”Alle KAN ta ansvar for seg selv i varierende grad, for sine egne tanker, følelser, ord og handlinger. Men finnes det VILJE?»

Dr. Roberto Assagioli, Psykosyntesens grunnlegger

Online kursene er en mulighet for deg som ønsker å være med i et fellesskap for utvikling, skape noe nytt i eget liv, hvor enn du er og til din egen tid og egen takt. På kursene møter du også andre som søker det samme som deg og du vil kunne få et fellesskap i felles utvikling, mål og få gjensidig støtte på veien. Se på de respektive tema og hva som kan passe for deg der du er i ditt liv akkurat nå.