Å tilgi er en kunst – en kjærlighetskunst

Det å skulle utvikle eller bygge emosjonelle muskler handler om å romme et stort antall følelser. Vi har alle mange følelser samtidig du kan både hate og elske en person. Du kan være glad i og forbannet på noe samtidig. Det ene utelukker ikke andre. Mange tror vi bør føle enten det ene eller det andre.

Vi er sammensatte vesener og alle følelser er koblet til assosiasjoner vi har.

Jeg har fokusert en del på tilgivelse i de siste nyhetsbrevene og det er ikke helt tilfeldig. Dette er fordi vi som mennesker er nødt å komme videre. Vi trenger løfte oss opp til et eget ansvar for eget liv og holdninger. Verden rundt oss består av kaos og kollaps i mange sektorer.

Vår emosjonelle intelligens er det som kan redde oss skape løsninger. Skal vi kunne skape nye løsninger, må vi gi slipp på det gamle.

Tilgivelse er den ultimate «slipp taket» nøkkelen. Mange ser ikke helt nytten av tilgivelse. De vil bare gå videre og noen mener de har tilgitt men fortsetter å snakke nedlatende eller negativt om seg selv eller hendelsen det gjelder. Da er det ingen sluttet handling.

Betydninge av å kunne tilgi gjelder ikke bare de store overtrampene, de store sårene vi har erfart i livet. Det gjelder også de mindre hverdagslige tingene for å hjelpe oss å gi slipp.

Når vi trenger at nasjoner skal heles, familier forenes eller heles, relasjoner fornyes og heles, da kommer vi ikke forbi tilgivelse.

De fleste av dere kjenner til Rwanda som landet som gjennomlevde et grusomt mord på egen befolkning.  Mange har kanskje sett filmen «Hotel Rwanda». Hvordan kommer folk videre etter noe slikt? Dette er det ultimate svik, sviktet av dine egne.

Dette er ikke en historie eller tema som er spesielt for Rwanda. Dette skjer i alle familier, i Norge, i Europa i hele verden. Hvor noen forgriper seg, trer over grensene til et annet menneske, en annen kultur eller en annen nasjon.

Jeg er sikker på at du selv har opplevd dette. Hvordan kan vi endre de følelsene? Hvordan kan vi bøte på smerten? I Rwanda har de tilgivelsesprosjekt for å bringe partene til forening.

Klikk her for å lese mer om dette. 

Har du hørt historien om Dana Liesegang? Hun ble voldtatt og kastet over en klippe for å dø. Hun var bitter og sint i mange år for denne hendelsen, som hadde naturlig nok satt et preg på hennes liv for alltid etterpå. Hun overlevde, men ble lenket til rullestolen.

Hva skulle endre livet hennes? Jo tilgivelse. Det var dette som satte henne fri.

For mange av oss er ikke våre historier så drastiske likevel nekter vi oss selv og andre tilgivelse. Hvorfor?

Ofte fordi vi ønsker å holde på smerten. Smerten tror vi holder oss levende og at vi har en viss påvirkning og makt. Det er sant og mest av alt over oss selv.

Jeg har laget en meditasjon om hvordan du kan tilgi som du kan bruke for deg selv og de du føler har såret og krenket deg. Det er en gratis gave til deg og dine relasjoner.