Ditt hjerte – din nøkkel

Personlig utviklingspakker for deg som søker en strukturert og profesjonell tilnærming til din personlige- og faglige vekst.

Autentisk leadership handler om å bygge sterke hjertemuskler. Dagens mennesker søker innover for å finne sin rytme, sitt puls og sitt bidrag i det store og hele.

Online kurset Vil være meg handler om å bygge sterke viljesmuskler, den gode viljen.

I en tid og i en verden i sterk utvikling trenger vi empatisk lederskap, for oss selv og med de vi har med oss på reisen. Du er en potensiell rollemodell for alle du har rundt deg. Dine barn, dine medarbeidere, kollegaer og ansatte. Ta deg selv og ditt liv på alvor.

Vi trenger å være dynamiske, fleksible og emosjonelt utrustet til å ivareta oss selv og de vi skal være noe for. Her kan det travle sinnet få drahjelp gjennom guidede meditasjoner til å finne større indre ro og fokus.

Sjelereiser til inn- og utlandet.

Alle programmene er strukturert slik at du får styrket dine iboende kvaliteter. Du får innsikt i hva som er ditt vekstpotensial og mulighet til å bygge ny personlig grunnmur og sterke hjertemuskler.

Fra Fra låsning til løsning er dialogpakken for deg som vil bedre din relasjon og kommunikasjon, privat eller på jobb.

Les mer om programmene under produkter og aktiviteter

Autentisk lederskap

– En ekslusiv personlig veiledningspakke

Formål

Denne coaching pakken er fokusert rundt større SELVledelse. Den er for deg som ønsker større ledelse i eget liv og bli bedre kjent med dine egne  ressurser, kvaliteter og indre motivatorer. Programmet vil gi innsikt i hvilke områder av ditt liv som søker større plass, for å leve i større harmoni, glede og kontakt med den du virkelig er.

Vi jobber praktisk og konstruktivt med de indre og ytre konfliktene som vi alle har i det å leve som menneske.

For hvem

For deg som søker kontinuerlig personlig og faglig vekst og oppdatering. For personer som ønsker å fordype sin forståelse og personlige evne til å håndtere og forebygge egne indre og ytre konflikter, ønsker mer meningsfylt arbeid og liv, søkere en dypere mening, motivasjon og glede i livet.

I fellesskap utforsker vi de indre dynamikker som foregår, 1-1 og i gruppe.

Program

Programmet inkluderer dialog, verktøy, praktisk erfaring, og kunnskap om de psykologiske aspekter som oppstår i personlig- og transpersonlig vekst. Det gir dyp personlig og emosjonell transformasjon. Du vil få verktøy i følgene metoder:

  • Psykosyntesen grunnleggende psykologiske utviklingsmodell
  • Identifisere og transformere egne motstridende personlighet- og delpersonlighetsstrukturer
  • Empatisk – Ikke-voldelig kommunikasjon (NVC)
  • Mindfulness
  • Gruppeprosess- og utviklingspsykologi
  • Transpersonlig psykologi – teori og metodikk

Oppstart: Se neste kurs og les mer om programmet her.