Kurstilbud

Å lære MI innebærer å lære metoder for å lytte empatisk, redusere motstand og fremkalle forandringsprat i samtalen. På kursene vil dette være fokus, og den enkelte deltaker gis en teoretisk opplæring samt praktiske øvelser og oppgaver for å lære og benytte metoden for Motiverende Intervju.

Kurs på arbeidsplassen: Vi tilbyr skreddersydde kurs etter behov. Kursleder kommer til arbeidsplass og gjennomfører opplæring med ansatte. Det anbefales å gjennomføre et 3- dagers kurs fordelt på 2-dagers innføring, praksisperiode, 1-dags oppfølgingskurs.

I praksisperioden vil det være nyttig om deltakerne øver så mye som mulig på MI.

  • Mål og hensikt for kursene: Målet med de ulike kursene er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.
  • Innhold: Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens filosofi og ånd, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens.
  • Undervisningsform: Kursene består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.
  • Målgruppe: Alle som jobber med mennesker og dialogprosesser.

Ta gjerne kontakt for tilbud.

Se datoer for MI kurs her