Psykologiske retninger, metoder & verktøy

I transpersonlig psykologi jobber vi utifra et holistisk perspektiv, og alltid utifra der du står i ditt liv, ditt fokus og ditt behov. Vi har erfart at:

  • livskriser er normalt
  • vonde følelser kan håndteres
  • enhver krise er også en mulig ny start
  • din vilje er avgjørende for endring
  • verden og du er i endring, dine valg avgjør din opplevelse
  • du har alltid større ressurser enn du tror.

Dette betyr at vi ser enhver livsutfordring og smerte som en del av vår personlige og transpersonlige vekst. Ingen smerte er unyttig, den kan heles, transformeres og etterhvert blir den kanskje til og med forståelig. Hvis du vil.

Viljen er en kjerne til endring for den søker å skape noe nytt. Viljen til å se på seg selv, sine behov, sine egen historie og fokusere på valgene.

Se mer om retningene vi jobber utifra ved å klikke på bildene nedenfor.

“You cannot evolve unless you are willing to change.”

– Leon Brown