slipp takTo do or not to do…that is the question …

Vilje og valg

I psykosyntesen har vi fokus på Viljen som en selvstendig, uvurderlig kraft i et hvert menneske. Gjennom å ha en vilje har vi derfor også evnen til å ta valg.

Teorien sier den er både personlig, transpersonlig og universell. Det er ikke alltid så lett å skille på hva som er hva – men det første vi faktisk MÅ gjøre (om vi VIL skape endring) er å bli klar over at vi har en egen, personlig vilje og her kan vi ta valg.

Vi tvinges til å velge hele tiden, eller vi lar være å velge (bevisst og ubevisst), men det er også et valg. Men det er så mye lettere når vi selv setter oss i førersetet og er den som velger først. Da blir energien, motivasjonen og drivkraften en helt annen.

Så hva trenger du for å velge her du står nå? I din slitenhet, kanskje nok en utbrenthet? Jo igjen er valget;

  • Skal du prestere mer nå?
  • Skal du vise hvor dyktig, flink du er nå?
  • Skal du fikse mer for andre nå?
  • Må du virkelig holde kontrollen og oversikten?

eller skal du slippe taket og se hva som skjer?

Det betyr at din identitet skifter…..fra ”den flinke” men til hva?

Les mer om om fra Presterer til Taper her, eller var det Skaper?