Oppgradering på gang

Programmeringen er pågående. Du er er i ferd med å oppgradere din bevissthet og tilstand fra en 3.0 til en 4.0 på menneskelig plattform.

Dette skjer ikke uten voksesmerter. Vi oppdager dag for dag at gamle måter og systemer blir utdatert, samtidig forsøker vi å gjøre ting på den kjente måten, men innser at det ikke går. Vi trenger nye måter å tenke og handle på. Du trenger til enhver tid koble deg på DIN frekvens, som er i stadig utvikling.

Stikkordene i dette landskapet er: Lederskap, team, utvikling, personlig og profesjonelt

  • Slippe kontroll
  • Total overgivelse
  • Tillatelse til det som skjer
  • Tilgivelse der du trenger det
  • Vær observatøren – observer følelsene og tankene fremfor å identifisere deg med de.
  • Vær nøytral.

Når vi klarer å være nøytrale og ikke ta sider, vurdere eller dømme, gir det oss mulighet til å observere ENDA mer det som foregår. Både inni oss og utenfor. Vi gir oss selv rom og mulighet til å ikke måtte mene noe, tro noe, gjøre noe. Det vil også si at vi ikke låner bort energi eller kaster bort energi på en kamp, en holdning, et uttrykk som ikke er vårt eller som vi ikke er tjent med.

Når det er sagt trenger vi alle å kjenne etter hvilke kamper vi selv må ta for å ha integritet, være autentiske og kunne stå opp for oss selv og våre behov. Men velg kampene og velg det du er FOR fremfor i mot. Da låner du energien til det du ønsker MER av fremfor mindre.

En interessant fase når vi praktiserer nøytralitet er at da kommer likegyldigheten snikende, og vi får et nytt indre dilemma. Kan jeg være likegyldig – er det lov? Er det bra da? Eller er det også en flukt?

Den gamle programvaren skyld og skam aktiveres.

Igjen trenger vi fordøye dette og kjenne etter hva som føles godt og riktig til enhver tid. En reaksjon og nøytralitetsholdning i en situasjon er ikke lik for en annen. slik må vi navigere i nytt landskap med ny bevissthet i hvert menneskemøte, hver relasjon og situasjon for at den nye gleden, friheten og styrken skal frigis og hvor vi velger bevisst hvilke energier og trossystemer vi ønsker bevege oss i.

Hvor du står i ditt liv er der du skaper endringen. Meningen i det du gjør og er, endrer seg dag for dag. Du mister kanskje livsgnist, entusiasme, lidenskap og begynner å undre deg på om du er deprimert.

Det kan være en av stadiene i transpersonlig oppvåkning. Vil du lese mer om dette så se artikkelen om det her.

Uansett, husk at bare du kan ta dine valg om hva du vil tenke, tro og være og jeg ønsker deg god reise.