Rebirth – holotropisk pust – pusteterapi

Gjennom pusten vil du kunne frigjøre traumer, fysiske blokkeringer og skape ny innsikt og forløse gamle minner.

Rebirth/holotropisk pust er en kraftfull metode for å etablere dypere kontakt med Selvet og din indre visdom. Den har potensiale til å bringe deg inn i transformasjon og heling av gamle sår. I denne terapien ansees pusten som ditt viktigste verktøy for indre utforskning og forløsning.

Fakta om pust

Pusten er uløselig knyttet til det autonome nervesystemet, og er et helt essensielt verktøy i stresshåndtering. Meditasjon påvirker det parasympatiske nervesystemet gjennom Nervus Vagus.

En fullstendig pust, helt ned i magen gjør to ting: bringer oss til nuet og trigger kroppens avspenningsrespons gjennom det parasympatiske nervesystemet.

70% av kroppens avfallstoffer skilles ut gjennom åndedrettet og 60% av cellene som dør, dør på grunn av oksygenmangel.

Hva sier forskningen, klikk her
Hva er rebirthing?

Gjennom pusten vil du komme dypere inn både kropp og sjel. En pustesesjon har til formål å løse blokkeringer, gi slipp på gamle minner, få dypere kontakt med deg selv og din sjels formål.

Rebirthing er frigjørende åndedrett eller også kalt holotropisk pusting.

Rebirthing er en myk og kraftfull måte å trekke pusten på. Det vi gjør er å puste sammenhengende uten pause etter inn- og utpust, fra 20 til 60 minutter, og dertilhørende hvile og flyt partier. En sesjon vil vare i ca. 2 -2,5 time.

Musikk; det spilles høy musikk til sesjonen. Musikken bidrar til en egen indre reise gjennom følelser og opplevelser.

Gjennom pusting vil du kunne motta berøring. Berøringen har til hensikt å vekke minner, skape dypere kontakt i deg selv, med deg selv.

Noen ganger vil du kunne oppleve å møte dine gamle sår og traumer, andre ganger føle en større harmoni, hvor du kommer i kontakt med en mottakende meditasjon og innsikter bortenfor sinnets behov for logikk og kontroll. Hver gang du puster vil bringe med seg noe nytt.

Din indre healer

Den indre healeren er det viktigste konseptet i Rebirth. Som en evolusjonær livskraft, tilstede i oss alle, gjør den sitt arbeid for å gi økt bevissthet, helhet og helbredelse. Rebirth opererer under prinsippet om at vi er vår egen beste healer. Hovedprinsippet er at healing kommer fra pusterens indre. I den holotropiske puste modellen har man full tillit til akkurat dette.

Pusteterapi kan hjelpe deg å forløse din Kundalini energi. Dette er sjelens energi som ofte sitter dypt fast i personligheten og ikke slipper løs pga av frykt og både bevisste og ubevisste blokkeringer. Du vil da kunne oppleve skjelvinger, spasmer og ukontrollerte rykninger.

I Rebirth jobbes det i par, med en som «puster» og den andre som «sitter».  Dette er for å skape et trygt rom for den som puster, i å kunne slippe taket i den ordinære bevissthet. ”Sitteren” er også kalt ”fødselshjelper” og vil være din hjelper til å forankre opplevelsene og prosessen. Dette er en varsom, raus og omsorgsfull rolle.

I følge Stanislav Grof mener han det finnes en indre radarfunksjon i menneskets psyke. Denne kan velge de mest relevante erfaringer vi trenger på akkurat et bestemt tidspunkt i vår utvikling. Ingen kan på forhånd vite hvilke erfaringer det er.

Derfor er vi åpne for alle slags utbrudd og uttrykk som kan komme til syne gjennom en Rebirth sesjon. Det er et fristed for alle typer følelser som søker forløsning.

Rebirth er ikke for alle!

Det handler om å tillate deg å oppleve det som skjer i kroppen, puste igjennom og ta fullt ansvar for egen opplevelse og reaksjon. Du får et trygt rom å reagere i, men det handler også om egen omsorg, og vilje til å forløse din egen smerte historie. Gi SLIPP!

Dette er for deg som ønsker å ta fullt ansvar for eget liv og helse.

For hvem?

Rebirth og pusteterapi er for deg som søker å:

 • Få bedre søvn
 • Minske stress
 • Vil komme ut av «Fight-Flight-Freeze» modus
 • Vil ta fullt ansvar for egen historie og healing
Ikke for meg?

