Faglig veiledning

Profesjonell og faglig veiledning

I arbeidet med mennesker trenger vi å lufte våre tanker og erfaringer i et trygt og konfidensielt rom.

Faglig veiledning er noe alle som jobber med mennesker trenger. Vi kan fort bli blinde på hva som skjer i dynamikken mellom to eller flere mennesker, når vi selv er en del av gruppefeltet. I veiledningen skaper vi et rom hvor det er åpenhet og mulighet til å lære av våre erfaringer og få større forståelse for vårt fag, vår utvikling og våre klienter.

Vi kan også med tiden bli litt “satt” i rollen som rådgiver, terapeut eller coach og glemmer elementære ting, uansett hvor erfarne vi er. Faglig veiledning er nettopp til hjelp i dette. Bistå i å se på det hele i et utenforstående perspektiv.

I veiledningen møtes vi i et profesjonelt fellesskap og deler utfordringer og muligheter.

Jeg er utdannet faglig veileder i Psykosyntese og er veileder for studenter og profesjonelle utøvere i terapi og coaching. Jeg jobber også  med mennesker og grupper som har utfordrende samtaler med andre i sitt yrke (Helsevesenet, NAV, etc).

Datoer for felles veiledning i gruppe

Datoer 2019

  • 22. januar kl. 15-19.00 
  • 21. februar kl. 15-19.00 
  • 26. mars kl. 15-19.00 
  • 24. april kl. 10-13.00
  • 2. mai kl. 15-19.00
  • 23. mai kl. 10-13.00
  • 13. juni kl. 15-19.00

Veiledning i gruppe er rabattert til kr 790 person. Individuell veiledning er kr 1200.
Gruppen vil være på max 6 stk. per veiledning. Gruppeveiledning for faglige utøvere (enten du har diplom, lang erfaring innen feltet eller holder på med diplomering/treningsklienter).

Ettermiddagsmodulene vil også inkludere oppfriskning, introduksjon og veiledning på praktiske øvelser på forespørsel. Kom og få påfyll til din rolle som utøver. 

Påmelding til: mariann@levdittliv.no

Sekundær traume

Sekundær traumatisk stress er den følelsesmessige påvirkningen som skjer når en person hører om et førstehånds traume fra en annen.

Hvert år eksponeres millioner av barn og voksne for traumer i form av overgrep, vold, naturkatastrofer og andre emosjonelle påvirkninger. Disse erfaringene kan gi opphav til betydelige emosjonelle belastninger og atferdsproblemer.

For terapeuter, barnevernsarbeidere, saksbehandlere og andre fagfolk som er involvert i omsorg for traumatiserte mennesker og deres familier, hvor det å lytte til opplevelsen vil også være en følelsesmessig belastning og kan resultere i sekundær traume, som påvirker den profesjonelle funksjon og personlig livskvalitet.

Vi tilbyr veiledning for å bearbeide, avlaste og håndtere møter med klienter og deres traumatiske situasjoner.

Les mer om dette her: 

Psykolog tidskriftet

Psykolog tidskriftet – utviklingstraume

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress