Hjem

Kunsten å leve som du vil – ditt liv – din skapelse

”Be YOU. Everyone else is already taken”
– Oscar Wilde

Fri fra Skyld og Skam

Kommer ny i 2024

Early bird rabatt

Faglig utvikling

Faglig veiledning

Veiledning i gruppe for utøvere

Lev ditt liv

Portalen

Månedlig veiledning

Nytt kull: 9. september 2024

Lev DITT liv – våg å være deg!

Jeg brenner for at du skal finne din vei i livet!

Det som er riktig for deg og ikke nødvendigvis alle andre. Det å våge være hele deg og skape det du vil kan jeg hjelpe deg med.

Du kan lese mer om meg her.

“No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”.

– Albert Einstein

Ønsker du:

Mer selvtillit
Kunne si nei med god samvittighet
Sette gode grenser
Finne din vei og retning
Mer glede og nytelse
Mindre selvkritikk
Komme ut av depresjon og tunge tanker
Vite mer om hvem du egentlig er
Hva er mening med ditt liv?

Hvorfor veiledning?

Jeg vil noe mer….! Jeg lengter, jeg ønsker, jeg drømmer om noe mer, mennesket er skapende av natur, og spørsmålet blir;

Hvordan skaper jeg det livet JEG VIL ha? Lev ditt liv

Vi er i rask endring og alt som en gang føltes trygt opplever mange endrer seg over natten. Både individer og bedrifter blir utfordret på å være mer fleksible, tenkende, reflekterende, dynamiske, lettbente, skapende og endringsvillig enn noen gang.

Vår bevissthet utvides og utfordres, våre sannheter om oss selv og verden endrer seg i like rask takt.

For noen kan dette være skremmende, for andre spennende OG det krever noe av oss. Vi trenger kontakt med vårt indre kompass for å navigere i en stadig mer foranderlig verden. Hvordan vi forholder oss til endringer og til livet, vil være avgjørende for hvordan vi navigerer. Både individer, bedrifter og samfunn møter denne utfordringen.

For å skape samhandling på et større plan, trenger vi å skape samhandling på det indre plan.

Finne vår egen veiviser, vårt eget kart, vårt eget nav i våre skiftende miljø og omstendigheter.

Lengselen jeg hører daglig er:

JEG VIL VÆRE HELE MEG!

Å skulle være hele seg selv, leve helt og fullt etter egne verdier, normer og ønsker krever pågangsmot, bevissthet og vilje. Det er ofte en vei å gå. Noen ganger trenger vi noen å gå sammen med på den veien…

Vil du ha den gratis e-boken om meditasjoner? Meld deg på nyhetsbrevet og last den ned her.