgivelser. Det blir mer og mer utfordrende å få tenke nye tanker og samtidig være en del av ”fellesskapet”. For nye tanker er nødt til å gå på tvers med gamle system og ideologier. Ellers ville det ikke være nytt.

Vi blir kontinuerlig både synlig og usynlig programmert til å følge gitte anvisninger og regler. Være lydige, samfunnsnyttige borgere som følger reglene og normene. Er det så lurt egentlig? Er alle reglene og påleggene der ute til ditt beste? Er det ditt ve og vel det blir tatt hensyn til? Eller kan det ligge andre årsaker bak? Orker du og stå imot eller vil du bare følge, lukke øynene og håpe på det beste? Det er opp til deg hvilken vei du tar, bare du gjør et bevisst valg som du selv kan stå inne for å ta konsekvensene av.

Vi er vårt tankegods, vi lever etter våre egne tanker og trossystemer. Det skaper våre liv og vår realitet. Derfor spør jeg igjen: hvor fri er din vilje? Hvilke tanker er du bundet av? Hvilke trossystem holder deg fast? Hvilke ideer er det for skremmende for deg å tenke? Og i så fall, hvorfor det?

Når vi begrenser våre tanker og ideer om hvordan ting kan henge sammen og se ut, både på mikro og makroplan, så gjør vi både oss selv og den verden vi bor i små og ubetydelige. Er du villig til å endre ditt tankegods? Dine overbevisninger?

Vår kraft er så mye større og vår vilje er kun så fri som rekkevidden av hva vi tillater oss å tenke. Om oss selv, vår verden og vår egen påvirkning.

Se gjerne denne dokumentaren til facebook grunderne her, anbefales for oppvåkning 🙂

 

Gratis meditasjon for Verdens barn

Verdens barn

Vi blir bombadert av nyheter og ofte triste og vanskelig hele tiden. Det gjør at vi til slutt lukker ned for å beskytte oss fra alle smertelige hendelser som finner sted over hele verden.

Samtidig vil det ikke et hjelpe noen om vi lukker helt av. Vi trenger å mestre følelsene våre slik at vi kan bidra til noe bedre. Vi trenger å løfte de over til noe konstruktivt når vi blir lammet av smerte og maktesløshet. For å skape en bedre verden for oss selv og de som kommer etter oss, trenger vi å skape noen nye bilder på hvordan vi vil ha det, til tross for hvordan det kan se ut.

Forskning dokumenterer i stadig større grad, kraften av felles fokus og oppmerksomhet. Når vi er mange nok som holder de samme bildene, følelsene og ideene vil de manifesteres (på godt og vondt). Derfor er det så viktig å være bevisst hvilke bilder vi holder og fokuserer på i vårt sinn.

Vi vet at tanker påvirker oss, de er elektriske av natur og våre følelser er elektromagnetiske. Hjerte er påvist å ha 500 ganger sterkere kraft enn tankene alene.  Når hodet og hjertet er kalibrert, det vil si at våre tanker, bilder og følelser støtter oppunder samme idè, og vi kan FØLE med hele oss det vi søker å skape, er vi også i stand til å skape det vi vil. Kvantefysikken dokumenterer dette. Så kraftfulle er vi, men ofte er tvilen vår største fiende og vi mister fokuset og glemmer intensjonen.

Det kan vi gjøre noe med 🙂

Inspirert av uken triste nyhetsbilde, og særlig da fra Syria hvor krigen intensiveres overfor også barn så har jeg blitt ansporet til å lage en meditasjon for å skape noen nye bilder.

Barna trenger ikke vår medlidenhet, frustrasjon, maktesløshet eller smerte når vi ser de, for den har de mer enn nok av selv. De trenger vår støtte, vårt håp for kjærlighet og styrke slik at de kan finne sin. De trenger hjelp til å holde en tro på noe annet og at de er elsket.

Hvordan?

Forskning viser at vi lettere kan stimulere til gode følelser når vi tenker på takknemmelighet og glede enn på kjærlighet. Fordi kjærligheten ofte er forbundet med svik og utfordringer for mange. Derfor ber jeg deg i denne meditasjonen rette oppmerksomheten til det som genuint skaper glede og takknemmelighet i din kropp og sinn. Det er den følelsen og den vibrasjonen vi ønsker å formidle videre.

