Dine rettigheter er ivaretatt

Denne coaching og terapi praksis forholder seg til enhver tid til de gjeldende etiske retningslinjer for Norsk Psykosynteseforening og EMCC – European Mentoring and Coaching Council.

Du kan laste ned de etiske retningslinjer for Lev ditt liv her: Etiske retningslinjer – lev ditt liv 2020

Lev ditt liv