Hva er sjelereiser?

Sjelereiser handler om å finne kontakten innover, stillheten og en større innsikt i deg selv.

For deg som forstår at du er medskaperen i eget liv og ønsker mer frihet og økt bevissthet.

Disse turene er fra 3 dager 7 dager i inn- og utland.

Mariann har selv reist verden rundt på sine sjelereiser og kan bekrefte betydningen av dette. Du henter hjem ditt DNA og samler stadig større deler av deg selv ditt eget rike.

Sjelelig kommunikasjon foregår på mange plan. Og vi mennesker søker å forstå oss selv gjennom både relasjoner og vår egen kommunikasjon.

Å kommunisere med egen energi er formålet for disse turene – på alle plan.

Mariann arrangerer turer for deg som søker å integrere større deler av ditt opprinnelige DNA gjennom din personlige og spirituelle utvikling.

Noen av disse turene vil gå til hva vi kaller energetiske «hotspots». Det finnes mange slike i verden, hvor jordens livsenergier krysser og skaper portaler for større bevissthet og fredsarbeid. Andre reiser er for mer nytelse, ro og utforskning.

Se tilbudene som til enhver tid gjelder her.

For hvem

Sjelereiser er ikke for alle!

Dette er for deg som:

 • har jobbet mye med egen selvutvikling
 • vet hva projeksjoner er og er villig til å se dine egne
 • er villig til å integrere sjelebiter på godt og vondt
 • forstår nytteeffekten av å jobbe i gruppe
 • er villig til å ta fullt ansvar for eget liv
 • søker en større energetisk forståelse med livet her og nå
 • ønsker dypere kontakt med din multidimensjonale tilstedeværelse

For hvem passer det ikke

Hvis du kjenner deg igjen i noe av det følgende, vil jeg heller anbefale terapi og personlig veiledning:

 • har aldri gjort selvutvikling eller deltatt i gruppearbeid
 • bruker jevnlig rus og/eller alkohol til å lindre smerten i livet
 • er sterkt emosjonelt ustabil (vanskelig for å romme egne følelser)
 • sliter med angst og depresjon
 • er ukjent med meditativ praksis
 • bruker anti-depressiva eller andre SSRI medikamenter

Sjelereiser kan være kraftig kost og vi trenger en viss emosjonell utviklet base. Det betyr både en evne og vilje til selvinnsikt og personlig ansvar for å håndtere dette på tur i et større fellesskap.

Personlig og transpersonlig utvikling

Lytt gjerne til lydfilen som beskriver forskjellene i en personlig og transpersonlig reise og utvikling

Din guide og turleder

Turleder er Mariann Marthinussen. Hun arbeider til daglig som kursholder, terapeut, coach og faglig veileder.

Mariann har i mange år reist sammen med grupper på spirituelle reiser rundt i verden som til Peru, Hawaii, Russland, Egypt, Kambodsja, Vietnam og nå sist til Tibet. Dette fordi hun opplever at den personlige- og transpersonlig utviklingen ofte får et ekstra løft på slike reiser. Slike reiser kan speile og utfordre det indre arbeidet som stadig søker større harmoni.

Det gir en større forståelse av de indre og ytre energiene vi er tilknyttet og trenger å kunne beherske.

Hun har undervist i mange år på Nordens største skole i Psykosyntese for terapeuter og coacher. Mariann har over 15 års erfaring med transpersonlige prosesser gjennom sitt eget arbeid og med klienter og kursdeltakere.

Hun holder kurs både i Norge og utlandet.

Hver og en av oss står i vår egen personlige prosess i å la Sjelen slippe til. Dette skal vi utforske på turen.

Hjertelig velkommen!

Mariann Marthinussen