På fredag 13. april kl. 19.00 via Facebook – Lev ditt liv sidene – har jeg en felles meditasjon for alle som vil delta. Har du ikke anledning så har jeg laget en meditasjon som kan lastes ned her og gjøres når det er tid og rom for det. Det er aldri for sent.

Jeg håper du vil bli med på denne meditasjonen for alle verdens barn og holde de i et bilde av håp og styrke, og at du personlig også kan ha glede av den og finne din styrke.

Jeg oppfordrer alle som vil, til å koordinere en tid hvor dere i fellesskap fokuserer og evt. bruker denne meditasjonen som hjelp, da vi vet at vi alltid er sterkere i fellesskap enn alene.

Tusen takk for deltakelsen.

Jeg ønsker deg en strålende uke 🙂

PS: lydfilen finner du her og anbefaler bruk av ørepropper da lydkvaliteten ikke er like god som når jeg får profesjonell hjelp 🙂

Beste hilsen Mariann

Tro og tvil og sånn…

Hva tror du?

Hva vi tror på, hvem vi tror på vil være avgjørende for hvordan vi håndterer de utfordringer og de endringer vi står overfor og som fremtiden vil vise oss.

Tror du at du er et enkeltstående individ, uten påvirkning, uten evne til å styre og påvirke eget liv, læring og forståelse? At alt er tilfeldigheter? At din sykdom, din kropp, dine tanker og følelser kun er et produkt av uhell, gener, arv og miljøets påvirkning?

Eller tror du at et sted inni deg finnes en større kraft, en bevissthet som aldri dør, som alltid søker større sammenheng og tilhørighet?

Når du ser deg selv; ser du deg som en separat brikke i dette livet på jorden? Eller ser du deg som en del av et større fellesskap, en større bevissthet?

Hvis du hadde en knapp, en app du kunne trykke på hver gang du trengte råd, omsorg, forståelse og trygghet – vil du være villig til å lagre den?

Hvis alle mennesker har en slik app tilgjengelig i seg, som er knyttet til en større server; Hva ville det bety for deg? Hvordan kan det påvirke ditt liv, ditt tankesett og din holdning til livet? Ønsker du å tro på noe større enn deg selv i menneskelig drakt? Ønsker du å tro på at du er i stand til å tåle og mestre det som skjer i ditt liv?

Dette er avgjørende spørsmål og holdninger du må ta stilling til kontinuerlig i ditt daglige liv. For hva du velger å tro på vil være avgjørende for de valg og de opplevelser du får.

pexels-photo-258101.jpeg

Arv og miljø

Dette er det skiftet fra 3D til 5D bevissthet handler om. Det er en avslutning på det fysiske overlevelsesinstinktet som handler om at livet kun skal overlevelses. Vi er nå i ferd med å lære hvordan LEVE i harmoni, kjærlighet, fellesskap, nytelse, tilhørighet. Men for å gjøre det møter vi alle våre gamle innlæringer, trossystem og tvil på veien.

Epigenetisk forskning viser at innlærte reflekser og følelser går i arv – inntil 7 generasjoner. De videreføres gjennom våre gener og vårt blod. Den nyeste celleforskningen viser at våre celler er påvirket av miljøet i mye større grad enn vi har trodd. DNA er der fra vi blir født, men det påvirkes av miljøet i oss og rundt oss.

Kroppen er en stor ”petriskål” for celler. Vi har en stor klump av celler som snakker sammen. Spørsmålet er hvilket miljø skaper vi og har vi med oss for å påvirke disse cellene våre.

Her kommer jeg tilbake til betydningen av hva du tror på. For om du tror at du kan påvirke cellene dine, vil du kunne påvirke ALT. Ellers påvirker du lite eller ingenting og du lar livet gå uten større bevissthet rundt hva og hvorfor.

delicate-arch-night-stars-landscape

Motstand – egoets fraspark

Vi er i ferd med å gå forbi overlevelsesperspektivet og det fordrer noen nye holdninger til hvem vi er og hva vi er og hva vi er i stand til. Ansvar for å leve slik vi selv vil og ønsker.

Samtidig kan vi oppleve å være som små barn som sparker og langer ut mot dette nye som nærmest påtvinges oss, det å måtte tenke annerledes, finne nye forståelser og løsninger. Måtte kjenne og tenke etter – Hvordan VIL jeg ha det? Hvordan VIL jeg forholde meg til dette?

Hvem kan du stole på?

