Reisen i personlig og spirituell utvikling

Den personlige og transpersonlige reisen

Hvor er du på din vei akkurat nå?

Visste du at det er forskjell på personlig og transpersonlig utvikling? Men det er også forskjell på transpersonlig utvikling og Mesteren i deg. Her er en liten oppsummering om hvordan dette kan se ut og utarte seg i ditt liv.

Personlig utvikling inneholder:

Personlig utvikling er for deg som søker å gjøre livet ditt litt bedre. Mer harmonisk, mer driv, mer motivasjon, realisere nye drømmer som mer penger, større hus, mer personlig frihet til å gjøre det du vil.

Hvem er jeg
 • Du søker nye svar
 • Du ønsker å forstå og møte dine utfordringer på en ny måte
 • Du vil forstå mer om hvem du er og hva du kan
Hva vil jeg

Gjennom å forstå deg selv bedre, forstår du også at du kan påvirke og skape eget liv. Dette gjennom fokus og innsats for å:

 • Skape nye drømmer
 • Ønske mer overflod
 • Skape et bedre liv
 • Skape mer frihet
 • Skape mer retning og personlig lykke
 • Finne livsoppgaven, meningen med sitt liv

Gjennom dette fokuset og arbeidet er det naturlig:

 • Å utforske alt fra person profiler av alle slag og det er et hav og ta av (Energitypene, Numerologi, Astrologi, Humandesign, MBTI, Gene Keys)
 • At vi utforsker alt av symboler, blir oppmerksom på synkronisiteter, tallkombinasjoner
 • Å søke all spirituell informasjon du kan komme over (litteratur, krystaller, pendler, syngeboller, etc.)
 • At du får erfaring i meditative metoder og vender blikket innover
 • Å stadig få større innsikter og tak på større sannheter om hvem og hva du er
 • Etter hvert som interessen utvider seg så blir det ofte vanlig å; Vil frelse verden

Dette er der vi skal være varsomme og fortsette vår personlige utvikling, nå samtidig med innsikt i din spirituelle kraft. For det er fortsatt mer å hente. Neste steg er den Transpersonlige veien.

Transpersonlig utvikling inneholder

Transpersonlig betyr forbi, forbi dine identifikasjoner og identiteter. Transpersonlig utvikling er når vi søker noe større, noe mer enn bare meg og noe dypere en større forbindelse til alt som er.

Noe som kan bidra til en bedre verden for flere enn oss selv. Noe som gjør en forskjell. Denne utviklingen er preget av spirituell innsikt og forankret i verdier som tilgodeser fellesskapet. Du får gjennom dette arbeidet erfaring og trening i å bruke den personlige viljen samtidig overgi deg til en større vilje – din transpersonlige vilje og kraft.

Dette er når du er villig til å:

 • Ta ansvar for all egen energi.
 • Forstå at du er både skaperen og sabotøren i eget liv.
 • Innse at du er farget av både nåværende, fremtidig og tidligere liv og erfaringer.
 • Bruke dette livet til å mestre og hele det som søker forløsning.
 • Bruke dine talent og evner til noe bedre både for deg selv og verden.
 • Følge lengselen og drivkraften i å la din sjel komme til uttrykke i form og energi.

Den transpersonlige reisen kan vare både i mange år og i mange liv.  Det er en slags forberedelse på noe større. Men det finnes også en ny vei, den opplyste veien. Det er her vi snakker om ”embodied enlightenment”. Fysisk, levende opplysthet. Denne veien derimot er det ikke mange som har gått, men stadig flere søker den, for de føler kallet. De føler noe trekker de videre – for dette er Mesterens vei.

Mesteren i deg

Mesteren i deg derimot, er den som søker Realisering i dette livet – SELVrealisering. Dette er veien når du kjenner at du lever ditt siste liv på jorden. Når du føler det jordiske gods og gull ikke lenger er drivkraft og motivasjon. Dette er når du forstår og har akseptert at alt er din energi. At du er både lys og mørke og skaperkraft i alt du er.

Du søker ikke lenger bare litt bedre liv, men å forstå liv, erkjenne liv. Dette er forbi personlighet og identifikasjoner. Du er villig til å gi slipp på alt for å oppleve alt.

