Rebirth – pusteterapi

Rebirth er en pusteterapi form. Gjennom pusten vil du kunne frigjøre traumer, fysiske blokkeringer og skape ny innsikt og forløse gamle minner.

Fakta om pust

Pusten er uløselig knyttet til det autonome nervesystemet, og er et helt essensielt verktøy i stresshåndtering. Meditasjon påvirker det parasympatiske nervesystemet gjennom Nervus Vagus.

En fullstendig pust, helt ned i magen gjør to ting: bringer oss til nuet og trigger kroppens avspenningsrespons gjennom det parasympatiske nervesystemet.

70% av kroppens avfallstoffer skilles ut gjennom åndedrettet og 60% av cellene som dør, dør på grunn av oksygenmangel.

Hva er rebirthing?

Gjennom pusten vil du komme dypere inn både kropp og sjel. En pustesesjon har til formål å løse blokkeringer, gi slipp på gamle minner, få dypere kontakt med deg selv og din sjels formål.

Rebirthing er frigjørende åndedrett eller også kalt holotropisk pusting.

Rebirthing er en myk og kraftfull måte å trekke pusten på. Det vi gjør er å puste sammenhengende uten pause etter inn- og utpust, fra 20 til 60 minutter, og dertilhørende hvile og flyt partier. En sesjon vil vare i ca. 2 -2,5 time.

Gjennom pusting vil du kunne motta berøring. Berøringen har til hensikt å vekke minner, skape dypere kontakt i deg selv, med deg selv.

Noen ganger vil du oppleve en større harmoni. Hvor du kommer i kontakt med en mottakende meditasjon og innsikter bortenfor sinnets behov for logikk og kontroll.

For hvem?

Rebirth og pusteterapi er for deg som søker å:

 • Få bedre søvn
 • Minske stress
 • Vil komme ut av «Fight-Flight-Freeze» modus
 • Få dypere selv innsikt
 • Forløse traumer eller blokkeringer
 • Styrke immunforsvaret
 • Slippe muskelspenninger
 • Finne større ro og harmoni
Ikke for meg?

Ved følgende tilstander anbefales ikke kraftig pusteterapi, evt. utføres ved varsomhet og i dialog med terapeut:

 • Blodpropp
 • Høyt blodtrykk
 • Aneurismer
 • Hjerteinfarkt
 • Retinopati
 • Epilepsi
 • Graviditet
 • Avhengighet til rusmidler
 • Benytter sterke anti depressiva eller lignende humør og/eller hormon påvirkende medisiner
 • Schizofreni eller ustabile personlighetsforstyrrelser
 • Kraftige emosjonelle eller spirituelle kriser

Har du en av disse eller lignende tilstander bes du opplyse om dette uoppfordret ved bestilling. I slike tilfeller ta kontakt for å diskutere evt. andre behandlingsmetoder.

Hvordan foregår det?

Det vil spilles høy musikk under sesjonen for å stimulere til dypere indre kontakt. Du oppfordres til å slippe tak i muskulatur, mental kontroll og la følelsene lede deg inn i dypere innsikt. Tillate alle følelser og impulser som gråt, sinne, glede og lettelse få flyte fritt.

Transpersonlige og eksistensielle kriser
Hva skjer i en sesjon?

Erfaringen fra de som gjør rebirthing er at så snart de klarer å puste dypere, opplever de en annen tilstand og fornyet innsikt. Smerter og spenninger i kroppen avtar, men kan også forsterkes – men det er ikke smerter som kommer, men som går.

I løpet av pustingen slipper kroppen så mange spenninger som den kan tåle. Det er derfor ingen grunn til bekymring for det er alltid deg selv som bestemmer hvor mye du skal holde fast og hvor mye du kan tillate å slippe tak.

Pusteterapi kan hjelpe deg å forløse din Kundalini energi. Dette er sjelens energi som ofte sitter dypt fast i personligheten og ikke slipper løs pga av frykt og både bevisste og ubevisste blokkeringer. Du vil da kunne oppleve skjelvinger, spasmer og ukontrollerte rykninger.

Rebirthing hjelper til å løse opp negative tung, mental masse og blokkeringer i muskelpanseret  vårt. Du vil derfor kunne oppleve fysiske smerter.

Det er viktig å vite at dette ikke er smerter som kommer, men smerter som går. Gjennom pust vil kroppen gi slipp på gamle minner og blokkeringer og det kan være fysisk smertefullt når dette forlater kroppen. Dette vil også gå over. Dette er ikke dramatisk. Du vil kunne komme i kontakt med dype og ubevisste følelser, det også vil du kunne puste deg igjennom.

Dette er en terapiform som er dyptpløyende og som går forbi ord. Den er en del av traumebehandlingen og opplevelser vi har hatt før vi fikk språk, samt tidligere liv.

Praktisk informasjon
 • En sesjon vil vare et sted i mellom 2 til 2,5 time
 • Pris: NOK 2700, inkl. alle forberedelser, utstyr, samtale, tilpasset musikk og fødselshjelper.
 • Ønsker du å gjøre Rebirth i gruppe, ta kontakt for påmelding eller bestille en egen gruppe sesjon.