Vi blir utfordret i hva vi skal tro, hvem vi tror på. Det kommer så mye ny informasjon og så mange ideer og sannheter som ikke matcher. Dette kan gi oss følelse av panikk, kaos, forvirring. Hvem er jeg er, hva skal jeg, hva kan jeg tro på. Dette er fordi vi slipper tak i vårt ego – vår lavere dimensjoner og beveger oss over i større bevissthet og trenger ny tillit til oss selv, vår egen reise. ALLE avhengigheter vi noen gang har hatt eller har blir eksponert. Identifikasjon til hva vi tror på, av ideer, mennesker, grupper, relasjoner, historier, etc.

Mange opplever også kanskje at de kilder, guruer, kanaler/mennesker de har lent seg på tidligere ikke lenger gir mening, eller budskapet rett og slett ikke resonnerer lenger. Det kan til og med virke helt feil. Mange som har kanalisert ikke-fysiske kilder har nå tatt avstand fra disse selv – da de opplever å ha vært talerør for mindre kjærlige og rene kilder. De har blitt oppmerksom på skjulte agendaer og har sluppet taket. Dette gjelder blant annet; Doreen Virtue, Michelle Manders og flere.

Dette fordi, vi kan ikke lenger ha tillit til noe annet enn OSS SELV – vårt eget Selv. Vi blir avkrevd ansvarlighet i våre tanker, ord og gjerninger og det går fort. Det ser vi i vårt politiske liv for tiden.

Skal vi løse det som kommer vår vei, og det KAN vi, vil det være gjennom kontakten med vårt eget Selv. Vårt eget indre kompass, vår egen intuisjon og GPS. Ingen andre sitter med fasiten eller sannheten om din vei, din kropp, ditt livsformål og din sammensetning av energier.

Når ”lederne” faller fra

Dette kan vekke stor frykt. Frykten for å ta feil valg, være alene ansvarlig om sitt liv og fremtid. Frykten for å tro på noe som ikke er virkelig. Samtidig kan det for noen vekke en lettelse, trygghet og ro over å ikke måtte tro på noe annet, noen andre enn de signaler du selv opplever å motta.

Vi er kontinuerlig i en kamp mellom å slippe ego og la Selvet få lede an. Ego vil ikke slippe tak, for det vil gjerne ha trygghet, visshet, oversikt, kontroll, forsikringer… Selvet VET at det er uendelig og er ikke bundet av disse jordiske overlevelses instinktene – derfor utfordres vi i kontakten mellom disse kreftene i oss.

En reise i tillit og kjærlighet

Jeg har selv de siste årene hatt mer motstand, svik, separasjon, influensa av alle slag, utmattelse enn jeg har ønsket meg. Kroppen sier simpelthen STOPP. Den vil ikke lenger jages av overlevelse, frykten for ikke å ha nok, frykten for ikke å strekke til og være god nok, flink nok osv.

Hver gang utfordres jeg i min tro på meningen med dette livet og hvordan jeg lever. Hva er MIN sannhet – hvorfor utsetter jeg meg selv for dette? Og hva har jeg gjort galt for å oppleve dette? Hvorfor blir jeg syk når jeg var så godt i gang? Når jeg endelig følte energien vende tilbake.

Hver gang kan jeg velge å lande i maktesløsheten og føle meg som et offer for omstendighetene og de ytre påvirkninger, eller jeg kan velge anledningen og nedetiden til å ta et grundigere søk i mine egne trosmønstre, overbevisninger, tillit og kjærlighet til meg selv. Det har kostet, det fordrer også en hel haug med tillit, tilgivelse og tillatelse for å gå videre.

Gaven jeg får; er at kjærligheten og tilliten til meg selv, mine resurser, min mening stadig øker. Jeg har ikke lenger så stort behov for å VÆRE noen, eller BLI noe – annet enn å bare nyte, gjøre det jeg liker, dele det jeg erfarer i håp om at det kan være nyttig for andre. Dette er en stor lettelse og på et dypere plan gir paradoksalt nok enda større mening – når jeg slipper søken etter den.

Kroppens reise

Jeg møter også skepsis og motstand når jeg snakker om at kroppen er en del av vår bevissthet. For mange vil ikke se dette i sammenheng. Mange ønsker ikke det ansvaret for egen helse og dens påvirkning av vårt mentale og emosjonelle historie og ræl. Det kan jeg godt forstå og er helt OK.

Men kan vi tillate oss å kjenne på sorgen, smerten, sviket, frykten for det vi opplever at skjer i kroppen vår først – for så å se på: hva kan jeg gjøre for å møte kroppen i dette? Vi trenger omsorg, vi trenger forståelse og tilhørighet, og kan vi oss selv den gaven? Den tiden kroppen trenger til å hente seg igjen? Og lage nye antidoter for alle nye virus den kan komme i kontakt med?

Det er viktig for meg å understreke at vi blir ikke syke fordi vi har gjort noe galt… det er ofte fordi det er en veiviser på vår vei. Den har ofte en beskjed vi ikke har fått før nå. Og kroppen skal slippe mye historie og slikt blir det ofte fysiske vondter utav.

Samtidig vil vi kunne se nye sykdommer, ukjente virus vi aldri før har visst om. Som det ikke finnes noe kur eller antibiotika for. Derfor trenger vi enda større tillit til at dette maskineriet vi har til rådighet skal få tid og mulighet til å håndtere dette. Da kan vi ikke leve i stress og jag samtidig, i utålmodighet på å gå videre eller til neste aktivitet.

Dette er når Sjelen / Selvet tar førersetet i ditt liv, da blir alt annet mindre betydelig og det som før virket altoppslukende og super viktig, blir helt underordnet. Da er faktisk det aller viktigste å få lov å delta på reisen og være en oppdagelsesfarende i eget liv.

Legene vil stå overfor mange nye puslespill fremover da vår kropp skal fra Karbon kropp til Lys kropp til Krystall kropp til Plasma kropp (disse skiftene skjer både samtidig og i bølger). Ingen av oss vet eksakt hva det innebærer eller hvordan det kan gjøres – dette er det vi står i og erfarer NÅ. Noen ligger litt foran i løypa og kan meddele hva det innebærer for de, noen er underveis og kan dra nytte av informasjonen, samtidig som hver enkelt sin reise og kropp, har sin prosess og behov. Uansett kan vi støtte hverandre i det.

Kroppen er et instrument vi har i denne fysiske verden, spørsmålet er hvor mye tillit vi har til den og hvor mye jobber vi MED den fremfor mot den?

Dette er holdningen og spørsmålet vi tar stilling til hele tiden. Tror du på deg som en separat brikke i dette livet? Eller henger alt sammen? Og hvis så, hva med deg? Hva betyr det for ditt liv der du er akkurat nå?

Jeg ønsker deg en deilig påske – og håper at våren snart kommer og hjelper oss og tine opp fra en kald og frossen vinter. En tid for nye ideer og hvor nytt liv spirer frem.

Skulle du ha lyst å være på samling med andre som vil forstå noe mer av sin egen sannhet og reise så hjertelig velkommen den 27-29. april. Se mer her: https://levdittliv.no/wp-content/uploads/2018/03/spahelg-for-sjelen-2018.pdf

Er du interessert i mer av forskningen bak det jeg skriver, så se også denne TED Talk om betydningen av Speilnevroner. En ny forskning utfordrer Darwins evolusjonære teori …Menneskelig utvikling fikk et kvantesprang for ca. 100 000 års siden. Hva gjør speilnevroner for vår opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Se Hjerne Forskeren fra USCD beskrive dette her.

easter-eggs.jpg

Barns psyke og profesjonell intimitet

”Psykisk helse skal likestilles med fysisk helse” lyder Regjerings mål” for strategi for ungdomshelse 2016-2021. Ingenting gleder meg mer enn å høre dette.Følelser på alvor 2018_regjering

Ved å gi barna hjelp til og lære håndtere sine følelser vil vi gi de muligheten til å bli modne, empatiske og ansvarlige voksne. Jeg blir så glad for å høre at regjeringen vil bidra til det. Samtidig tenker jeg at dette utfordrer dagens skole- og utdanningsstruktur noe helt enormt.

Det vil kreve en revolusjon i eksisterende utdanningskonsept og innlæringsmetoder slik jeg ser det. Finske skoler har lagt om studiene for barn og unge, uten hjemmelekser. Dette slik at barna får mer tid til å utvikle sosiale ferdigheter og kreativitet gjennom lek og fritid. Dette håper jeg Norge kan følge opp på.

For det er nettopp disse barna og unge som vokser opp nå skal håndtere den verden som kommer. Og hva er menneskehetens største problem i fremtiden?

