slipp takVilje og valg

I psykosyntesen har vi fokus på Viljen som en selvstendig, uvurderlig kraft i et hvert menneske. Gjennom å ha en vilje har vi derfor også evnen til å ta valg.

Teorien sier den er både personlig, transpersonlig og universell. Det er ikke alltid så lett å skille på hva som er hva – men det første vi faktisk MÅ gjøre (om vi VIL skape endring) er å bli klar over at vi har en egen, personlig vilje og her kan vi ta valg.

Vi tvinges til å velge hele tiden, eller vi lar være å velge (bevisst og ubevisst), men det er også et valg. Men det er så mye lettere når vi selv setter oss i førersetet og er den som velger først. Da blir energien, motivasjonen og drivkraften en helt annen.

Så hva trenger du for å velge her du står nå? I din slitenhet, kanskje nok en utbrenthet? Jo igjen er valget;

  • Skal du prestere mer nå?
  • Skal du vise hvor dyktig, flink du er nå?
  • Skal du fikse mer for andre nå?
  • Må du virkelig holde kontrollen og oversikten?

eller skal du slippe taket og se hva som skjer?

Det betyr at din identitet skifter…..fra ”den flinke” men til hva?