Veilederutdannelse i Energipsykologi

Hvis du har lyst til å jobbe med din egen og andres personlige og spirituelle utvikling og benytte en enestående typelære og et dypt, holistisk perspektiv, så er veileder utdannelsen i Energipsykologi kanskje noe for deg.

Utdannelsen bygger på Dr. Roberto Assagiolis typologi (Grunnleggeren av Psykosyntese) i tillegg til esoterisk psykologi og integral spiritualitet. Den har fundament i psykosyntese og er utviklet av Kenneth Sørensen og Søren Hauge ved JivaYou i Danmark.

Undervisningsteamet består av Anne Sloth Dieserud og Mariann Marthinussen.

Utdannelsen vil gi deg

  • et fantastisk verktøy til selvinnsikt og personlig utvikling.
  • hjelp i dine relasjoner, privat og på jobb.
  • mulighet til å forstå konfliktene i deg selv og i møte med andre.
  • et kart og kompass over din kompleksitet som menneske.
  • kartleggeing av dine talent, evner og muligheter for utvikling.
  • større forståelse og aksept for den du er.
  • et unikt verktøy til bruk i arbeid med andre mennesker for å forstå deres potensial og talent.

Praktisk informasjon

For hvem? Lev ditt liv

Utdannelsen er et fantastisk tillegg for psykologer, coacher og terapeuter, men er også mulig å ta for andre som ønsker et verktøy til å motivere og veilede mennesker i sitt virke som f.eks., HR personell, rådgivere, veiledere, skolepersonell og ledere. Du vil få et kompass som lærer deg å gjenkjenne din egen og andres unike typeprofil og gir deg adgang til dine og andres viktigste talent og potensial.

Hva er Typologi?

Ordet typologi kommer fra gresk (typos) og betyr form eller mønster og ord (logo). Typologi er læren om menneskets mønster og livsform. Alle mennesker har noen karakteristiske mønster i sitt personlige uttrykk. I typologien søker vi å klassifisere dette, samtidig er hvert menneske helt unikt med sin sammensetning av energier. Ingen typologi kan gi deg fasiten på hvem du er og hva du er laget av, men det kan gi deg en pekepinn på hvilke talenter og potensial du søker å uttrykke.

Online profil

Du vil få brukerrettigheter til et helt nyutviklet online profil verktøy til bruk  med dine klienter, ansatte eller for egen  selvutvikling.

Det er et omfattende kartleggingsverktøy som tilbyr profiler basert på typedominanser som kan vise hva som er din personlighet, din essens, dine talent og ditt potensial – slumrende eller i utvikling.

Profilen har også en dypere valør enn de fleste personprofiler på markedet, da den inkluderer sjelspotensialet og utviklingsmulighetene. Den er ubegrenset og inkluderer den transcenderende energien enhver personlighet har tilgang på.

När jag våren 2016 påbörjade min utbildning till ”vägledare i energipsykologi”, så sökte jag något mer till mitt arbete som psykosyntesterapeut. Jag var bekant med teorierna kring typologier och jag var bekant med det mer esoteriska inslaget i olika vägar till självet. Det jag sökte var någon konkretisering, några nya insikter som skulle kunna hjälpa mig att hjälpa mina klienter med djupare liggande önskningar och drivkrafter. Att jag skulle få ut så mycket konkret från utbildningen i Oslo som jag faktiskt fick, det hade jag nog ändå inte riktigt kunnat föreställa mig. Så utbildningen mer än överträffade mina redan hög ställda förväntningar.

Kursledarna, Anne Sloth Dieserud och Mariann Marthinussen, var kunniga, inspirerande och passionerade som utbildare. De kompletterade varandra fint och bjöd in både teorier, tekniker och metoder med både kunnighet och kreativitet. Jag gjorde gladeligen resan från Stockholm till varje modul med stor förväntan och åkte hem efter varje utbildningsmodul med glädje i hjärtat och nya insikter och verktyg.

För mig blev hela utbildningen en förklaring till hur de olika energierna kommer till uttryck genom varje människa på så många olika områden. Enastående intressant och värdefullt!

Vid slutet av utbildningen så kände jag mig nästan litet ’norsk’, jag hade blivit så väl mottagen av såväl kursledarna som de underbar kollegor jag lärde känna från Norge!

I dag har jeg økt forståelse for den indre dynamikk, både i meg selv og mine medmennesker. Dette har ført til større aksept og kjærlighet overfor meg selv og andre. Det har også gitt meg økt innsikt i verdens problematikk, evolusjon, religion, politikk og alt i alt har det gitt meg retning og flere svar på store eksistensielle spørsmål.”’

Jeg vil varmt anbefale denne utdannelsen og det unike verktøy Energipsykologien er. Det er plutselig så enkelt å forstå seg selv og ikke minst andre mennesker. Mine relasjoner vil aldri bli de samme igjen, da jeg nå har et visuelt bilde av forskjellighetene som finnes i og mellom oss mennesker. Jeg er rausere med menneskene i mitt eget liv, og jeg har en helt annen selvtillit i relasjonene mine

Jeg ble utdannet veileder i Energipsykologi i 2016 og anbefaler utdannelsen på det varmeste!

Når det gjelder mitt utbytte, så er det nesten umulig å beskrive fordi det er med meg hele tiden. Det har først og fremst gitt meg mer forståelse og raushet både for andre mennesker og meg selv, større aksept for ulikheter. Det har blitt lettere å akseptere at jeg ikke er helt lik andre, uten at det betyr at jeg er feil.

Det største og viktigste jeg tar med meg er følelsen av akseptanse mot andre mennesker. Jeg er blitt mer tolerant og mer forståelsesfull i forhold til irritasjoner på andre.

Det roer seg ned når jeg innser at dette er deres måte å være på “. I den forbindelse er jeg samtidig blitt mer obs på mine egne utfordrende sider og hvordan de utspiller seg i møtet med mennesker.

Det er utrolig morsomt også å gjette hva de forskjellige typer er hos folk jeg møter på!

Nå er det veldig aktuelt med datene mine – jeg finner i alle fall ut hva jeg trenger og hva jeg kan leve veldig godt uten!

Når jeg besluttet meg for å gå veilederutdannelsen i energipsykologi, så hadde jeg skapt meg et indre bilde om hva det skulle være. Ganske kjapt oppdaget jeg at utdannelsen var så mye mer enn hva jeg hadde kunnet forestille meg.

Jeg har fått en mye større forståelse for gruppesammensetninger, og spesielt da med tanke på mitt arbeidsmiljø. ʺMulti-dimensional teamsʺ har fått et helt annet innhold for meg i løpet av denne utdannelsen, og jeg skjønner nå dybden av hvordan vi relaterer til hverandre i mellommenneskelige relasjoner, samt hvordan jeg bedre kan orientere meg selv i det egne arbeidsmiljøet.

Innsikten om at vi alle kan velge at hendte inn energier med ulike kvaliteter, alt etter det behov vi har, for å balansere opp den egne personligheten og gjøre oss selve mer hele som mennesker, har hatt stor betydning for meg rent personlig og har gjort at jeg har begynt å ta andre valg i mitt daglige liv.

Sist, men ikke minst, så har jeg fått en dypere forståelse for den inneboende essens som vi alle har, og hvordan den kan være med på å påvirke oss i livet og de valg vi foretar oss. Denne essensen og dens måte å uttrykke seg på, er det som jeg var mest nysgjerrig på i forkant av kurset. Det har derfor vært en stor glede å kunne delta i et kurs der det virkelig er fokus på akkurat det.

Energipsykologi kull 2016