Mangel på emosjonell modenhet og rent vann er fremtidens største utfordring

Mangel på emosjonell modenhet og rent vann + mange andre. Men disse topper listen av de største utfordringene vår tids barn og ledere står overfor, som vi må løse om vi skal overleve og forbli en liten stund til på denne kloden.

Emosjonell intelligens

“Profesjonell nærhet” er fremtidens ledere’s nøkkel kvalifikasjon for å lykkes 

Profesjonell intimitet er et begrep brukt av Assessit AS på sin kåring av Årets Unge Leder 2016. Dette tror jeg kan vekke mye følelser hos mange ledere og virke kleint for å si det mildt. Samtidig ligger det noe dypt alvorlig bak ordene og betydning av et slikt begrep.

Ny verdensomspennende studie av sykehus globalt viser en sammenheng mellom dårlig lederskap og høyere tall av dødsfall på sykehusene der hvor lederskapet anses som dårlig, fremfor de sykehusledere som skapte et bedre miljø og ble karakterisert med godt lederskap. Empatisk og inkluderende lederstil vet vi er nå- og fremtidens nødvendighet for å bringe mennesker til bedre samhandling og utvikling.

Forskning fra Harvard viser at når viktige lederegenskaper blir målt mot hverandre, kommer emosjonell intelligens i en særstilling; EQ er dobbelt så viktig som IQ og tekniske ferdigheter for å skape gode resultater. I Norge viser Jan Spurkelands forskning at ledere og lærere med høy relasjonskompetanse leverer de beste resultatene.

Hjerneforskningen dokumenterer empatisk kommunikasjon

Creating WE Institute legger vekt på hvordan samtale er en kunst basert på hjerneforskning. De anbefaler oss å snakke mer sammen, ansikt til ansikt, og dele med hverandre. By på oss selv og dele våre tanker, personlige historier, håp, drømmer, bekymringer og gleder! Tema som handler om hvem vi er som mennesker, ikke bare kollegaer. Dette for å skape tillit og bedre samarbeid. Dette trenger vi bli bevisst på i en stadig mer digital og teknologisk verden.

Hjerneforskning viser nemlig at når det gjelder å bygge tillit og relasjoner, så er delingen med hverandre en av grunnstenene. Her kan vi lære mye av andre kulturer. I mange asiatiske kulturer, vil du aldri få en forretningskontrakt signert om du ikke har vært hjemme hos de du forhandler med og truffet familien, delt maten og historier om livet. Med andre ord ”bydd på deg sjæl”. De vet å verdsette personlig kontakt og relasjon før en bindende kontrakt inngås.

Fremtidens ledere kan ikke unngå å modne sin emosjonelle intelligens og relasjonelle kompetanse om de ønsker å lykkes med sitt lederskap.

McKinsey & Co. Studie av fremtidens lederskap

McK 1

På et McKinsey alumni treff jeg deltok på i oktober 2017 presenterte Helge Lund og Tore Myrholt sine lærdommer og analyser for bedrifters suksess i fremtiden under tittelen ”Transformativt lederskap og presentasjonen ”Transformasjon; den nye hverdagen”: Konklusjonen var:

Emosjonell modent lederskap og fleksibilitet/tilpasningsdyktighet.

Samtidig viser bildet over at fremtidens ledere må være ganske så multitalentfulle om de skal dekke behovet for et transformativt lederskap. De skal ha god kontakt mellom høyre og venstre hjernehalvdel, ha utholdenhet som en maratonløper, sterk forankring i sin integritet og sine verdier. Åpen, fremtidsrettet, fleksibel og rolig i stormen – mindful og bevisst. Puh…

Kort sagt: Stort fokus på og utvikling av de såkalte myke verdier. 

En annen ting Tore Myrholt fokuserte på var at: Talenter og kultur trumfer struktur og systemer. Lederne må bygge gode kulturer for utvikling av de ansatte. Med andre ord; lederen må SE og HØRE sin medarbeidere i større grad for å skape engasjement og fleksibilitet. Dagens medarbeidere ønsker innflytelse og påvirkning. De vil bli tatt på alvor.

McK 2.png

Inntoget av roboter og kunstig intelligens

I en teknologisk rivende utvikling vil menneskets intelligens slik vi kjenner den, snart bli utdatert. Maskiner vil ta over mange jobber og oppgaver og mennesker trenger derfor omstilling til et nytt samfunn. Dette vil kunne skape både frykt og kriser for mange, som igjen må håndteres.