Denne reisen er ikke for alle, dette krever forsakelse, tålmodighet, villighet til å gi slipp på livet slik du har kjent det frem til nå. Villighet til å identifisere deg med følelser, tanker og handlinger og den menneskelighet det skaper.

Villighet til å gi opp alle ideer om teori, metodikk og åpne det for ny energi – den nye skapelsen.

Transpersonlig utvikling

Dette er veien enten den kommer gjennom en spontan oppvåkning eller du har gått veien via personlig og transpersonlig utvikling. Når du går Mesterveien, vet du at alt starter i deg.

 • Du begynner å forstå at det er ikke din oppgave å frelse verden, men ta ansvar for KUN deg selv
 • Du er kommitert og fokusert på dypdykk i ditt indre
 • Du forstår betydningen av nøytralitet og frekvensarbeid
 • Du innser at jobben og innsikten KUN finnes innover
 • Du ønsker og vil åpne deg for alkymisten i deg
 • Du forstår at lyset ditt bidrar til en bedre verden
 • Du fokuserer på alt som bidrar til fred og kjærlighet til alt som er
 • Du er den som VET forbi tvil at den påvirker med sin tilstedeværelse og lys
 • Du har lært å elske hele deg og vet at dette er alt som trengs

Disse reisene i deg selv, enten det er den personlige, transpersonlige eller Mesterveien så er de alle forbundet. Det finnes ingen snarveier, det ene leder til det andre. Men det kan skje både spontant, gjennom ulykker, erfaringer og indre arbeid.

Mesteren i deg derimot er det ikke du som menneske som bestemmer at får plass. Den kommer når tiden er inne og du er rede. Derfor er den siste biten en utfordring for det krever ingen forberedelse, handling eller teknikk. Det handler om tillatelse og overgivelse.

Mesteren trår inn når du er rede til å slippe den til.

Mesterveien

Du går Mesterveien når du søker Reell frihet. Frihet fra de mentale og fysiske bindinger. Dette er når du er klar for den fysiske realisering – hente hjem Skaperen, Magikeren, Alkymisten i deg. Psykosyntese, bevissthet

Dette er når du går for opplysning i dette liv. Det er et ganske annet liv enn de to forgående søkener. For her er du villig til å frigjøre deg fra alt. Du er villig til å ofre alt for å oppleve alt du er.

Din vei er ofte ensom, den er forankret i en visdom og innsikt som du søker å manifistere og uttrykke fysisk. Du vet at jobben er å forankre energien på jorden. I din fysiske kropp og uttrykk. Du søker ikke lenger etter anerkjennelse og applaus. Du innser at ensomheten er en del av veien til total frihet og opplysthet. Du ønsker ingen følgere. Du vil ikke være noen ledestjerne for andre, samtidig forstår du at ved å nå din egen fysiske opplysning gir du også muligheten til at andre kan gjøre det samme.

Du velger en fysisk opplysning for kjærligheten for menneskeheten og jorden overstiger alt.  Du er villig til å forsake og har gjort det, bare for å oppleve at du alltid får mer enn du ofrer. Du lærer og ser at du er ivaretatt, elsket og støttet på alle vis.

Du opplever og erfarer tillit. Du erfarer at bevisstheten er uendelig og skapende, alltid levende og dynamisk. Den er både personlig og kollektiv samtidig. Du kjenner og forstår liv på en helt ny måte. Du er villig til å gå når som helst, fordi du vet at du er evig.

Du er villig til å forbinde deg med og leve gjennom den universelle vilje og kraft.

Samtidig velger du dette fysiske livet for å bringe forståelsen, innsikten og kjærligheten til jorden og alle som lever her. Du vil dele av det du har og forstår med de som er villig til å gjøre det samme. Her finnes ingen makt for her er alt energi. Du forstår energienes påvirkning på hverandre og du forstår prinsippet i skapelsen.

Du vet at bevissthet er alt som er.

Du opplever en kjærlighet som ubunden, tilstede og sterk. En uovervinnelig kjærlighet. Dette er Mesterens vei. Ingen over, ingen under – alle på siden og alle har samme mulighet. Hvis de vil.

Viljen blir utfordret og prøvet på alle trinn og uansett utviklingsvei.

Viljen til å stå i egen kraft – viljen til å være autentisk er nøkkelen til det frie og gode liv.