Frihet under eget ansvar

Er du klar for mer frihet i livet?

De fleste ønsker mer frihet, men det de kanskje ikke tenker over er graden av ansvar som følger med.

Er du da også klar for mer ansvar?

Min påstand er: Et av de største problemene i verden i dag er at folk flest ikke tar ansvar…

WHAT?? Ikke det sier du ? For kanskje føler du faktisk tar veldig mye og til og med for mye ansvar der du er, og det kan være veldig sant. men hvem tar du ansvar for? Så spørsmålet blir; tar du det ansvaret som gagner deg best?

Det jeg snakker om er tar du ansvar for deg selv! Dine følelser, dine ord, tanker og handlinger?

Det er dette som er et av problemene vi har i verden i dag. Fra mikro til makro. Mennesker vil ha respekt, frihet men ikke fullt så mye ansvar. Fordi når vi har ansvar betyr det også at vi tar ansvar for våre egne problemer, egne handlinger OG finner løsninger på de.

Ansvar i å se på seg selv, sitt uttrykk og bidrag.

Mange ønsker at alle andre skal finne løsningen og ta ansvar for det. Det er her vi feiler og skyter oss selv i foten.

Det finnes ingen reell frihet uten eget ansvar.

Vi kan ikke lenger sitte og vente på at NOEN tar ansvar fordi INGEN orker å gjøre det, og enda verre når ANDRE som vi ikke VIL at tar ansvar gjør det, så blir det enda verre. Her må vi alle spille vår del og ta vår andel av kaka.

Tenk deg følgende fremtidssituasjon;

Alle er selvstendige konsulenter! WÆH…. Tenker kanskje du, skal jeg bli enda mer alene? Følg med videre …

Hva om alle var det, det vil  si at de også hadde ansvaret for:

Egen inntekt, egen helseplan, egen forsikring og egne feriepenger…

Til gjengjeld slapp bedrifter lange og økonomiske belastende pensjonsordninger, forsikringer og lønninger som gjør at de lettere kan snu seg og endre produkt, retning, innhold etter der hvor etterspørselen er størst.

Det går ikke tenker du kanskje. Hvordan skal jeg få råd til det?

Hvis dette var situasjonen var alle avhengig av alle – det vil si at bedriftene var også avhengig av å ha kvalifisert personal til enhver tid, til de oppgaver som trengs. Konsulentene var avhengig av oppdrag fra bedriftene, ergo holde seg selv oppdatert. Kommunen var avhengig av at folk holdt seg friske og var arbeidsdyktige, så hva er catchen?

Jo, hvem skal ta vare på de syke, de gamle, de uføre, veiene våre, kloakken, transporten og alle som ikke kan være med å bidra fullt ut?

Noen har tenkt på dette også.

En ny samfunnsstruktur

Ubuntu prosjektet i Sør Afrika har løsningen på dette.

Michael Tellinger som driver organisasjonen har forsket på dette samfunnsscenariet og sett på en samfunnsløsning som gjør dette mulig ved at alle innbyggere i en kommune/fylke bidrar med 3 timer dugnad hver uke innenfor sin spesialitet og sitt fagområde. Dette vil gi alle kommuner/fylker gratis arbeidskraft som til gjengjeld kan gi innbyggere gratis energi. Tilgang på gratis/rimelig mat, strøm og oppvarming.

For godt til å være sant? Bli inspirert og sjekk det ut selv.

https://ubuntuplanet.org/one-small-town/

Denne løsningen på hvordan samhandle i nytt perspektiv vil kunne frigjøre mange timer for mange mennesker hvor de heller kan bedrive det de liker best og kan best og utvikle de egenskaper de synes de trenger og fokusere på sin spesialitet.

Et slikt samfunn baserer seg på likeverd, felles innsats og bidrag.

Vi må tenke nytt om vi skal få en ny økonomi og en utvikling for miljø og fremtid og alle må ta ansvar for seg.

Deg og meg og vi

Det starter med hver og en av oss.

Det starter med å slutte å peke på alle andre – at de skal gjøre noe.  Jeg har liten tro på at våre politikere i dag er særlig visjonære og klarer å se eller skape slike løsninger.

Disse tankene og ideene og ikke minst viljen til gjennomføring trenger å komme fra grasrota. Det er vi som velger våre politikere, det er vi som er medskapende i vårt samfunn. Det er vi som bestemmer over egne liv. Så la oss gjøre det. Først ved å ta et personlig ansvar for vårt eget liv, våre egne handlinger, deltakelse og ønsker.

Vi kan begynne med å stille oss selv følgende spørsmål:

 1. Hvor er jeg klar til å ta i bruk min indre autoritet på en større måte?
 2. I hvilket område av livet trenger jeg tar mer ansvar for egne behov og ønsker?
 3. Hvor unnskylder jeg meg for å være den jeg er? Og hvorfor?
 4. På hvilke områder føler jeg at jeg må forklare meg for andre?
 5. Hvor opptrer jeg fortsatt som et barn og nekter være ansvarlig?
 6. Hvor i livet kan jeg med fordel bli mer voksen på egne vegne?
 7. Er jeg klar for frihet på alle plan og legge ansvaret tilbake til meg selv?
 8. Og hvordan vil det i så fall se ut? Hva er konsekvensen av det?
 9. Vil jeg det?

Når du blir klarere i deg selv på disse spørsmålene er du langt bedre rustet til å ta ansvar for eget liv og fremtid. Dette er heller ikke spørsmål vi stiller oss selv bare en gang, men ofte.

Svarene vil variere for hver måned og i hvertfall fra år til år.

Kanskje er neste nymåne tiden for å ta noen beslutninger om eget liv og hvilket ansvar du er klar å ta. 🙂

Når du er villig til å ta ansvaret kommer også friheten.

 • Hva slags verden ønsker du deg?
 • Hvem og hva ønsker du å være i den?
 • Hvor fri ønsker du å være?

Ha en deilig dag der du er 🙂