Autentisk lederskap

Autentisk lederskap handler om selvledelse. Dette starter med Selvinnsikt. For å lede deg selv, trenger du kjenne din egen energi, din sammensetning og motivasjon.

For deg som søker strukturert og profesjonell personlig utvikling. Et program for deg som vil skape større mening med det livet du lever her og nå og finne et uttrykk for ditt høyeste potensial.

Selvledelse

Ytre fred starter med indre fred

Et SELVledelses program fundamentert i Integral Psykologi* & Mindfulness.

Fokus for programmet er å skape større personlig indre ro, styrke, mer gjennombruddskraft, glede og frihet.

1 års personlig utviklingsprogram

Vil du ha en Master i SELVledelse?

Isåfall er dette programmet noe for deg. SELVledelse er kanskje den viktigste egenskapen vi kan ha i tiden som er og kommer. Det handler om mer enn bare å få dagene til å gå og gjøremålene unnagjort. SELVledelse handler om integritet, verdier og autentisk lederskap. Det å kunne håndtere overveldende følelser, stress, motgang, konflikter, indre som ytre.

Vil du bygge hjertemuskler?
  • Er du autentisk i alt du er? eller spiller du roller?
  • Følger du din lengsel og din drøm?
  • Leder du andre? små eller store?
  • Er du den rollemodellen du ønsker å være?
  • Bruker du din energi på best mulig måte?

I en verden med stor og kaotisk utvikling er forholdet til oss SELV det som er vår navigerende kraft og styrke. Vi trenger å stole mer på egen intuisjon, magefølelse, hjerte og være tilstede i våre følelser. Her finner vi vår ekte styrke som igjen gir mulighet for samarbeid med andre på en ny måte.

Uten selverkjennelse og egenkjærlighet vil samarbeid og ledelse bli særdeles utfordrende. Du kan aldri lede andre mer enn du kan lede deg selv.

Vi vil med fordel kunne styre bedre om vi kan stole på vår indre GPS for å navigere i et stadig mer skiftende og ukjent landskap, ettersom vår verden endrer seg dag for dag og nye sannheter og perspektiver blir avslørt.

Dette programmet er dyptpløyende og jobber grundig med der du står i ditt liv, dine blokkeringer og de talenter som du ønsker utviklet. Det er for deg som ønsker å være sann i den du er og det du gjør.

Bli med på denne transformasjonsreisen i å bygge sterke hjertemuskler, les mer om program og innhold ved å klikke på symbolene nedenfor.

Hjertelig velkommen!

* Integral Psykologi er en holistisk rettet psykologi. Det vil si at den inkluderer hele mennesket. Kropp, sinn og sjel. Den tilhører Transpersonlig psykologi og inkluderer Energipsykologi og Psykosyntese som fundament og retning.