Forskning og sannhetscience

Jeg blir litt oppgitt når jeg hører i disse valgkamp tider at partiene ønsker gå med den delen av Helsesektoren som har mest forskning.

Hvilken forskning? Betalt av hvem? Det finnes mye forskning på alternative metoder og det vi kaller telepati, healing, klarsyn og placebo effekten, men det kan synes som at denne forskningen ikke blir tatt med.

Den siste forskningen på bruk av medisiner og fysiske effekt viser også nå at anti-depressiva og blodtrykksmedisiner, kolestrolmedisiner gir den største placebo effekten av de alle!!! Så kanskje skal vi se litt mer på hvem som står bak forskningen og resultatene av dette før vi tror blindt på et studie.

Så når vi snakker om forskning så må også partiene og politikerne bli oppmerksom på at det finnes forskjellige typer forskning. Og som de som forsker vet, så må en ha gjentatte resultat med eksakt samme variabler for å dokumentere effekt.

Det er det som gjør det vanskelig å lage forskningsbasert dokumentasjon i det psykiske og fysiske feltet for hjertefrekvenser, tankefrekvenser og andre faktorer vil alltid variere.

Jeg håper våre politikere kan åpne seg mer for at vi lever i et større univers enn noen kan ha oversikt over og at derigjennom finnes det muligheter som bør utforskes og studeres. Såkalte bevis ligger der om vi ønsker å se de …

Anbefaler i dag følgende bøker og forfattere for å utvide forståelsen av vår levende verden og psyke:

  • The Field av Lynne McTaggert
  • The Divine Matrix av Gregg Braden
  • Science Set Free av Rupert Sheldrake
  • Evolutionary Enligthenment av Andrew Cohen
  • Revolusjon i vitenskapen av Ervin Laszlo
  • Connecting with our spiritual intelligence av Dana Zohar og Dr. Ian Marshall
  • The Biology of Belief av Bruce Lipton, Ph.D.
  • Power vs. Force av David R. Hawkins, M.D., Ph.D
  • The Science of Self empowerment av Gregg Braden
  • Psychology of the Future av Stanislav Grof

For å nevne noen…viktig at vi utfordrer det etablerte om vi skal skape en ny verden og en ny fremtid.

God lesning!