Gratis meditasjoner for deg og din utvikling

Hva kan meditasjon gjøre for deg?

For mange kan det være vanskelig å stilne sinnet, koble ut den hektiske tilstanden du er i og finne pusterytmen helt av seg selv. Derfor kan guidede meditasjoner være til hjelp for å finne denne roen.

Her på denne siden finner noen eksempler og gratis meditasjoner til ditt bruk.

Bli den du er

Som student i Psykosyntese vil de aller fleste stifte bekjentskap med Psykoterapeuten og filosofen Piero Ferrucci. Som nå er en av de få gjenlevende elevene av Dr. Roberto Assagioli.

Ferrucci har skrevet en praktisk håndbok for sjelen om det å skape større indre kontakt. Boken brukes som pensum ved Psykosyntese studier i Norge for førsteårs studenter.

Her er noen av meditasjonene fra boken ”Bli den du er” (“What we may be” på engelsk) og lest inn etter godkjennelse fra Ferrucci selv.

Lykke til med ditt eget arbeid og din reise og møte med ditt Selv.

Lytt til meditasjonene fra boken gratis på Soundcloud.

Last ned den gratis eboken som omhandler meditasjonene her

Et lite pusterom & Roe ned

Det kan være vanskelig å finne roen i vårt daglige kjas og mas. Derfor er det viktig å gi deg selv mulighet for et lite pusterom. Gi deg selv muligheten til å klarne sinnet, få ned pulsen og kanskje finne mer indre ro for ny innsikt eller ny energi. Disse meditasjonene er for nettopp dette. Roe ned.

Rosen

Rosen er selveste kromtappen og en klassiker i Psykosyntese meditasjoner. Den representerer hvordan vi utvikler oss selv. Hvordan vi lar mer og mer av vårt indre komme ut i manifestasjon og til syne i livet. Denne meditasjonen kan gi deg opplevelsen av hvordan din bevissthet stadig er i endring og i utfoldelse. Hvordan du er et dynamisk og evolverende vesen.

Meditasjonen kan også deg muligheten til å se hva som nå er i ferd med å åpenbare seg i ditt liv, en utvidelse og selverkjennelse.

Åpne for ny vekst og gi rom og liv til nye innsikter.

Vil du bli mer modig?

Er det områder av livet hvor du trenger mer mot for å skape endring? Eller våge gjøre noe nytt?

Mot er en muskel vi kan trene. Du kan hele tiden styrke motet ditt til å gjennomføre og skape det du vil. Denne meditasjonen vil hjelpe deg å styrke din tilgang på ditt mot.

Energipsykologi

Tilgivelse

Denne meditasjonen bruker du når du kjenner at du trenger å tilgi enten deg selv eller andre for noe som har vært vanskelig, noe som har såret deg eller hemmet deg.

Du kan bruke den når du vil frigjøre deg fra relasjoner og situasjoner som føler begrenser din energi og hvor du ønsker å skape mer flyt. Se mer om tilgivelse på bloggen her. 

Den nye sommerfuglen

Er du klar over at du alltid er i utvikling? At det nye sprenger seg på, men ofte kan alt dette nye virke skremmende og utrygt?

Bli med på sommerfuglens reise og kjenn på dine egne krefter som er i ferd med å bryte igjennom.

Noe for deg?

Meditasjon er en måte å komme i kontakt med din egen dypere visdom. En kontakt med ditt høyere Selv og din høyere bevissthet. Det kan gi deg innsikt i livet du lever, blokkeringer du har, opplevelser og formål. Når du innser at meditasjon faktisk er en måte å skape din realitet på, så endrer alt seg.

Meditasjon handler om å integrere visdommen og erfaringen i et praktisk og fysisk liv.

Hva kan meditasjoner gjøre for deg?

De kan endre fastlåste tankemønster. De kan skape nye tanker og nye følelser. Når du skaper nye tanker og nye følelser, lager du nye synapser i hjernen og sender nye kjemiske responser til nervesystemet ditt.

