Personlig og profesjonell utvikling

Mennesket er skapende av natur. Vi søker å skape og utvikle oss selv og våre talenter. Som individer ønsker vi å vokse og søker stadig nye erfaringer og opplevelser. Noen ganger gir livet oss noen erfaringer vi trenger å lære å mestre og takle. Mine kurs, foredrag og veiledning er med på å gi deg støtte på den reisen du gjør i ditt liv, mulighet for å finne noen nye svar. Disse vil kunne skape en dypere styrke og forankring i deg selv og det livet du lever.

Trykk på bildene nedenfor for mer informasjon om de respektive former for veiledning og kurs. 

«Kjærlighet og medfølelse er nødvendigheter, ikke luksus.
Uten dette kan menneskeheten ikke overleve»

– Tenzin Gyatso, the current and 14th Dalai Lama