Ny læring

Det kommer mye ny læring både for meg og oss alle gjennom tilpasninger og utfordringer som Covid19 situasjonen bringer med seg. Det kan være smertefulle men også nødvendige tilpasninger.

Denne tiden har gitt meg et fornyet møte og mulighet for dypdykk inn i ny energi og hva den bringer med seg. Det er kanskje ukjent for flere og snakke om ny energi, så hva mener jeg med det.

Kort fortalt så går vår klode over i en ny form for energi forståelse og bruk.

  • Gammel energi kan karakteriseres som: lineær, punktvis, restriktiv, holde tilbake
  • Ny energi kan betegnes som; vibrasjonell og ekspansiv.

Så hva har det å si for deg personlig? Det betyr at alt du tenker, føler, sier og gjør for en ekspansiv virkning umiddelbart. Den utvider seg og du får umiddelbar respons.

Det er ikke alltid like behagelig. I hvert fall ikke om du ikke er klar over hva du sender ut. Derfor er det å beherske egen energi så viktig, for gjensvaret kommer fortere enn før.

Et ukjent virus

Vi vet stadig mer om Covid 19 viruset fra dag til dag og nyhetene fokuserer på det. men det finnes et annet virus som kanskje er mer ukjent for de fleste, dette er Energiviruset.

Hva mener jeg med det?

Energivirus er den kampen vi stadig kjemper om hva som er godt og hva som er dårlig. Hva som er mørkt og lyst. Dette er dualitenes kamp.

Disse polaritetene opplever vi både inni og utenfor oss selv. Det har vært en evig kamp frem til nå. Hva om den kampen opphørte? Hva om vi sluttet å fokusere på godt og dårlig?

Det er umulig sier du kanskje, for det er slik en naturlig del av vårt liv. Ja det er det, likevel vil jeg bringe oppmerksomheten til det. Fordi når vi tilstadighet trenger å trykke noe ned for å løfte noe opp forblir det ubalanse.

Energi søker alltid balanse, derfor er det viktig å forstå hva energi faktisk er. Noe vi så vidt egentlig kanskje begynner og oppdage. Alt er energi, men akkurat nå er fokuset på hvordan vi behersker det personlig og gjennom følelser.

Derfor er jeg tilbake til det grunnleggende element for meg og i all personlig og spirituell søken og lære; Elsk deg selv – for kun gjennom å elske, akseptere og være i glede kan vi sette oss fri.

Det er mange avenyer, metoder og gjøre dette gjennom – du vet hva som er best for deg.

Jeg har skrevet litt om det å være på reise i min og vår utvikling, du kan lese mer om det på bloggen her.

Det er også en video som nå ligger ute hvor jeg snakker litt om dette energiviruset og hvordan du kan gjenkjenne det. Se mer her: