Smerte, intuisjon og valg

Hva er de 4 trinn i forløsning av ny bevissthet?

Når vi søker å følge vår intuisjon gjennom livets mylder av valg og muligheter, så kan vi ikke vite om det er vår intuisjon som guider oss før vi også har en innsikt og oversikt over våre følelser, skygger, frykter og usikkerhet. Vi må lære å observere våre tanker og følelser i større grad før vi kan stole på vår intuisjon og ha tillit til den.

Uten innsikt og evne til å des-identifisere fra dine følelsers verden vil intuisjonen bli utydelig.

Når vi alle står på terskelen av en ny verden. En verden i endring vil det være mange følelser og situasjoner som kan påkalle mange opplevelser og usikkerheter. For å skape ny bevissthet trenger vi å anerkjenne følelsene som også har holdt oss tilbake.

Når vi står i endringer opplever vi ofte også både smerte og tap. Dette er en prosess i seg selv som kan skape heling. En større innsikt og en større evne til kjærlighet og toleranse. Ikke alltid så lett mens det står på. Derfor kan det være greit med en liten huskelapp og sjekke av hvor står du nå i din forløsning, hva er neste skritt.

4 steg i prosessen

Disse fem stadier av sorg gir en mulighet for å ære smerten som skal forløses, anerkjenne det som ikke er tapt. Denne prosessen har primært vært en metode for å møte døden, men den kan også brukes til å gå igjennom smerte, sorg og alle typer tap.

Prosess i identifikasjon av smerte
 1. Fornektelse
 2. Sorg/sinne
 3. Forhandling (med ego)
 4. Depresjon
 5. Aksept
F = Fornektelse

Det første stadiet av smerten/tapet er å slippe tak i illusjonen om at du “var helt fin”. I denne sammenheng, “hadde det helt fint” i denne tilværelsen. Tillate deg å være helt ærlig. Hva fungerte og hva fungerte ikke i denne relasjonen eller situasjonen. Unngå å la deg ”blende” og sette på rosa briller for å slippe å se sannheten i øynene. Vær ærlig med deg selv.

S = Sorg/Sinne

Når vi innser at vi ikke kan endre tapet vi opplever i livet, endringen. Enten det gjelder en person, en jobb, en situasjon eller relasjon så kan vi bli enten sorgfulle eller sinte. Vi føler at vi ikke har noe valg, at vi er maktesløse, hvilket er en realitet om noe dør fra deg, slår opp eller på andre vis sier deg opp.

Derimot der du har valg, er hvordan du møter denne smerten og tapet. Du kan velge hvordan du forholder deg til smerten dette gir. Du kan la sorgen bli overveldende og lede deg inn i tungsinn og apati, eller du kan sjekke ut (etter hvert) om det også finnes noe sinne. Sinne kan være en forløsende kraft. Det er mye kraft i sinne og du kan bruke det konstruktivt for å skape en endring. Dette kan være frigjørende, aktivere energi som kan bringe deg fremover. Det kan få deg til å ta valg, handle på noe. Gi deg selv kraft og troen på noe – deg selv.

F = Forhandling

Selvfølgelig ønsker vi å forhandle, og helst vil vi ikke måtte ofre for mye eller jobbe for hardt, eller måtte gjennomgå for mange inkarnasjoner for å skape forløsning. Forhandlingsstadiet tillater oss litt tid til å bli vant med tanken eller ideen om at noe må eller vil endres, og uansett hvor mye vi ønsker å forhandle oss ut av situasjonen, så er ”endringen” veien videre. Denne veien er noe du må gå selv og hvor du må ta et valg. Det er din reise, ditt liv.

D = Depresjon

Depresjonen slår til når vi forstår at vi kan ikke forhandle oss ut av dette. Vi må akseptere hva som har skjedd. Verden er i endring og hvor mye du gir av din energi og din kraft til andre, er avgjørende for hvor mye kraft du har å bruke på deg selv og din endring.  Velge deg ut av offerrollen og over det du har påvirkning på. Din opplevelse av å ha påvirkning starter med hva du påvirker i deg selv og for deg selv.

A = Aksept

Aksept er nå vi innser at situasjonen eller relasjonen i seg selv kan du ikke endre på, men at du har muligheter til å skape noe nytt der du er nå. Akseptere at også dette var en erfaring som du kan styrkes av når du er klar for det. Akseptere at du hele tiden er en del av noe større og at du både påvirkes og påvirker. Akseptere ditt ansvar for deg selv.

Kanskje kan du til og med akseptere at:

”Vi er multdimensjonelle vesener som kom til jorden for å assistere den planetariske oppstigningen til ny bevissthet. Og nei, det er ingen enkel oppgave og NEI, vi kan ikke gå tilbake til det som var før eller angre oss og hoppe av. ” Den eneste veien er rett igjennom.

Det er ingen feil eller uhell I livet

VI ER skapere av EGET liv!

Oppsummering:

Eksempler på hvordan vi i vår indre dialog trenerer og diskuterer med oss selv.

Fornektelse er: At vi venter så lenge at det blir mye verre. ”Jeg kan ikke gjøre noe enda….”

Sorg/Sinne er: ”Hvorfor meg? Jeg fortjener ikke dette? Jeg er et offer for omstendighetene.”

Forhandling er: “Hvis jeg bare ….. , så vil jeg kunne gjøre/føle …”

Depresjon er: “Det er ingen vei ut foruten igjennom”.

Vi må lære å slippe tak i tanker som:

 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg kan ikke nok
 • Jeg har ikke nok?
 • Hvorfor meg?

Aksept er: “Takk for det jeg trodde jeg hatet, men som viste seg å være en stor læremester. Samtidig som begynnelsen på noe nytt og en STOR transformasjon for meg og mitt liv.

Etter at det gamle er SLUPPET tak i, kan det nye fødes.

 • Er du klar for å bli ”født på ny”? Inn i en en høyere bevissthet? Skape et nytt liv?
 • Det er ikke noe riktig eller galt svar på dette.

Bare DITT svar!

Når er du der du vil være?

For å belyse enda tydeligere hvordan følelser og livet tar oss vekk fra vår sjelelige kontakt. Så vil tilstander som dette vise at vi ikke har kontakt med vår sjelelige eksistens:

 • Når vi blir redde
 • Frykten for fremtiden
 • Føler oss små og maktesløse
 • Usikre og hjelpesløse
 • Er i dyp sorg og fortvilelse
 • Forbanner livet, oss selv og de rundt oss
 • Klandrer verden og omgivelsene for vår opplevelse

Tilstander og opplevelser når i kontakt med vår sjelelige eksistens:

 • Ro
 • Trygghet og tilhørighet
 • Tillit
 • Kjærlighet og omsorg for deg selv og alle rundt deg
 • Forståelse og empati
 • Klarhet og retning
 • Tillatende og tilgivende holdning
 • Romslighet og raushet
 • Kreativitet, lek og latter
Dine spørsmål for deg selv:
 • Hva ønsker du for deg?
 • Hva betyr livet for deg?
 • Hva vil du det skal bety?