Ved følgende tilstander anbefales ikke kraftig pusteterapi, evt. utføres ved varsomhet og i dialog med terapeut:

 • Blodpropp
 • Høyt blodtrykk
 • Aneurismer
 • Hjerteinfarkt
 • Retinopati
 • Epilepsi
 • Få dypere selv innsikt
 • Forløse traumer eller blokkeringer
 • Styrke immunforsvaret
 • Slippe muskelspenninger
 • Finne større ro og harmoni
 • Graviditet
 • Avhengighet til rusmidler
 • Benytter sterke anti-depressiva eller lignende humør og/eller hormon påvirkende medisiner
 • Schizofreni eller ustabile personlighetsforstyrrelser
 • Kraftige emosjonelle eller spirituelle kriser

Har du en av disse eller lignende tilstander bes du opplyse om dette uoppfordret ved bestilling. I slike tilfeller ta kontakt for å diskutere evt. andre behandlingsmetoder.

Hvordan foregår det?

I en rebirth sesjon vil det spilles høy musikk under sesjonen for å stimulere til dypere indre kontakt. Du oppfordres til å slippe tak i muskulatur, mental kontroll og la følelsene lede deg inn i dypere innsikt.

Tillate alle følelser og impulser som gråt, sinne, glede og lettelse få flyte fritt. Tillate DEG å komme igjennom.

Hva skjer i en sesjon?

Erfaringen fra de som gjør rebirthing er at så snart de klarer å puste dypere, opplever de en annen tilstand og fornyet innsikt. Smerter og spenninger i kroppen avtar, men kan også forsterkes – men det er ikke smerter som kommer, men som går.

I løpet av pustingen slipper kroppen så mange spenninger som den kan tåle. Det er derfor ingen grunn til bekymring for det er alltid deg selv som bestemmer hvor mye du skal holde fast og hvor mye du kan tillate å slippe tak.

Pusteterapi kan hjelpe deg å forløse din Kundalini energi. Dette er sjelens energi som ofte sitter dypt fast i personligheten og ikke slipper løs pga av frykt og både bevisste og ubevisste blokkeringer. Du vil da kunne oppleve skjelvinger, spasmer og ukontrollerte rykninger.

Rebirthing hjelper til å løse opp negative tung, mental masse og blokkeringer i vårt muskelpanser. Du vil derfor kunne oppleve fysiske smerter.

Det er viktig å vite at dette ikke er smerter som kommer, men smerter som går. Gjennom pust vil kroppen gi slipp på gamle minner og blokkeringer og det kan være fysisk smertefullt når dette forlater kroppen. Dette vil også gå over. Dette er ikke dramatisk. Du vil kunne komme i kontakt med dype og ubevisste følelser, det også vil du kunne puste deg igjennom.

Dette er en terapiform som er dyptpløyende og som går forbi ord. Den er en del av traumebehandlingen og opplevelser vi har hatt før vi fikk språk, samt tidligere liv.

Pusten er verktøyet

I en rebirth er klienten «spesialisten» og finner inn til sin egen pust. Her spilles høy musikk, gjerne rytmisk, tradisjonell/ur musikk med trommer for å stimulere pust og minner.

Mariann skreddersyr spilleliste med musikk til hver klient.

Opprinnelsen

Dr. Stanislav Grof er grunnleggeren av Holotropisk Pusting som metode og er kjent som en banebrytende klinisk forsker ved bruk av LSD i psykoterapi. Han er også sammen med Abraham Maslow og Dr. Roberto Assagioli kjent som en av grunnleggerne av den psykologiske retningen; Transpersonlig Psykologi.

Han er, ifølge Ken Wilber, «uten tvil verden største nålevende psykiater.»  Han viet sin oppmerksomhet til metoder som også omfattet ikke-ordinær bevissthet. Han startet med bruk av dyp og rask pust sammen med musikk som metode for å skape dypere kontakt med både vårt under og overbevisste Selv.

Dette er grunnlaget for Holotropisk Pust, som Stanislav Grof utviklet med sin kone Christina Grof. De startet ”Holotropic Breathwork Workshops” sammen i 1976. Les mer om dette engelsk her.

Pionerer

Andre pionerer innenfor helende pustearbeid er:

Intervju med Stanislav om spirituelle kriser
Stanislav Grof om bevissthetsstadier
Stanislav og Christina Grof om hva kan skje i en sesjon
Foredrag med Stanislav Grof om metoden
Praktisk informasjon
 • En sesjon vil vare et sted i mellom 2 til 2,5 time
 • Pris: NOK 2700, inkl. alle forberedelser, utstyr, samtale, tilpasset musikk og fødselshjelper.
 • Ønsker du å gjøre Rebirth i gruppe, ta kontakt for påmelding eller bestille en egen gruppe sesjon.
Transpersonlige og eksistensielle kriser