Vil du tilgi?

«Å tilgi er ikke å godkjenne det som skjedde, men innse at det som skjedde kan forløses»

Tilgivelse

Tilgivelse skaper frigjøring. Frigjøring fra smerten, bindingen og skuffelsen. Hvis vi ønsker å fristille oss selv, så er tilgivelse viktig. Tilgivelse er IKKE det samme som å godta eller anerkjenne et svik, et overgrep eller en urett. Derimot er tilgivelse en viljeshandling til å gå videre – akseptere at det som skjedde skjedde, og at det kan ikke endres eller bli ugjort. Det er som det er…og ble som det ble.

Når vi ikke klarer å tilgi fortsetter vi å være bundet til smerten. Vi henger fast i fortiden og lar fortiden bli en del av fremtiden vi skaper. Vi kan bære med oss nag og for mye nag og bitterhet som ikke blir forløst, skaper blokkeringer.

Tilgivelse starter alltid med å ta et valg. Du velger å tilgi. Det er en viljeshandling i å bli fri. Når vi kan tilgi både oss selv og andre, kan vi sette oss fri fra smerte, bindinger og maktesløshet.

I denne kommende adventstid ønsker jeg å skape et fellesskap hvor vi kommer sammen for å tilgi. Tilgi det som ikke ble som vi ønsket, tilgi oss selv for det vi føler at vi ikke har strukket til på. Tilgi andre for den smerte vi føler de har forårsaket slik at vi kan gå videre.

Når vi kan komme sammen som gruppe forsterker vi alltid energien av det vi jobber med derfor håper jeg du vil være med meg denne kvelden og dele din tilgivelse. <3 

Kvelden innledes med litt informasjon rundt betydningen av tilgivelse for oss selv og vår verden i dag. Mariann vil guide inn til en tilgivelsesmeditasjon og du velger selv hvem eller hva du ønsker å tilgi.