For å mestre denne omstillingen trenger vi større kontakt med vårt indre landskap. Vår egen bevissthet og utvikle vår empati og emosjonelle intelligens. Fremtidens mennesker trenger en større bevissthet og for noen betyr det faktisk forståelse for og kontakt med sin bevissthet, som er noe annet enn våre tanker og vår intelligens.

Vi trenger emosjonelt modent lederskap for å håndtere Nano teknologiens utvikling, for her går det fort og kanskje har det allerede gått for fort for oss selv?

Vår nye verden – ”YOU MATTER”

Vår verden er i stor endring og står overfor mange nye kriser og utfordringer. Vi trenger nye ideer, nye former for samarbeid om vi skal håndtere utfordringene vi står overfor.

Det betyr også at vi trenger å forstå og beherske oss selv enda bedre. Slik at vi kan lære og ta ansvar for våre personlige behov, følelser, tanker og handlinger. Da blir vi også i bedre stand til å møte andres behov og handlinger. Emosjonelt modne mennesker forstår og gjør dette.

Fra individ til det globale fellesskap

earth-1580260_960_720.jpg

Vi begynner som individ – som påvirker og påvirkes av våre relasjoner – som igjen skaper vårt miljø, kultur, nasjon og globale helhet. Du som individ er delaktig i den store helheten.

Derfor trenger du og forstå at ditt indre og ytre arbeid teller på alle nivå og plan, ikke bare for deg selv men også for den verden du lever i.

DU BETYR MYE for den store helheten. Hver og en av oss trenger og bli påminnet dette, nettopp slik at vi kan forstå at vårt bidrag teller i den hele og store sammenheng. Uansett hva vi bidrar med. Vi henger sammen du og jeg.

Min hilsen til deg er: DU er VIKTIG. Dine tanker og dine følelser er det viktig at du tar ansvar for at du forvalter på en god måte, for deg selv og dine relasjoner. For til slutt er vi alle ett, så la oss skape noe godt sammen.

Mariann

Terapeut, coach, foredragsholder, underviser

Levdittliv.no

Conflictpreventiongroup.com

Kilder:

 

Vi er ferdig – du er der du skal være

Vi har nådd en ny milepæl i vår spirituelle og evolusjonære utvikling. 2018 er året for å aktivere ny energi og nye muligheter.beyond-1087922_960_720

Årene fra 2000-2017 har forberedt oss på den tiden vi er inne i nå. Døren er lukket til det gamle paradigme og vi har mulighet for å skape friskt, på en helt ny måte enn noen gang tidligere. Vi har alle nå tilgang til det feltet som omhandler den 5-dimensjonale bevissthet. Det vil si at vi har aktivert tilgangene til de øvre 4 chakra på en helt ny måte. Med mindre du velger å forholde deg til det lavere personlige, i den 3-dimensjonale verden (også kalt av flere bifurbication), hvor en fortsatt vil kunne operere i frykt og makt strukturer, men jeg har tillit til at du som leser dette allerede har allerede tatt et annet valg.

Derfor blir det også opp til oss om vi vil ha med oss fortidens frykt og besvær over i det nye vi skaper videre. Du er ferdig – du har alt som trengs.

Kroppen vår

Samtidig så kanskje tenker du; hvordan kan det ha seg? Jeg føler meg verken ny, fornyet, energisk eller glad…skulle ikke det være belønningen for alt strev jeg har vært igjennom? I våre forventninger kan det ha vært slik. Saken er at ingen av oss har vært i dette energiskiftet som har skjedd før, derfor er forventninger nyttesløst – vi skaper nye opplevelser hver dag med bakgrunn av den bevissthet og intensjon vi til enhver tid setter. Vi får rare innfall. Går fra total ekstase, velvære og lykke til full selvsabotasje og dystre spådommer om egen fremtid. Bare for å oppleve at i neste øyeblikk finnes der totalt tillit og kjærlighet. Litt slitsom kan det være. Derfor er det mer enn noen gang viktig at vi har klargjort våre intensjoner og ønsker om skapelse, OG er villig til å ta ansvar for de.

Kroppen vår skal også henge med på dette energetiske skifte og det gjør den så godt den kan.

Mange nå opplever influensa, lav energi, slitenhet og utmattelse. Dette er et naturlig fenomen i det våre frekvenser høynes. Vi trenger derfor mer hviletid og alenetid til å hente oss inn igjen. Stress og jag gjør oss sinte og urolige, og blokkerer tilgangen til vår høyere bevissthet.

