Bakgrunn og arbeidsmetoder

Mitt navn er Mariann Marthinussen og min visjon er å bidra til at du kan leve det livet du ønsker, med større glede, frihet og skape dine drømmer slik du vil.

Jeg driver Lev ditt liv og er medstifter i Energipsykologi Norge.

Etter mer enn 30 år som student, terapeut, kollega, medarbeider, leder og underviser har jeg mye erfaring i hva som skal til for å styrke selvfølelsen, skape mer indre ro, og hvordan leve ut drømmer.

Erfaring

Lev ditt liv

Jeg er livets student og blir aldri ferdig utlært. Samtidig er jeg kilden. Kilden til enhver utfordring og enhver skapelse og løsning i mitt eget liv. Stadig finner jeg nye svar og nye dybder i min nysgjerrighet på livets innhold og muligheter.

Profesjonelt har jeg siden 2006 erfaring fra mange tusen klient timer og jobber med privatpersoner, grupper og bedrifter på heltid. Jeg har undervist i Psykosyntese i over 8 år på den gang Nordens største Psykosyntese skole.

Jeg underviser og coacher på engelsk på forespørsel.

Min visjon er: “Mer glede og frihet gjennom større bevissthet”.

Min base er Lev ditt liv og Energipsykologi Norge hvor jeg jobber som veileder, coach, foredragsholder, kursleder og er faglig veileder for coacher og terapeuter. Jeg underviser i Psykosyntese, Energipsykologi og Mindfulness.

Historie

Før livsreisen tok meg til psykologistudier og eget firma, arbeidet jeg i nærmere 7 år for McKinsey & Co. i Norge og i USA  (et internasjonalt konsulentfirma). Fra 1997-2007 var jeg med å bygge opp og drifte olje- og gass stiftelsen INTSOK og INTPOW – en stiftelse for fornybar energi fra 2009 (nå kalt NORWEP).

På veien har jeg selv fått oppleve hvordan det er å være utbrent og alt det innebærer. En smertefull opplevelse mens det sto på, men en verdifull erfaring jeg i dag ikke ville vært uten. Jeg kan i dag lettere hjelpe de som er i samme posisjon og kan forstå hva de strever med.

For meg handler utbrenthet i stor grad om det jeg kaller en Transpersonlig krise. Det vil si at vi kommer til et veiskille i livet hvor noe må endres og skapes nytt. Dette kan være krevende, men belønningen er der og verdt det. Derfor har jeg også fokusert mitt arbeid mot denne gruppen mennesker. De som søker en større mening, mer dybde i livet og finne sitt formål.

Arbeidsmetoder

Med transpersonlig psykologi (Psykosyntese) som bakgrunnsteppe ser jeg alltid mennesket i et større perspektiv. Filosofien i denne metoden er at vi alle har en indre iboende kraft og potensial som søker manifestasjon. Min erfaring er at vi alle er en del av noe større – men det er opp til den enkelte og definere hva dette er og hva det betyr for en selv i sitt liv og virke.

Gjennom Energipsykologiarbeidet jobber jeg med profil typer og konflikthåndtering. Hvert menneske har sin unike profil og sitt unike knippe med talenter og potensial. Dette arbeidet er spennende og utforske og vi får innsikt i vårt multidimensjonale talent register. Les mer profiltypene her. 

Bruken av Mindfulness og Motiverende Intervju ligger alltid med i arbeidet. Verktøy og retning skapes i fellesskap underveis.

Et typisk første møte

Et første møte handler om å bli kjent, utforske problemstillingen eller det du måtte ønske å jobbe med. Jeg anbefaler alltid 90 min første time. Det blir opp til deg om du ønsker 90 eller 60 min. timer videre. I noen perioder vil 90 min være bra for å komme dypere og gjøre mer øvelser.

Min bakgrunn innen dette er:

  • Dipl. Psykoterapeut, Coach, Underviser og Faglig veileder i Psykosyntese fra det Nordiske Psykosyntese Instituttet Humanova i Oslo, Stockholm og Gøteborg.
  • MI trener (Motivational Interviewing)
  • Coach, Underviser og Veileder i Energi psykologi  (profil psykologi) fra JivaYou i Danmark
  • Gruppe terapeut under veiledning av Psykologspesialist Halvor Kjølstad
  • Rebirth (Pust- og traume terapi)
  • Mindfulness instruktør
  • EMCC godkjent Master Practitioner og Supervisor

Livet er en reise

Alle mennesker er i en prosess – fra fødsel til død. Hvordan vi opplever denne livsreisen og hva den byr på er individuelt for hver og en av oss. Vi møtes der du er, på dine premisser og utforsker dine ønsker, lengsler, hindringer, utfordringer eller potensial og begynner din reise.

Sentralt i Psykosyntesen er viljen til å skape endring, VIL du noe mer for deg selv? Da kan vi skape noe spennende sammen.

Jeg ønsker deg velkommen til samtale, veiledning, terapi, coaching eller hva du måtte ønske. Veien blir ofte til som vi går, og slik er det i selvutvikling også – vi vikler oss ut over tid. Vi må prøve oss frem til hva som er riktig for oss. En blir aldri ferdig selvutviklet – men selv utviklende.

Jeg ser frem til å treffe deg, og ønsker deg velkommen til å

Leve Ditt Liv!

Medlemskap & Akkrediteringer

Jeg er medlem av og underlagt etiske og profesjonelle retningslinjer hos Norsk Psykosynteseforening.

EMCC godkjent coach og Veileder

Mariann er akkreditert Master Practitioner og Supervisor etter EMCC (European Mentoring and Coaching Council) global standard. Utdanningen er også godkjent gjennom bransjestandarden til Norsk Standard for Coaching.

Velkommen til Lev ditt liv

Hva er spiritualitet for deg?

Eksistensielle kriser

Selvfølelse vs. selvtillit