7 veier til Sjelen

Kjenner du på:
  • Lav energi
  • Manglende lidenskap og livsglede
  • Vanskelig for å ta valg
  • Utfordringer med å komme videre fra der du står
  • Et behov for dypere forståelse for dine egne talenter og potensial

Da kan vi gjennom de 7 livsenergier avklare, rydde og gi nytt liv til nye drømmer. Du vil på dette kurset kunne få:

  • Kontakt med dine egne nøkkelkvaliteter
  • Sterkere kontakt med ditt livsformål
  • Innføring i de 7 livsenergier fra et kosmisk til et personlig og spirituelt plan

I 7 uker vil vi utforske de 7 universelle livsenergier gjennom meditasjon, refleksjon og praktiske øvelser. Vi skal se på hvordan de preger ditt liv og din kontakt med dine talent, og ditt potensial for vekst og større harmoni.

Les deltakernes egne opplevelser nedenfor.