Heltens reise er din reise, og ofte en reise gjennom kaos

Metaforen om livet som en reise, begynner og bli slitt og sliten for mange. Vi er lei av å kjempe, slitne av mas, jag, sykdom, stress og dårlig råd. Når kommer belønningen?

Hva slags reise er dette egentlig? Jeg kan ikke huske hvor og når jeg signert på den. Vår indre Helt trenger også å forstå noe om sin reise gjennom kaos. Heltens reise gjennom kaos

Hvor mange av dere som leser dette har ikke tenkt eller sagt nettopp de ordene. Jeg hører de mange ganger i mitt yrke og selv spurt om det samme.

Vi er alle på en reise, enten vi gjør den bevisst eller ikke. Reisen er ikke uendelig, selv om den kan virke slik. Enhver reise har en begynnelse og slutt. Men slutten er ikke endelig. Det er bare starten på noe nytt. Dette er det som skiller lineær og sirkulær tenkning og forhold til livet.

………………….

For noen dager siden snakket jeg med en venninne som er nå veldig bevisst sin egen reise. Hun innså at hun hele tiden har hatt fokuset på «når er den over». Når er jeg ferdig? Blitt utålmodig og vil ha belønningen i form av fred, indre ro, mental og emosjonell balanse NÅ.

Kanskje er det svaret nærmere enn vi tror. På så mange måter.

Paradigmeskiftet i året 2023

Vi er i et stort paradigme skifte med nye muligheter, men vi må velge de. Vi trenger å være oppmerksomme. Så hvordan kan vi forstå vår egen reise og vårt ansvar i dette?

Ofte handler denne reisen like mye om å rydde som å forstå. Jeg har delt det opp i 5 deler:

 1. Historie (din opprinnelse, kultur, familie, etc.)
 2. Evner, talenter (de kjente, men også de som ikke er aktivert)
 3. Utfordringer, hindre på veien (motstand vi møter)
 4. Gjennombrudd, vilje og kraft (når viljen vekkes)
 5. Ny tid (både på det indre og ytre, nye verktøy, ny innsikt)

Alt dette krever sin Helt og Heltinne. Alle har en reise. Hvor bevisst du er på din egen reise avgjør hvordan du navigerer.

Ditt perspektiv er avgjørende. For ditt perspektiv blir din realitet og opplevelse. Derfor trenger vi å hente inn vår egen observatør for å observere hvor du evt. sitter fast. Hvilke briller du ser livet med.

Om du ser deg selv som Offeret, Sabotøren eller Helten. På gitte tidspunkt vil du kunne føle alle disse og oppleve og være alt. Det er en del av reisen.

Men offeret har ingen kraft eller gjennombrudd. Martyren skaper ikke nødvendigvis en bedre verden. Sabotøren har sine årsaker og behov den dekker, og Helten vil kanskje ikke bare overleve eller vinne – men faktisk LEVE BEDRE og skape noe nytt. Bare det i seg selv er skummelt.

Hvor du er på din reise?

Det er det bare du som vet.

………………….

Din innsikt blir din visdom

Innsikter og erfaringer du har, er ditt gull på reisen. For hver gang du forstår og kan realisere noe for deg selv, er du en del av din egen Selvrealisering. Det er ikke noe som kommer spontant og er permanent.

Men en dynamisk tilstand, i evig endring og utfoldelse. Derfor trenger vi aksept for at det er stadig endringer og lære å flyte med endringene, ikke jobbe mot de.

Disse 5 første punktene er forbundet videre med følgende 5 fokusområder:

 1. Kjenn, erkjenn og aksepter din historie (forfedre, traumer, gaver, erfaringer og hendelser)
 2. Åpne for og erkjenn sjelens historie (låste emosjoner, låste tankemønster, kontrakter, gleder, nytelse, “andre” liv)
 3. Kjenn din sjels sannhet og påvirkning (gjennom meditasjon, reiser til nye steder, åpne for nye erfaringer)
 4. Se sammenhengen mellom alt dette. Gjøre koblingene. Erkjenn din egen reise gjennom dette. Aksepter historien. Tillate reisen.
 5. Observer hva av dette du bringer ut og videre inn i verden. Den fysiske, emosjonelle og mentale. Anerkjenn hva som er ditt, ta ansvar for din egen energi og uttrykk.

Høres det lett ut med denne oppskriften?

………………….

Vær med å skape din historie

Hvorfor får vi ikke det vi ønsker oss, når vi ønsker det?

Det handler mye om vibrasjon, din egen frekvens og ditt vibrasjonelle felt. Dette feltet er skapt gjennom dine tanker, trosmønstre og følelser. Du kan velge, men du kan ikke bare bestemme deg for at «slik blir det». Du må FØLE det først, oppleve det på et indre plan, før det skapes i ditt ytre.

Når verden nå går over i et nytt paradigme og vi alle går fra en vibrasjonell energi til ekspansiv energi.

Hva skjer da når din vibrasjonelle virkelighet ekspanderer?

Hva er det du ekspanderer?

Er det:

 • Sorgen?
 • Frustrasjonen?
 • Håpløsheten?
 • Gleden?
 • Overfloden?
 • Kreativiteten?

Dette kan det være greit å ha litt styr på fremover. Mange forstår ikke forskjellen på benevnelser som; kraft, energi, bevissthet. De brukes om hverandre og tilforlatelig. Det å ikke forstå forskjellen, eller hvordan det påvirker oss skaper mer kaos i livet og vi mister troen på vår egen påvirkning.

Mennesker forveksler energi med det å; dytte, tvinge, påføre, styre, kontrollere, bruke sinnet (det mentale) som verktøy og kontrollmekanisme. Tankens kraft er mye omtalt, men når hjertet er 60 ganger sterkere i tiltrekning og manifestasjon, forstår vi at tankene ikke betyr så mye i den sammenheng. Det vil definitivt skape en manifestasjon av noe, men sjelden den opplevelsen som er ønsket på sikt. Det vil bare sementere sinnet ytterligere.

Vi trenger å lære forskjellen på tanker og bevissthet!

Derfor forstår heller ikke de fleste forskjellen på REN bevissthet og hvordan den skaper manifestasjonen for oss.

For å bli en bevisst skaper, en som manifisterer det den ønsker, er det en del trinn vi må igjennom i eget liv først.

Dette er din reise

Skap derfor større bevissthet og innsikt om veien du går og er på.

Du har sikkert stilt deg spørsmålet; Er dette den riktig for meg der jeg er nå?

Noe stort og nytt er i ferd med å åpne seg for oss.

Desto større innsikt og tillit vi har til oss selv, jo lettere blir manifestasjonen. Vår egen energi vil hjelpe å navigere dette nye feltet.

Hva er illusjon og hva er virkelighet?

I en verden med stadig mer teknologi som visker ut skillene, mer kaos og uforutsigbarhet, kan det bli vanskelig å avgjøre. Derfor vil det være nyttig å forstå hvordan våre mentale strukturer og programmering skaper vår realitet.

Hvilken realitet vil du ha? Du bestemmer!