Vårt mentale felt kan ikke finne ut av dette – for endringen ligger ikke i den mentale forståelsen, men i vår bevissthet – vår viten og visdom. Dette krever enormt mye tillit og overgivelse. La Sjelsaspektet lede an.

Det å prosessere gammel smerte blir derfor litt baklengs i tiden fremover. Hente frem smerten og gnage på den. Vi trenger se, anerkjenne, akseptere og slippe tak. Sjelen din ønsker mer plass nå.BjørgThorFoto: Bjørg Thorallsdottir

Vi utfordres i å mestre et større aspekt av det å være et guddommelig spirituelt vesen i en fysisk kropp. Når vi dør blir vi ikke nødvendigvis automatisk guddommelig opplyst. Kroppen vår holder bevissthet om alt som noen gang har vært og er. Vi trenger å mestre den fysiske kroppen og alt det den innebærer. Med våre sanser, følelser, tanker og behov. Når vi tillater oss å gå igjennom våre følelser, håndtere våre tanker, tillate vår kropp sine uttrykk og slippe taket vil vi kunne bevege oss til vårt neste bevissthetsnivå, og vår personlige vekst bringer oss stadig ut i større ekspansjon. En større forståelse i hvorfor du er her og hva du trenger mestre og bidrar med denne gangen.

For å skape nytt, trenger vi gjøre oss ferdig, være villig til å legge fortiden bak oss og se fremover eller her og nå. Det fordrer en stor grad tillit. Tillit til egne evner og tillit til at du evner og skape hensiktsmessige opplevelser for deg selv.

I denne tiden hvor vi skal ha med oss kroppen over i en høyere bevissthet, vil den trenge både hvile og aktivitet. Være i bevegelse med energiene, men uten stress. Gjøre ting saktere, gå saktere, spise saktere, gjøre litt mindre, være litt mer. Vi trenger å lytte mer til kroppen, hva den trenger av næring og hva den trenger av hvile. Mat kan variere stort i forhold fra dag til dag og person til person. Ingen person sin reise er lik – du må lytte til DIN kropp. Av og til vil den trenge fett, andre ganger bare vegetar mat, noen ganger fisk og andre ganger kjøtt. Det er viktig å ikke overprøve kroppen med fastlagte ideer, tanker, tro på hva som ”det riktige” nettopp fordi, det som er riktig for deg behøver ikke være det for noen andre. Vi trenger å lære å stole mer på våre sanser og våre instinkt. De har blitt korrupt gjennom mange fastlagte ideer og trosmønster, så her er vi på opplæring i fornyet tillit til kropp og sanser.

Hver kropp har sin historie, sin reise og gamle blokkeringer. Kroppens system er meget intelligent og den lager alle stoffer vi trenger til enhver tid, om vi velger å spille på lag med den og ikke mot den.

Pust er det viktigste redskapet du har i denne sammenheng, det å slippe tankene ut og bevisstheten inn. Da gjelder og puste dypt og inderlig for å finne inn til vår indre kontakt.

Jeg har selv stor nytte av det som heter Rebirth og pusteterapi. Det er intet mer kompleks enn at vi fokuserer kun på pust og slipper tak i det som kommer. Jeg opplever at dette er viktigere enn noen gang for å slippe gamle energilag og mentale prosesser som kverner om igjen og om igjen til ingen større nytte. La kroppen slippe tak i gammel smerte og klargjøre det nye feltet.

Jeg har derfor satt opp pustekvelder på forespørsel fra mange som ønsker å slippe taket i det gamle og fri gjøre det nye. Se program her. Pust_rebirth 2018

Mental husrengjøring

Bruce Lipton og Gregg Braden m.fl snakker om at vi er på vei inn i vår 6 tilintetgjørelse som sivilisasjon slik vi kjenner den, og at dette baserer seg i stor grad på feilinformasjon, om vår historie, hva vi, hvem vi er, hva vi er laget av, og hvordan vi forvalter vårt eget univers. Vi har ekstreme tilstander. Vi er en fase med kaos. Økonomisk, religiøst, politisk og polariteter på alle felt. Kaos er bra! Fordi kaos gir mulighet for nye strukturer, nytt fundament og vi trenger det.

Den andre gode nyheten er; kaoset og alt som blir synlig gir ny kunnskap. Kunnskap som gir deg frigjøring. Kunnskap og visdom vil sette oss fri om vi tør og tenke andre tanker om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan gjøre.