Alt dette skapes via det vi kaller speilnevroner. Når du kan se et bilde for ditt indre, skaper du også en tilhørende emosjonell respons. Når du kan repetere en emosjonell respons ofte nok vil du kunne skape nye vaner og ny innsikt. Du skaper rett og slett en ny realitet. Alt starter med den indre opplevelsen som speiles i den ytre.

Dette er meditasjoner som har blitt brukt på flere av mine kurs. Jeg har laget en samling av de meditasjoner som kan hjelpe deg i å skape større bevissthet om dine egne evner, dine indre ressurser og visdom. Disse kan du finne her. 

Øvelsene kan gjøres så ofte du vil når du føler det er noe som gir motstand eller du føler du søker nye svar på dine blokkeringer eller ditt livsformål. Du kommer alltid dypere og dypere for hver gang du repeterer øvelsene.

Repetisjon vil også forsterke følelsene du søker å skape og holde intensjonen din levende.

10 grunner til å meditere
  1. Det kan gjøre deg gladere. Meditasjon skaper faktisk tilgang på lykke hormoner. Dokumentert forskning viser dette. Meditasjon kan bringe deg fred, balanse og tilfredshet.
  2. Det skaper en sterkere aura. Det vil si at ditt personlige energifelt styrkes. Det kan bidra til å styrke immunforsvaret og beskytte chakrasystemet for negative projeksjoner og vibrasjoner.
  3. Det kan gi deg mer positivt uttrykk. Meditasjon øker din vibrasjon og renser, kalibrerer dine indre frekvenser, slik at ditt uttrykk blir tydeligere, din kommunikasjon mer fokusert, tydelig og kjærlighetsfull. Når du vibrerer i en høyere vibrasjon, vil det gagne dine omgivelser også. Skape mer harmoni og fred i relasjoner.
  4. Det vil kunne starte og hjelpe deg med heling. Forskjellig typer meditasjon, eks. lydmeditasjon kan kalibrere ubalanser i din fysiske tilværelse. Alt er energi og alt har en vibrasjon.
  5. Det kan bistå deg i å skape større fokus og retning. Meditasjon bidrar til disiplin, så når du jobber med en oppgave, vil sinnet ditt naturlig har større fokus. Å være mer fokusert vil kunne gjøre dine oppgaver raskere på kortere tid. Meditasjon skaper klarhet.
  6. Det kan bidra til å forløse karmiske påvirkninger. Karma er erfaringer (se mer om karma i video på youtube kanalen og i bloggen her).
  7. Det styrker intuisjonen. Gjennom meditasjon vil du lettere kunne des-identifisere fra følelser og tanker og få en sterkere kontakt med din intuisjon. Det hjelper deg bli mer sentrert og fokusert. Meditasjon er som å få et kart til å hjelpe deg å fin-tune energiene dine. Som igjen vil gjøre intuisjonen sterkere og mer tydelig. Å kunne følge intuisjonen er viktig for å kunne lytte til sjelens anmodninger.
  8. Det hjelper deg å manifistere dine intensjoner. Visualisering er direkte knyttet til din skapelse. Ref. Assagiolis 10 viljeslover (link til bloggen her). Meditasjonen hjelper deg å bli observatøren – ditt egentlige Jeg for å kunne velge din retning, din virkelighet, dine drømmer og din vei.
  9. Meditasjon skaper mirakler. Det gir deg både innsikt og forståelse for egen kraft og påvirkning. Hvordan bli den bevisste med-skaperen i eget liv. Det øker din klarhet.
  10. Du får større kontakt med ditt høyere Selv. Ditt bevisste senter for skapelse. Du skaper større bevisst forståelse og kobling mellom alle dine erfaringer og opplevelser. Du forstår at du er et multidimensjonelt vesen. Gjennom meditasjon vil du VITE hva som er sant for deg, din sannhet om hvem og hva du er.