Typisk Energipsykologi

Energipsykologi handler om å oppdage og aktivere ditt psykologiske DNA i sitt fulle potensial – kropp, psyke og sjel. Du har med andre ord noen medfødte psykologiske trekk, som er ditt ansvar å leve ut.

Hva er en energitype?
Energipsykologien kaller ditt psykologiske DNA for energityper, for de beskriver den unike sammensetningen av de psykologiske kvaliteter som du utstråler i din væremåte. Energipsykologi beskriver dine menneskelige kvaliteter og særpreg, slik at du føler deg gjenkjent og kan utvikle dem videre.

Vi gjenkjenner de forskjellige energitypene i oss gjennom måten vi handler, tenker, føler, kommuniserer og hva som gir livet innhold og mening.

Så hvem er du, egentlig?
Alle energiene i deg vil kreve sin plass og sitt uttrykk gjennom et langt liv. De vil være din veiviser, motstand, motivasjon, din drivkraft og ditt formål med livet.

Energipsykologiens onlinetester er unike på profilmarkedet, da de differensierer ulike nivåer i deg som: sjel, personlighet, mentalt, følelser og kropp i tillegg til det ekstroverte og introverte uttrykk.

Energitypeprofilen vil gi deg muligheten til å se alle disse kreftene i dine indre og ytre møter. Energitypeprofilen gir også rom for utvikling, modning. Dine såkalte svakheter vil også være der du kan ha størst mulighet for utvikling og hvor de faktisk er en del av din genuine styrke og potensial. Du er alltid mer enn du tror og både og.

Hva særtegner Energitype metoden?

 • Den er inkluderende
 • Har et slektskap til kosmiske energier som kan oversettes til psykologiske funksjoner og motivasjon, behov og adferd
 • Den er ikke-dømmende og bevisstgjørende
 • Den gir innspill på hvordan indre krefter kan være motstridende og egne verdier kan komme i indre konflikt
 • Den er detaljert, omfangsrik og inkluderer ditt sjels aspekt, så vel som din personlighet, ditt mentale sinn, din emosjonelle tilgang og ditt fysiske aspekt.
 • Den er ubegrenset og transformerende i sin opprinnelse og benyttelse

I kort kan vi oppsummere energipsykologiens lære som:

 • En psykologi – som baserer seg på 7 psykologiske grunnfunksjoner
 • Et kompass til indre og ytre forståelse
 • Et verktøy til å forstå vår egen og andres mangfold
 • En metode for selvutvikling og relasjonskompetanse
 • En typologi – den mest avanserte og detaljrike identitetsprofilen på markedet i dag