Vår mentale programmering er vårt største hinder og frykt. Vi tror på strev, slit, hardt arbeid, kanskje fordi vårt opphav innprentet dette i oss. Vi tror på at vi er kun materie, som aldri påvirkes av noe annet enn det fysiske. I så fall har vi gått glipp av en enorm mulighet til å frigjøre oss selv, vårt mentale, emosjonelle og spirituelle selv.

Det er opp til hver og en av oss hva vi vil med dette livet. Hva vi vil bidra med og til. Det starter med et ønske og så en bevisstgjøring.

Vi har rytmer og sykluser i vår jordiske utvikling, slik er vi mennesker og vår spirituelle utvikling koblet til jordens utvikling.

Jeg deler Dr. Assagiolis sitat i dag:

“Livet er ikke et problem som skal løses, men et mysterium som skal leves”

Forslag til hva å være bevisst på fremover:

 1. Vær tydelig i din intensjon – alt forstørres, aktiveres og responderes på nå og den universelle loven om årsak og virkning er vår læremester
 2. Handle på det som føles rett umiddelbart. Eller slipp det. Vi er trent i å overveie, vurdere i så stor grad at vår intuisjon lammes. Det sies at det du føler/sanser de første 10 sekundene av en tanke eller ide, er det du skal navigere etter. Din opprinnelige intuisjon. Alt annet er tanke spinn.
 3. La vær og prosessere (gnag/hente frem) gammel smerte og historie. Se den, anerkjenne den, takk den for alt den har gitt deg, beskyttet deg mot, hva den har lært deg og gå videre.

Ønsker deg et riktig godt og skapende 2018

Beste hilsen Mariann

Transformasjon

nature-sky-sunset-manGodt nytt år 2018

Vi står i Transformasjonens tid – hva betyr det egentlig? Vi lever i en tid med endringer og hvor vi må forholde oss til stadig nye sannheter, nyheter om hvem vi er og hvor vi kommer fra og hva vi skal. Det å være en del av sin egen transformasjon kan være veldig spennende og samtidig utfordrende. Det betyr at vi går nye stier, i oss selv og i den fysiske verden. Transformasjon er for de som ønsker å skape noe nytt, et liv med nytt innhold, legge smerte og tvil bak seg. Tillate seg og LEVE i vårt eget skaperverk.

Samtidig bli bevisst hva vi skaper og er medskapende i. Jeg har brukt mye tid innover dette siste halvåret, fordi det var tvingende nødvendig og stoppe opp – stå litt stille – for å kunne kjenne pulsen, rytmen i meg selv. Hvor er jeg – hva vil jeg – hvor skal jeg? Alle de spørsmålene de fleste av oss som søker stiller oss jevnlig, men når lyttet jeg sist til mine egne svar? Jeg måtte erkjenne ved påsketider i fjor at det var en stund siden. Da kom behovet for å stoppe opp og kjenne hva denne tiden egentlig betydde og handlet om for meg og for den verden jeg lever i.

Jeg tror mange av oss trenger et pust i bakken – trenger få stablet bena litt under oss og kjenne på mer flyt i livet. For vi er skapt for flyt men av og til er vi på kollisjonskurs i våre egne følelser og tanker og da trenger vi å kalibrere litt.

Det er et stort behov for stilletid i meg, jeg har ikke så mange ord på dette nye som skapes, men det kjennes..dypt og inderlig. Det er uten form – foreløpig – eller kanskje forblir det uten form? Hvem vet, det er allerede skapt og skal erfares. Tid og rom oppløses og vi slipper tak i det som var for å omfavne det som kommer og allerede er. Kanskje har du det på samme måte?

Jeg har lest inn noen meditasjoner hvor vi kommer i kontakt med den transformerende energien. Kreativitet og fantasi er et viktig verktøy når vi skal skape nye intensjoner, bevege oss over i nye frekvenser og holde fokus på hva vi ønsker mer av. Det å transformere smerte – slippe tak – for å gjøre plass noe nytt er en del av vår reise og egen transformasjon. Kanskje kan noen av disse hjelpe deg på veien til å finne mer skapelse og frigjøring i ditt liv <3

Ønsker deg et deilig og spennende nytt år!

http://phonofile.link/transformasjon-guidede-meditasjoner

 

På Itunes: https://itunes.apple.com/no/album/transformasjon-guidede-meditasjoner/1277168925?l=nb