Å lede med hjertet og ikke intellektet

Det er ikke ditt intellekt som vekker eller endrer verden – det er ditt hjerte.

Det er ditt hjerte som skaper bølger, farger, harmoni, vekst og kjærlighet.

Kan du stole på ditt hjerte?

Å lede med hjertet

Oppvåkningen

Oppvåkningen kan være smertefull, men berikende. Det er ikke alltid så lett å bevege seg mellom det gamle og det nye. De skal begge forenes i EN kropp og til ett sinn. I denne transformasjonen trenger de fleste litt hjelp og støtte. Den kan være godt å ha en hånd å holde i under denne «fødselen». Dele opplevelsene og utfordringene med noen som har gått løypa og kjenner til de fallgruver som finnes. Noen som forstår hvilke distraksjoner vi skaper og kan være med å løfte og støtte på veien.

Uansett er det din reise, din erfaring, ditt privilegium og ansvar.

Vi gjør den alle på vår egen måte og slik vi trenger det.

Når du lærer å skape tillit til deg selv, dine følelser og balansere alt som finnes i og med deg, vil du stadig bevege deg til større perspektiv, mer frihet, glede og tilfredsstillelse.

Det er hjertet ditt som nå våkner til en ny realitet og ny mulighet. For et bedre og lettere liv. Er du villig til å åpne for det?

For deg som kjenner deg igjen i oppvåkningen og ønsker bistand og støtte på veien gjennom det som kan virke som kaos og smertefull forløsning – fødselen av den nye verdenen.

Kundalini energien aktiveres

Det er mange som nå opplever spontane Kundalini aktiveringer og føler de mister fotfeste i en fysisk verden. Det vestlige helsesystemet er ikke beredt og har ikke innsikt, forståelse, erfaring eller kunnskap om den åndelige kraften som spontant og fysisk aktiveres i oss eller hvordan den må møtes og mestres.

Om hele verden skal medisinere bort sin spirituelle kraft blir det etter min mening et farligere samfunn. Vi må lære oss og håndtere smerten, ubehaget, utfordringen og ekspansjonen mens vi går.

Jeg får ukentlig henvendelser fra fortvilte mødre og fedre som lurer på om det er de som er blitt gal eller om det er verden.

Psykiatrien sliter med å plassere disse ellers så velfungerende menneskene som plutselig opplever en større verden, enn større kjærlighet og energi de ikke vet hvordan romme i den fysiske kroppen og sinnet.

Tid er en illusjon, samtidig trenger vi tid i denne fysiske verden for å bearbeide styrken på den strømmen/elektrisiteten/magnetismen som kroppen opplever gjennom Oppvåkningen. Kroppen er av gammelt design, og tåler ikke alt på en gang. Den biologiske kroppen har sin begrensning.

Derfor må vi bearbeide tanker og følelser, ideer, trosretninger, arv, miljø og egen innsikt og opplevelser suksessivt.

Kjenner du deg igjen av noe av dette, så sjekk ut Portalen 2023-24, og se om det er noe som snakker til deg og du vil være med fra høsten 2023. Du er hjertelig velkommen.

Hva er Kundalini?

Kundalini er livskraften. Uten denne kan vi ikke eksistere som menneske. Det er energien du har som forener din menneskelige tilstedeværelse på jorden med din sjel.

Les mer her:

https://no.wikipedia.org/wiki/Kundalini

http://www.kundalininet.info/hvad-er-kundalini