Ditt hjerte er DIN portal

Portalen 2024-25 er for deg som våkner og har våknet

Påmeldingen er startet. Frist 1. august 2024.

Det er ikke ditt intellekt som vekker eller endrer verden – det er ditt hjerte.

Det er ditt hjerte som skaper bølger, farger, harmoni, vekst og kjærlighet.

Kan du stole på ditt hjerte?

Portalen er fellesskapet for deg som kjenner deg igjen i oppvåkningen og ønsker bistand og støtte på veien gjennom det som kan virke som kaos og smertefull forløsning – fødselen av den nye verdenen.

Hva er en Oppvåkning?Din sjels lengsel

Det er ofte en tilstand av krise og manglende mening og tro på livet.

Vi opplever å søke noe mer, ønske oss noe mer. Ville noe mer.

Oppvåkningen kan være smertefull men berikende. Det er ikke alltid så lett å bevege seg mellom det gamle og det nye. De skal begge forenes i EN kropp og til ett sinn. I denne transformasjonen trenger de fleste litt hjelp og støtte på. Av noen som har gått opp løypa og kjenner til de fallgruver som finnes, distraksjoner vi skaper og kan være med å løfte og støtte på veien.

Uansett er det din reise, din erfaring, ditt privilegium og ansvar.

Vi gjør den alle på vår egen måte og slik vi trenger det.

Når du lærer å skape tillit til deg selv, dine følelser og balansere alt som finnes i og med deg, vil du stadig bevege deg til større perspektiv, større frihet og mer glede og tilfredsstillelse.

Det er hjertet ditt som nå våkner til en ny realitet og ny mulighet for et bedre og lettere liv. Er du villig til å åpne for det?

Tema for 2023-24 var

«Det frie mennesket»

  • Fra Menneske til Mester. Hvordan ser en Mesters liv ut.
  • Drømmer i ny energi. Hvordan skapes virkeligheten
  • Tyngdekraft og tid. Hvordan kan vi forstå disse endringene i kropp og sinn.
  • De Universelle lover: Vi ser på de universelle lover. I særdeleshet «Loven om Tiltrekning»; også kalt loven om årsak og virkning. For det er den som skaper vår realitet mer enn noen gang fremover. Forstår vi ikke denne, vil vi slite mye unødvendig.
  • m.m
Tema for 2024-25

«Egenkjærlighet 2.0»

  • Din egenkjærlighet er din gave til verden
  • Kroppslig opplysthet
  • Kommunikasjon og energi (Den nye intelligensen)
  • Krystallbevissthet. Hva er det og hvordan fungerer det?
  • m.m
Kundalinikraften våkner

Det er mange som nå opplever spontane Kundalini aktiveringer og føler de mister fotfeste i en fysisk verden. Det vestlige helsesystemet er ikke beredt og har ikke innsikt, forståelse, erfaring eller kunnskap om den åndelige kraften som spontant og fysisk aktiveres i oss eller hvordan den må møtes og mestres.

Om hele verden skal medisinere bort sin spirituelle kraft blir det etter min mening et farligere samfunn. Vi må lære oss og håndtere smerten, ubehaget, utfordringen og ekspansjonen mens vi går.

Jeg får ukentlig henvendelser fra fortvilte mødre og fedre som lurer på om det er de som er blitt gal eller om det er verden.

Psykiatrien sliter med å plassere disse ellers så velfungerende menneskene som plutselig opplever en større verden, enn større kjærlighet og energi de ikke vet hvordan romme i den fysiske kroppen og sinnet.

Tid er en illusjon, samtidig trenger vi tid i denne fysiske verden for å bearbeide styrken på den strømmen/elektrisiteten/magnetismen som kroppen opplever gjennom Oppvåkningen. Kroppen er av gammelt design, og tåler ikke alt på en gang. Den biologiske kroppen har sin begrensning.

Derfor må vi bearbeide tanker og følelser, ideer, trosretninger, arv, miljø og egen innsikt og opplevelser suksessivt.

Kjenner du deg igjen av noe av dette, så sjekk ut Portalen og se om det er noe som snakker til deg og du vil være med fra høsten 2024. Du er hjertelig velkommen <3

Vi starter 9. september. Påmelding innen 1. august 2024