156468_129409033873887_1846125600_n

Det å være sanselig og følsom kan føles belastende for mange. Men kan det være din egentlige superkraft?

Høysensitivitet

Det er mye snakk om høysensitivitet i disse dager. Jeg tror mange føler seg beslektet med det.

Har du vært en av de som har følt at din sensitivitet og følsomhet ofte har vært plagsom og hemmende? Da kan det være at du nå kan glede deg over det.

For den verden som nå skapes vil din evne til å føle og sanse være det redskap som vil navigere for deg.

Emosjonell intelligens er basert på vår sanselighet og hvordan vi oversetter sansene og emosjonene våre.

Sensitivitet er fremtidens aktiva

Vi er inne i en turbulent tid hvor vi i mye større grad enn før må lære å leve etter en indre nav, en indre forståelse og aksept. Det vil si at vi i større grad må lære oss å bruke vår følsomhet til det beste for oss selv.

Følsomme mennesker har ofte blitt kategorisert som svake. Ledere som viser følelser har ofte blitt mistrodd og ledd av. Følsomhet er ingen svakhet – men en styrke. Den er en evne vi alle har, men noen har den mer tilgjengelig enn andre.

Vi lever i en tid hvor de fleste blir utfordret på å utvikle sin emosjonelle intelligens – det er vår tids behov for å mestre utviklingen vi står i.

Din evne til å sanse, føle og være sensible vil i større grad enn før bli nyttig – for den nye verden er avhengig av den. Samtidig skal vi lære å mestre vår sensitivitet, derfor trenger vi lære grensesetting. Gode og kjærlige grenser for oss selv. Kun slik kan vi også tillate andre å sette grenser for seg.

Vær derfor stolt av din sensitivitet, det er ditt kompass, din GPS det er din indre guide til å forstå hva du skal ha mer av og mindre av. Tillat aldri noen å fortelle deg at du er for sensitiv, du er akkurat slik du skal være.