Hvordan kommuniserer du med din sjel?

Som menneske har vi alltid tvil i oss. Den er inn programmert fra tidenes morgen. Den tilhører det aller første såret du opplevde. Såret over separasjon. Samtidig har tvilen vært viktig, fordi gjennom tvil har vi kunnet bestå prøvelsen.

Hva er prøvelsen?

Prøvelsen har vært å huske. Huske hvem du er, huske hvor du kommer fra og hvorfor du valgte et liv på jorden. Akkurat nå. Prøvelsen har vært å gå forbi tvil, ta ansvar, ansvar for alt du er og har skapt. ERFARE din egen skapelse. Forstå din egen skapelse gjennom tid og rom. Men prøvelsen har opphørt. Du er ferdig. Du som leser dette HAR kommet igjennom, men nå må du våge å gi slipp. Gi slipp på tvilen og velge tillit i stedet.

Tvilen har vært en lang følgesvenn, som det kan være vanskelig å gi slipp på. Den har både beskyttet deg, men også hindret deg i å gå forbi, å se et større bilde. Den har hindret deg i å utforske hvem du egentlig er.

Tillit skaper trygghet

Men det er på tide at vi slipper all tvil nå. Det er på tide at vi begynner å stole på oss selv, finne tilbake til tilliten. Tilliten til deg selv, tilliten til din sjel, tilliten til at du er både sjel og menneske samtidig.

Du er ikke bare en av delene, du er begge deler. Det er dette som skaper din multidimensjonale tilstand og det er det som skaper din virkelighet. Du er et «himmelsk» vesen i en jordisk opplevelse, med alt dette innebærer. Din fysiske virkelighet er kun en av mange virkeligheter du eksisterer i samtidig. Din sjel har mange uttrykk. Du er flerdimensjonal, du eksisterer på mange plan. Det er på tide å begynne å erkjenne dette nå. For tiden opphører slik vi har kjent den frem til nå.

Drøm eller virkelighet

Har du noen gang drømt noe som var så uvirkelig, men likevel så nært, så sant og så ekte? Dine drømmer er også en del av din eksistens og virkelighet. Utfordringen er når vårt ego og vår lineære hjerne skal oversette drømmenes språk. De oversetter noe så stort, så formidabelt, ubegrenset og eksistensielt, gjennom en trakt som er så utrolig begrenset, at det ofte blir enten meningsløst eller overveldende, eller begge deler.

Så hva kan du gjøre?

Du må utvikle et nytt språk for deg selv. En fornyet tillit til en større kommunikasjon, gjennom og med deg selv på mange plan. Utvikle tillit til din egen sjelelige kommunikasjon og lytte til den.

Det er kun når du lever uten kontakt med din sjel, at livet vil oppleves totalt begrenset, meningsløst, formålsløst, slitsomt, maktesløst og som du ikke har noen påvirkning i det hele tatt.

Det første er å ta et valg. Et valg om å kjenne din sjel. Et dedikert ønske og ville ha kontakt med din sjel.

Det neste kan være at du vil kunne endre holdning. Endre din egen tro eller tanker om hva det vil si å leve med sin sjel, kommunisere med sin sjel. Det er kanskje ikke slik du tror. Det er kanskje til og med lettere enn du tror. Det er kanskje mer naturlig enn du har trodd.

Du trenger å endre ideen om at du er begrenset.

Vil all smerte forsvinne med min sjelelige kontakt?

Nei, men den kan gjøre reisen mer meningsfull og utviklende.

Selv med en kontinuerlig kontakt og forståelse for din sjels eksistens og utfoldelse, så vil ikke dine menneskelige prøvelser eller smerte umiddelbart avsluttes. Men det vil kunne hjelpe deg forbi det som oppleves som hindre og uoverstigelige situasjoner. Det vil kunne gi deg innsikt i læringen, erfaringen som gis deg.

Når innsikten er gjort, vil du kunne gå videre. Til stadig nye nivåer av utvidet bevissthet.

Hvert «nivå» vil ha sine utfordringer og prøvelser, men det er her vår tillit til oss selv blir alfa-omega.

