Faglig veiledning

Profesjonell og faglig veiledning

I arbeidet med mennesker trenger vi å lufte våre tanker og erfaringer i et trygt og konfidensielt rom.

Faglig veiledning er noe alle som jobber med mennesker trenger. Vi kan fort bli blinde på hva som skjer i dynamikken mellom to eller flere mennesker, når vi selv er en del av gruppefeltet. I veiledningen skaper vi et rom hvor det er åpenhet og mulighet til å lære av våre erfaringer og få større forståelse for vårt fag, vår utvikling og våre klienter.

Vi kan også med tiden bli litt “satt” i rollen som rådgiver, terapeut eller coach og glemmer elementære ting, uansett hvor erfarne vi er. Faglig veiledning er nettopp til hjelp i dette. Bistå i å se på det hele i et utenforstående perspektiv.

I veiledningen møtes vi i et profesjonelt fellesskap og deler utfordringer og muligheter.

Jeg er utdannet faglig veileder i Psykosyntese og er veileder for studenter og profesjonelle utøvere i terapi og coaching. Jeg jobber også  med mennesker og grupper som har utfordrende samtaler med andre i sitt yrke (Helsevesenet, NAV, etc).

Datoer for felles veiledning i gruppe

Datoer 2019

  • 22. januar kl. 15-19.00 
  • 21. februar kl. 15-19.00 
  • 26. mars kl. 15-19.00 
  • 24. april kl. 10-13.00
  • 23. mai kl. 10-13.00
  • 28. mai kl. 15-19.00 
  • 13. juni kl. 15-19.00

Veiledning i gruppe er rabattert til kr 790 person. Individuell veiledning er kr 890.
Gruppen vil være på max 6 stk. per veiledning. Gruppeveiledning for faglige utøvere (enten du har diplom, lang erfaring innen feltet eller holder på med diplomering/treningsklienter).

Ettermiddagsmodulene vil også inkludere oppfriskning, introduksjon og veiledning på praktiske øvelser på forespørsel. Kom og få påfyll til din rolle som utøver. 

Påmelding til: mariann@levdittliv.no