Din energiprofil

  • Ønsker du og utforske dine talenter og din motivasjon?
  • Vil du vite mer om hva din indre drivkraft og formål her i livet kan være?

Energitype profilen kan benyttes som en innsikt og verktøy i forbindelse med personlig og spirituell vekst, utvikling av relasjoner, gruppesamspill, teambuilding, karriere- og ledelsesrådgivning.

Energipsykologiens 14 typer på fem nivåer gjør den til en av verdens mest fleksible typologier da den gir over 1/2 million forskjellige kombinasjonsmuligheter, så ingen mennesker blir satt i bås på noen stereotyp måte.

En energitypeprofil kan kombineres med en personlig veiledning, og en gruppedynamisk veiledning er også mulig.

Profilene kan kjøpes direkte her. En profiltest er et verktøy til større indre forståelse av egne ønsker, drivkrefter og kompetanse. Profilene vil være et redskap i arbeidet om å forstå mer av ditt eget potensial og utvikling. Ingen test kan fortelle hvem du er – det er det bare du som vet. Derfor anbefaler jeg alltid veiledning i forbindelse med en slik test. 

Ta gjerne kontakt for personlig veiledning i Energitype profilene.