Hva er Karma?

Karma er et indisk ord. Den bokstavelige betydningen av ordet er handling eller gjerning. Når vi snakker om karma snakker vi vanligvis om en spesiell form for sammenheng mellom gjerningen og gjerningens konsekvenser for en selv. Dette handler om tanken om at alt som finnes henger sammen og er grunnleggende for forståelse av Karmabegrepet.

Årsak og virkning binder alt sammen i en vev som hele tiden er i utvikling. Sammenhengene mellom årsak og virkning skjer på mange nivåer: fysisk, biologisk, mentalt o.s.v.

Dette er der vi lever ut ifra natur loven om ”Årsak og virkning”. Du har kanskje hørt om det engelske begrepet ”what goes around, comes around”. Det stammer fra denne overbevisningen.

Buddha sa en gang om karma: ”Gjerning er tanke – tanken du gjør en gjerning med”. En gjerning kan gjøres med mange tanker: kjærlighet eller hat, sjenerøsitet eller grådighet, omtanke eller likegyldighet.

For andre kan det oppfattes at det er gjerningen i seg selv som betyr mest. For oss selv er det tanken bak handlingen som setter spor i hjertet vårt. Gode tanker uttrykt i gjerninger løfter oss opp mens vonde eller negative tanker uttrykt i gjerninger trekker oss ned.

Uansett, tanken bak handlingen reflekterer tilbake til oss selv. Vi er både sender og mottaker.

For å tydeliggjøre dette kan vi kanskje oversette ordet Tanke med Intensjon.

Hver av oss skaper vår egen karma. Våre tidligere tanker, tale og oppførsel har formet vår nåværende virkelighet, og våre handlinger (og tanker og tale) i nåtiden vil igjen påvirke vår fremtid. Karma ses ikke bare som et middel til å forklare nåtiden, men også som den potensielle kraften til å påvirke vår fremtid.

Dette skaper den karmiske kjeden av årsak og effekt. Karma er den universelle loven om årsak og virkning gjennom mange liv.

La oss nå hoppe over ideen om hva er god eller dårlig karma og samle dette til et felles begrep om erfaringer og opplevelser vi har hatt. Det er et menneskelig ego som har behov for å vurdere om noe er godt eller dårlig. Å forstå hvorfor noen eller du har hatt behov for å skade noen andre for å lære av det fordrer det et større perspektiv enn å kun se det fra en menneskelig forgangbart liv som varer kun en gang. Dette handler om å se livets vev som en sirkulær og dynamisk evolusjon og struktur.

Dette handler om vår opprinnelige frie vilje til å erfare vårt eget skaperverk fra alle sider.

Karmahjulet

Hva er så Karmahjulet? Det er tidligere erfaringer i andre liv som vi til stadighet søker nye perspektiv og dypere innsikt og forståelse i.

Det er slik vi har erfart og opplevd hva det vil si å være i kropp, med følelser, tanker, behov og ønsker.

Wheel of life or wheel of Samsara. Kopan monastery. – A – A

Karmahjulet dreier seg litt for hver gang du inntar en ny kropp et nytt liv. Det gir deg muligheten til å erfare stadig nye vinkler og perspektiv på en følelse, tilstand eller opplevelse.

Det er bare det at dette har vi gjort nå i umålelig tid. Så det finnes ingen flere følelser, tanker og nyanser og erfare i dette lenger. Vi er ferdig. Det vi gjør nå er at vi alle går på repeat. Derfor føler mange seg så fanget, så ferdig med dette fysiske livet.

Vi er klar for neste runde. Det handler om ekspansjon.

Det handler om å ekspandere ytterligere alt du har lært, visdommen, skapelsen som er gjort frem til nå. Utfordringen er at vi k an ikke ta med oss frykt, mangle, svik, skam, skyld lenger inn i dette for det ligger det for mye destruksjon i. Skal vi ekspandere destruktive følelser og holdninger vil vi tilintetgjøre oss selv. Derfor er det laget et filter for denne nye verden av skapelse. Slik at ekspansjon kan gjøres uten destruksjon.

Dette er hvor vi trer over i en høyere bevissthet og kvantebevissthet. Vi går ut av religionenes forklaringsmodeller og vier oss til en indre sannhet, en større bevissthet om hva du faktisk er.

Dette feltet eller denne skapelsen kan ikke forstås i lineær eller dualitistisk tilnærming. Det vil si at sinnet ditt kan ikke tenke seg til dette. For sinnet ditt er laget lineært og vi må ut av sinnet over i bevissthet for å fatte dette.

Vi er nå som evolusjon på vei over i vår 3. skapelsesrunde og da må vi legge fra oss det gamle og transformere det til visdom.

  • La smerte bli til innsikt
  • La tap bli til erfaring
  • La manglende forståelse bli til aksept
  • La hat møtes med kjærlighet
  • La deg være perfekt som du er

Dette er veien til 3. runde av skaperverket. Vi er alle på vei dit. Ingen glemt og ingen gjemt, men vi gjør det på forskjellig tid når vi føler oss klare.

Bare du vet om du er klar!

Kilder til mer informasjon

https://ndla.no/subjects/subject:44/topic:1:198120/topic:1:198002/resource:1:192311?filters=urn:filter:78e538a3-78bf-4db2-af00-2ca7d721cb25