Du må velge å begynne å tro at du er noe større, at du tilhører noe større, at du har en større kraft og at ingenting i ditt liv er upåvirkelig. For kun gjennom å stole på deg selv, vil du kunne påvirke din realitet. Kun gjennom tillit til deg selv, vil du kunne høre din egen sjel kommunisere med deg. Din sjel er alltid med deg, 24/7. Men lytter du til deg Selv?

Hva er realitet?

Din realitet skapes av deg, bevisst eller ubevisst, og det er opp til deg hvor mye av din skapelse du ønsker å være bevisst. Bevissthet om egen skapelse kan være smertefull. Bevissthet om at du er medskaper i eget liv, ansvarlig for eget liv kan være tyngende, men også frigjørende og gi deg en opplevelse av reell kraft og påvirkning.

Din bevissthet er det som skaper ditt uttrykk og din energi. Det er det som skaper ditt liv og din realitet. Uten reell bevissthet, selvinnsikt vil ditt liv kunne fortone seg uforutsigbart og skremmende.

Din realitet er din oppfattelse til enhver tid. Din realitet er din bevissthet her og nå. Den vil alltid være unik til deg, og vil ikke kunne deles av flere. Derfor blir det viktig å erkjenne din egen realitet og tillate andre og ha sin.

Samhandling mellom alle disse realiteter er det spillet vi spiller her på jorden.

Når du innser spillet, eller avslutter spillet, vil din realitet endres.

Meningen med livet

Det er ikke slik at vi våkner en dag og plutselig oppdager at vi har mening. Meningen, forståelsen kommer når vi erkjenner vår egen reise. Vår egne følelser, tanker, handlinger og erfaringer. Meningen ser vi i bakspeilet. Vi kan aldri se den foran oss, fordi den er ennå ikke skapt. Meningen vil kunne endre seg i takt med din egen aksept og læring.

Meningen gir seg når du velger å overgi deg til din sjel. Kommunisere og stole mer med den, enn de ytre stemmer. De ytre stemmer er kun en speiling av din egen bevissthet, innsikt og syn til enhver tid.

Vil du endre dine ytre omstendigheter, se inn. Se inn til hva du velger å tro, føle, tillater og forstår om eget liv og egen reise.

Vårt livsformål viser seg når vi tillater oss å være ALT vi er og har vært.

Da vil vi også kunne se at det å leve, ikke trenger å inneholde å ha et formål, men også være en ren nytelse en ren erfaring. Nytelse fordi du ER verdig ditt eget liv, din egen skapelse.

Din egen tillatelse av din verdighet vil endre både din realitet og din oppfattelse av mening og livsformål.

Sjelens kommunikasjon

Akseptere at du har en kraft, at det er en grunn til at du er her akkurat nå.

For å begynne å forstå din sjel, så må du først akseptere at du har en sjel. Deretter kommunisere med den. Åpne for dialog og kommunikasjon. Alt her i livet er kommunikasjon. Du kommuniserer med dine celler, din energi HELE tiden. Velg derfor hva du vil kommunisere.

Din sjel kommuniserer med deg på mange nivå. Den kommuniserer gjennom din kropp, dine følelser, dine ord, tanker, handlinger og gjennom dine prøvelser.

Alt er en sjelelig kommunikasjon til og fra deg selv. Graden av hvor mye du kan ta inn av dette, vil være det som avgjør hvordan du oppfatter din egen virkelighet og din egen realitet.

Det er ingenting som er begrenset. Med mindre du velger å begrense din realitet, og din oppfattelse.

Din realitet

Livet på jorden inneholder fri vilje. Fri vilje til å utforske, leve ut egen skapelse og uttrykk. Det er helt opp til deg. Så det er også opp til deg å velge.

Velge din realitet, velge din oppfattelse, velge hva det er du vil oppleve og hva du vil føle mens du nå er her i denne korte tiden på jorden. For det er kun på jorden at tid og rom eksisterer på denne måten, du eksisterer forbi tid og rom og din sjel er alt eksisterende. Den er til stede overalt. Du er så mye, mye mer enn du tror.

Din tid for å våkne er her nå. Din tid for å leve ut alt du er, er nå.

DU ER!

Adonai