Kunsten å leve som du vil – ditt liv – din skapelse

”Be YOU. Everyone else is already taken”
– Oscar Wilde

Selvledelse

For deg som vil stå tryggere i utfordringer

Selvledelse handler om hvem du er i:

  • Relasjon
  • Kommunikasjon
  • På jobb og hjemme

Hvordan du møter dine kollegaer, medarbeidere, team, familie og utfordringer. Les mer her.

Lev ditt liv på Kypros

Bli med til Kypros

En Sjelereise for deg

9-16. oktober 2021

Når Sjelen kaller

Så SKRIKER ego

Nye datoer kommer 2021

Kurs: Oslo

Mester samlinger 

Se ditt potensial

Nye kommer våren 2021

Online kurs

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”.

– Albert Einstein

Ønsker du:

Mer selvtillit
Kunne si nei med god samvittighet
Sette gode grenser
Finne din vei og retning
Mer glede og nytelse
Mindre selvkritikk
Komme ut av depresjon og tunge tanker
Vite mer om hvem du egentlig er
Hva er mening med ditt liv?